Skip to content

Týždeň projektov o bezpečnosti na internete – ďalšie informácie

Na tejto stránke sa dočítate o podrobnostiach ohľadne zapojenia sa do projektu, prípravy a realizácie projektových týždňov na Vašej škole, a tiež aj o priebehu a spôsobe hodnotenie súťaže o najlepší projektový týždeň o bezpečnosti na internete.  Súhrn doposiaľ zverejnených informácií si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf.

Informácie budeme priebežne dopĺňať, napriek tomu nás neváhajte kontaktovať na adrese projektyorange@indicia.sk v prípade, že hľadanú informáciu na našich stránkach nenájdete.

Prihlasovací formulár nájdete tu.

Kto sa môže prihlásiť?

  • prihlasuje sa učiteľ (koordinátor projektového týždňa) na danej škole a prihlasuje konkrétnu triedu (skupinu žiakov) na jeden vybraný projekt
  • jeden učiteľ (koordinátor) môže prihlásiť aj viacero skupín, každú s vlastným projektovým týždňom
  • jedna trieda (skupina žiakov) môže byť prihlásená iba s jedným projektom
  • z jednej školy sa môže prihlásiť viacero učiteľov a viacero žiackych skupín

Čo má obsahovať stručná anotácia projektu v prihláške?

V rámci prihlášky stačí svoj projektový týždeň opísať na cca. 100 slov.  Z tohto popisu by malo byť jasné, čo sa bude v rámci projektu realizovať, čo a ako sa žiaci naučia o bezpečnosti na internete a akým spôsobom sa táto ich aktivita dotkne ich okolia a miestnej komunity.

Ako budú prihlasované projektové zámery hodnotené?

Uvedené zámery musia byť predovšetkým ucelené a zmysluplné.  Ich obsah musí byť zameraný na bezpečnosť na internete a musia byť nejakým spôsobom prepojené na miestnu komunitu (rodinu, obec, atď.).  Hodnotená bude aj inovatívnosť a kreativita.

Dostaneme k projektom metodickú pomoc?

Školy, ktoré sa dostanú medzi vybraných 50, a teda budú projekty realizovať, dostanú koncom septembra vypracovanú metodiku.  V rámci nej budú podrobne rozpracované projektové návrhy uvedené ako príklady v tomto dokumente.  Táto metodika bude, samozrejme, do určitej miery orientačná a má slúžiť ako pomôcka pri tvorbe vlastného projektového týždňa.

Musí škola pre danú triedu úplne zrušiť rozvrh?

Nie je to úplne nevyhnutné, napriek tomu je však práve táto alternatíva odporúčaná.  Dôvodom je ucelený časový priestor na realizáciu projektu, aby jednotlivé úlohy na seba nadväzovali a aby deti zažili pocit nadšenia z veľkého projektu, na ktorom budú pracovať, kým ho ku svojej spokojnosti nedokončia.

Ak je ale pre školu rušenie rozvrhu problematické, je možné navrhnúť rôzne alternatívy.  Napr. projektové vyučovanie bude prebiehať vždy v jeden deň do týždňa, alebo sa žiaci budú prvé (2-3) hodiny učiť podľa rozvrhu a ďalšie vyučovacie hodiny budú venované projektu.  Rovnako je tu možnosť zahrnúť do projektu viacero učiteľov rôznych predmetov, ktorí by učivo svojho predmetu do projektu vopred zapracovali a na konkrétnej hodine by sa mu podľa rozvrhu venovali.

Realizácia všetkých projektových aktivít výlučne mimo vyučovacieho času sa neodporúča.

Ako sa bude realizácia projektu dokumentovať?

V rámci projektu bude zrejme vytvorený projektový plán obsahujúci jednotlivé úlohy, zodpovedné osoby, či časový harmonogram prác.  Počas realizácie je vhodné priebežne fotograficky zachytávať realizované aktivity, prácu žiakov v školskom prostredí a mimo neho.  Za dokumentáciu projektu sa bude považovať aj samotný projektový výstup.  Zaujímavé môžu byť aj príspevky do miestnych médií a pod.

Aké projektové výstupy bude treba dodať po jeho realizácii?

Na to, aby porota mohla súťažné projekty vyhodnotiť, bude potrebné po ich realizácii dodať viacero výstupov.  Ich charakter a počet nie je striktne určený.  Môžu to byť napr. projektové plány, fotosekvencie, videonahrávky, PPT prezentácia, animácie, webstránky, blogy, atď.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ