Skip to content

6. Veľká súťaž Moderných učiteľov

Súťaž vyhlasuje spoločnosť Microsoft Slovakia v rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní. Cieľom súťaže je podporiť zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód na slovenských školách a využívanie informačných a komunikačných technológií pri výučbe.

Do súťaže môžete prihlásiť výučbový materiál typu projektové vyučovanie vytvorené podľa pokynov na portáli www.modernyucitel.net. Projektové vyučovanie musí byť spracované v šablóne pre projektové vyučovanie, musí obsahovať všetky potrebné náležitosti uvedené v šablóne. Prihlásené projektové vyučovanie musel učiteľ v minulosti realizovať so svojimi žiakmi alebo (v prípade rozsiahlych projektových vyučovaní) musí byť v realizácii počas súťaže.

 

Súťaž o najlepšie projektové vyučovanie portálu

Do súťaže budú zaradené vzdelávacie materiály typu projektové vyučovanie umiestnené na portál www.modernyucitel.net od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2011 do polnoci. Súťaž bude vyhodnotená v decembri 2011. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci používatelia portálu Moderný učiteľ s trvalým pobytom na Slovensku, s výnimkou členov hodnotiacich komisií. Používatelia, ktorí v minulosti vyhrali niektorú z cien, sa môžu zapojiť len do kategórie Pohár víťazov pohárov (PVP).

Pozor, pre účasť v súťaži nestačí prácu na portál umiestniť, je potrebné ju aj prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára.

Súťaž sa koná v nasledovných kategóriách:

A)    1. – 4. ročník základných a špeciálnych škôl
B)    5. –  9. ročník základných škôl, špeciálnych škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií
C)    SŠ – všeobecno-vzdelávacie predmety aj odborné predmety
D)    Pohár víťazov pohárov (bez špecifikácie ZŠ a SŠ)
E)    Materské školy

V každej kategórii A, B, C, D, E budú odmenení 3 autori:

 1. cena ….. finančná odmena vo výške  300,- €
 2. cena ….. produkty spoločnosti Microsoft v hodnote  150,-€
 3. cena ….. produkty spoločnosti Microsoft v hodnote  100,-€


Hodnotiace komisie budú zostavené z radov učiteľov – odborných spolupracovníkov portálu a vedúcich klubov Moderných učiteľov. Súťažné práce budú hodnotené na základe týchto kritérií:

 • metodika projektového vyučovania – popis jednotlivých činností, na základe ktorých sa dá zrealizovať podobné projektové vyučovanie aj inými učiteľmi
 • formálne spracovanie projektového vyučovania – správne použitie šablóny, kvalita vložených dokumentov, obrázkov
 • kreativita, inovatívnosť obsahu, nápad
 • správnosť využitia nových informačných technológií – nehodnotí sa  počet zapojených technológií ale hlavne ich správne použitie
 • komunikácia – projektové vyučovanie má podporovať spoluprácu žiakov, učiteľov jednotlivých predmetov alebo aj celých kolektívov v rámci školy alebo aj viacerých škôl

 

Cena za najinovatívnejšie projektové vyučovanie

Zo všetkých súťažných projektových vyučovaní bude odmenená najinovatívnejšia práca (práce) mimoriadnou cenou – postupom na Európske finále Inovatívnych učiteľov, ktoré sa bude konať v marci 2012 v portugalskom Lisabone. Víťaza (víťazov) tejto ceny určí manažérka iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft, Paula Okániková, z návrhov členov súťažných komisií.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo vyhlásiť ďalšie mimoriadne ceny za obzvlášť kvalitné materiály alebo materiály s výnimočným prínosom, ak sú mimo hodnotiacich kritérií.

Hodnotiace komisie si vyhradzujú právo neudeliť niektorú z cien, ak kvalita prác nebude zodpovedať ich hodnotiacim kritériám.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ