Skip to content

Roadshow – fotka na obálku

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili a poslali nám svoje príbehy a fotografie. Hľadali sme najlepšiu fotografiu na obálku brožúry na Roadshow Moderný učiteľ, ktorú dostávajú všetci účastníci pri registrácii. Tento rok sme do nej zaradili aj sekciu “Skutočné príbehy“, kde nájdete Vaše príbehy doplnené fotografiou.

Vaše príbehy si môžete prečítať aj tu:

Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice

Farebné dni (opakovaný zážitkový príbeh celej školy)

V našej škole organizujeme raz ročne pre 2. stupeň formou zážitkového učenia tzv. Farebné dni. Doteraz boli tri také dni: Deň vody (modrý deň), Deň Zeme (zelený deň), Deň mlieka (biely deň). Žiaci sa v tento deň neučia klasicky v triedach podľa ročníkov a rozvrhu hodín, ale všetci spolu. Sú oblečení všetci v uvedenej farbe, čo umocňuje zážitok a podporuje výchovno-vzdelávacie ciele. Scenár takého dňa sa nám osvedčil v slede: v spoločenskej miestnosti žiaci samotní moderujú a prezentujú prezentácie k rozpracovanej téme, za každý ročník sú tvorcovia prezentácií a prezentéri žiaci. Ukončujeme vhodnou hudbou k téme. Nasleduje rozdelenie žiakov do skupín. V skupinke sa stretnú žiaci od najmladšieho po najstaršieho a učia sa spolupracovať. Prejdú praktické stanovištia, kde si precvičia požadované zručnosti prostredníctvom divadelných techník, výtvarných techník, tvorivo hudbou, vyhľadávajú informácie na internete, skladajú puzzle z hlavného motívu dňa. Po ukončení praktickej časti v tých istých skupinkách spracujú test. Nasleduje vyhodnotenie a ocenenie najlepších, samozrejme cenami súvisiacimi s témou. Hodnotia sa aj nástenky, ktoré si triedy k téme pripravili. Fotografie z takého zážitku na webe ilustrujú hĺbku a silu tejto formy učenia.

(autor: Gabriela Šimová)

 

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou

Písomka bez písania?!

Tak, milí žiaci, čaká nás písomná práca z matematiky! Veď nemáme dvokhárky! Načo by vám boli?! Stačí si rozobrať tieto diaľkové ovládače! Takto podobne znela komunikácia medzi mojimi žiakmi a mnou na hodine matematiky. Super vymoženosť – hlasovacie zariadenie dostalo zelenú a používam ho pomerne často vo vyučovaní. Napätie a sústredenosť, radosť z okamžitej spätnej väzby – to sú jedny z hlavných pozitív. A to najhlavnejšie? Zábavné a bezstresové “skúšanie” a otázky žiakov – pani učiteľka, kedy budeme zas “hlasovať”?

(autor: Gabriela Paulďurová)

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou

Ďakujem, že vás mám

Som rada, že som riaditeľkou v škole, kde je „moderný učiteľ“ realitou. Klasické hospitácie, nazretie do triedy, nenápadné „vypočúvanie“ žiakov cez prestávky na tému moderného vyučovania je nič oproti tomu, čo som zažila pred rokom. Nedávne životné jubileum ma opäť presvedčilo, že naši učitelia IKT perfektne ovládajú nielen na vyučovaní, ale nájdu si čas na svoj sebarozvoj a zdokonaľovanie napríklad takto: jedným z mnohých darčekov bol stolový kalendár s prehľadom mojej 27-ročnej pedagogickej praxe. Už len prehľadať toľké fotky, staré zoskenovať, potom nájsť vhodný software, upraviť, vhodne usporiadať, pridať komentár, vyrobiť, odoslať,… a to všetko tajne! Každý deň sa dívam na jeho stránky a každý deň si pripomínam, že som členkou vynikajúceho kolektívu. Až si zaklepem na zuby, aby som to nezakríkla. Ok, kúpim im ďalšiu interaktívnu tabuľu do ďalšej triedy :)

(autor: Gabriela Paulďurová)

 

Základná škola Turnianska, Bratislava

Krokodílko Vilko (matematika)

Z vlastných skúseností a na základe dlhoročnej pedagogickej praxe viem, že takmer každé dieťa sa pred príchodom do 1. ročníka ZŠ na školu veľmi teší. V škole ich čakajú noví kamaráti a nové učebnice, naučia sa počítať, narábať s číslami. Už od prvých chvíľ v škole je potrebná, dôležitá úvodná motivácia. Na hodinu matematiky som si vyrobila aj učebnú pomôcku, ktorú sme nazvali krokodílko Vilko. Využívame ju od začiatku v prípravnom období, aby žiaci získali lepší vzťah k matematike. Učia sa porovnávať – väčšie, menšie, postupne počítanie po jednom v obore do 10. Popri školských povinnostiach poskytuje priestor na spoločnú hru, spoluprácu a zapájajú sa aj menej smelí žiaci, sú aktívnejší. Spolu vymýšľame príbehy o Vilkovi a otázky zo strany žiakov … sú zvedaví, aké prekvapenie ich čaká na ďaľšiu vyučovaciu hodinu a mňa veľmi teší, že sa im to páči.

(autor: Mária Šamová)

 

Základná škola Rudolfa Dilonga,Trstená

NIE SOM V ŠKOLE A PREDSA SOM TAM!!!

Technológie zmenili život mojim žiakom… Od prvej triedy pracujeme s notebookmi tak, ako s knihou. Budujem u žiakov pozitívny vzťah Notebook/Žiak, ktorý sa odzrkadľuje v záverečnej fáze vzdelávania na prvom stupni ZŠ. „Pán učiteľ, už mi je lepšie…,“ telefonuje žiak na PN mne do triedy „… rád sa s vami spojím. Doma sa nudím, chcem sa učiť s vami, aby som nemal potom toho veľa pri prepisovaní DÚ.“ Otvorí si svoj notebook, prihlási sa na Lync, zazvoní a v triede sa zobrazí na IT tabuli cez webinár. Na tvári zažiari veľký úsmev, že vidí svojich spolužiakov a oni jeho. Posedáva si doma pri teplom čajíku, papá keksík a sleduje zdieľaný obraz tabule v notebooku, počúva výklad učiteľa a pracuje zarovno so spolužiakmi v triede… Nie je v triede, a predsa tam je. „Pán učiteľ, veď sa hlásim, vyvolajte aj mňa …,“ reakcia online žiaka, keď som si nevšimol na obrazovke jeho zodvihnutú ruku. „Ukáž nám svoju detskú izbu …,“ nadhodia rozhovor spolužiaci cez prestávku. A tak sa vzdelávame, zabávame a prežívame chvíle spoločne ako jedna veľká rodina, napriek nepriazni zdravia a osudu. Ten doposiaľ určoval hranice: Ak si chorý, zostaň doma … snáď učivo časom dobehneš. Tvrdenie: „Nebol som v škole, keď ste to preberali“ už nemusí nájsť opodstatnenie. (na obrázku je pozdrav z hodiny Prírodovedy pre online prítomného chorého spolužiaka na rozveselenie …)

(autor: Peter Pallo)

 

Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou

Keď je s nami v škole celá rodina

… Milí naši rodičia, starí rodičia, súrodenci, bratranci i sesternice a všetci naši priatelia … – sú slová, ktorými pozývame do našej triedy tých, ktorí sú nám najbližší, aby sme s nimi zdieľali kus nášho školského sveta. Najkrajšie sú chvíle, keď sa zlomí prvotný ostych a v triede zavládne príjemná, pracovná a priateľská atmosféra. Rodinky sa pustia do pripravených úloh a spoločnými silami skúšajú vytvoriť ich jedinečné rodinné dielo. Úlohy sú vždy iné. Raz maľujeme písmenká, inokedy pečieme a zdobíme medovníčky, tancujeme a súťažíme na oslavách, vyrábame a púšťame šarkanov, alebo vymýšľame panákov z jesenných plodov. Zaujímavé sú aj besedy o práci našich rodičov, o ich záľubách a tiež spoločné hlasné čítanie. Keď mi po skončení akcie žiaci povedia: „Pani učiteľka, to bolo to najkrajšie, čo sme v škole zažili,“ opäť sa utvrdím v tom, že škola – žiak – rodina sú jeden celok, ktorý musí držať spolu.

(autor: Lucia Kortmanová)

 

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Špitálska, Nitra

Nitrianske pitie čaju

Kto sa už teší, keď má v nemocnici stráviť čo i len 1 deň. Nepríjemné pocity z odlúčenia od najbližších a bolesti sa striedajú s obavami a strachom. A akoby toho nebolo dosť, prichádza osoba v bielom plášti a chce, aby sme sa išli učiť. Tieto myšlienkové operácie prebehnú mysľou mnohých detských pacientov. Skúsení pedagógovia v „nemocničných školách“ s touto realitou počítajú. Využívanie edukačných programov, vyhľadávanie informácií na internete, vytváranie prezentácií, projektov, či práca s encyklopédiami sú pravidelnou súčasťou edukácie. „Čo by som dal za to, keby som mohol ísť aspoň na chvíľu von,“ pomyslia si mnohí. A niektorým sa to naozaj splnilo. Tí, ktorých ochorenie dovolilo vzdialiť sa z priestorov oddelenia, mohli napríklad stráviť hodinu biológie v neďalekom misijnom múzeu prehliadkou exotických zvierat z rôznych kútov sveta, či si vyskúšali s pani záhradníčkou, ako si rozmnožiť rastlinky alebo sa naučili poznávať huby, ktoré priniesla pani učiteľka. Na záver sme pridali dúšok zeleného čaju z byliniek, ktoré si žiaci sami vypestovali. A tak sme si urobili také naše – Nitrianske pitie čaju.

(autor: Janka Heringhová) 

 

 

Generálnym partnerom Roadshow Moderný učiteľ 2013 je:

Roadshow ako partneri podporujú:

                          

Mediálnymi partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2013 sú:

       

 

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ