Skip to content

Moderná školská politika modernej samosprávy

V rámci rozširovania svojich aktivít Indícia plánuje uskutočniť sériu seminárov určených zriaďovateľom škôl, a to predovšetkým samosprávam. Pripravované jednodňové semináre “Moderná školská politika modernej samosprávy” sa budú konať postupne v štyroch slovenských mestách: Bratislave, Nitre, Košiciach a v Žiline.

Prvé vypísané termíny na apríl 2012 boli, žiaľ, z technických dôvodov zrušené.  Projekt organizácie seminárov však určite nekončí, o  nových termínoch Vás budeme informovať aj na našej webovej stránke.

Úloha zriaďovateľa pri budovaní kvalitných škôl je nezastupiteľná. Kvalitné školy ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov komunity, v dlhodobom horizonte napomáhajú konkurencieschopnosti mesta alebo obce a ovplyvňujú jej hospodársky ako aj spoločenský život. Príďte sa na náš seminár inšpirovať novými podnetmi ako definovať modernú školskú politiku a pomáhať školám, ktoré zriaďujete, rásť.

Témy, ktorým sa počas seminárov budeme venovať:

  • Aký význam má a môže mať škola pre svoju komunitu
  • Čo sú moderné trendy vo vzdelávaní a ako im rozumieť a využiť ich pre úžitok miestnej komunity
  • Ako využívať technológie na skvalitnenie školy a zlepšenie komunikácie medzi školou, zriaďovateľom a komunitou
  • Ako odbúrať zbytočnú byrokraciu
  • Ako efektívne získavať ďalšie zdroje pre školy

Semináre budú začínať o 9:00, registrácia o 8:30.  Predpokladané ukončenie seminárov je o 15:00.

Semináre budú viesť odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti školstva:

RNDr. Vladimír Burjan – Intenzívne sa zapája do verejných diskusií o problémoch a budúcnosti základného a stredného školstva. Prednášal v Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a mnohokrát v Českej republike. Je vydavateľom a šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA a riaditeľom spoločnosti EXAM testing. Viac ako 20 rokov sa profesionálne venuje školským testom a meraniu výsledkov vzdelávania.

Ing. Peter Halák – venuje sa sieťovaniu učiteľov, škôl, zriaďovateľov, mimovládnych organizácií a ďalších stakeholderov za účelom výmeny skúseností a spoločného hľadania cesty ku kvalitnému vzdelávaciemu systému. Organizuje inšpiratívne podujatia pre manažment škôl a učiteľov, ktoré napomáhajú k zmene ich myslenia. Snaží sa o pozitívny prístup k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

PaedDr. Roman Baranovič – v uplynulých dvoch rokoch bojoval proti byrokracii ako generálny riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva, riadil vývoj projektu Rezortného informačného systému a predtým pracoval v spoločnosti Microsoft napríklad na projekte skvalitnenia vzdelávacieho procesu pomocou technológií v projekte Notebook pre každého žiaka

Mgr. Martin Kuruc, PhD. – v poslednom období vedie oddelenie vnútornej správy na MČ Bratislava – Vajnory, pod ktoré patrí aj referát školstva. Prednášal na Pedagogických fakultách na Trnavskej Univerzite, Vysokej škole sv. Alžbety a posledné tri roky na Univerzite Komenského v Bratislave. Snaží sa motivovať študentov k aktívnemu postoju k učiteľskému povolaniu po ukončení štúdia, odstraňovať mýty a stereotypy zo súčasného edukačného procesu a otvárať cesty od štátneho zriaďovateľa k škole s cieľom vytvárať efektívne partnerstvo.

Ak máte záujem o semináre, môžete vyplniť nižšie uvedený formulár.

Keď budeme mať informácie o presnom termíne, budeme Vás kontaktovať.

Ďakujeme!

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Please select a valid form

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ