Skip to content

Najčastejšie otázky – informácie pre školy

Autorkou odpovedí na najčastejšie otázky je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Je výuka písma Comenia Script© podmienená súhlasom rodičov?

Škola musí Comenia Script© zapracovať do školského vzdelávacieho programu. Pokiaľ má preukázateľný doklad na to, že všetci rodičia boli so ŠvP oboznámení a upozornení na túto skutočnosť v ňom, nemusí už vyžadovať ďalší podpis rodičov. Pokiaľ však bude škola chcieť ešte podpis rodičov zvlášť, môže ho vyžadovať. Všetko záleží na rozhodnutí riaditeľa školy.

(odporúčame pri zápise informovať rodičov o Comenia Script©)

Je nutné, aby vyučujúci prešiel nejakým školením?

Vyučujúci, ktorí by chceli učiť písať písané písmo Comenia Script©, by mali prejsť školením – praktickým seminárom, ktorého súčasťou je i testovanie. Realizuje ho Indícia, n.o. Po úspešnom absolvovaní dostanú učitelia Certifikát o úspešnom absolvovaní.

Kde sa budú konať semináre?

Na tento rok sa plánuje niekoľko praktických seminárov Comenia Script©, a to v rôznych regiónoch podľa záujmu škôl. Viac informácií nájdete na ďalších podstránkach Indície.

Ako je to pri tomto písme s učebnicami? Nepletie deti to, keď sa v nich objavuje staré písané písmo, alebo stačí len upozorniť, že my píšeme inak?

Spoločne s výukou písma Comenia Script© sa dá používať šlabikár, ktorý obsahuje staršie viazané písmo. Používal sa aj počas pilotného overovania. Je treba na to žiakov upozorniť, napríklad že sa jedná o písmo, ktoré sa učia ich spolužiaci alebo sa ich učili ich rodičia, a že sa stále používa. To, že sa s písmom takto zoznámia, má aj svoje výhody – naučí sa toto písmo postupne prečítať. Toto je samozrejme aj náplňou výučby písma Comenia Script©, ale až neskôr, keď si žiaci plne osvoja písanie písmom Comenia Script©. V tejto úlohe sa ale postupuje individuálne, podľa schopností žiaka.

Ako postupovať pri prestupe žiaka na inú školu, kde sa neučia Comenia Script©?

Žiaci, ktorí sa učili písať Comenia Script© by mali pokračovať v písme, ktoré sa naučili – teda v Comenia Script©. Do iného písma ich nemôže nikto nútiť, a už vôbec nie preučovať! Rodičia by mali túto skutočnosť oznámiť v novej škole ešte pred prestupom a zaistiť tak žiakovi pokračovanie v tomto písme.

Podpisovanie detí na úradoch – môžu používať podpis v písme Comenia Script?

Právne predpisy neupravujú, čo je treba rozumieť podpisom, ani nestanovujú v jeho formálnych náležitostiach. Podpis je spravidla súčasťou právneho úkonu prevedeného v písanej forme a je podmienkou jeho platnosti – podľa ust. § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, platí, že ak je podpísaný jednajúcou osobou. Ak nie je pojem „podpis“ v právnych predpisoch definovaný, je treba priradiť mu všeobecný uznávaný význam. Podpisom je preto treba rozumieť hlavne ručne písané meno, poprípade len priezvisko (za podpis však môže byť považované aj ručne písaný pseudonym , podľa konkrétnych okolností).

Podpis má popri inom zaručiť identifikáciu podpisujúcej osoby, lebo vychádza z predpokladu, že každý človek sa podpisuje špecifickým, sebe vlastným spôsobom. Tým je súčasne zaručená aj pravosť podpisovaného dokumentu. Z toho však vyplýva že podoba podpisu nemôže byť podpisujúcemu vnútená „zvonka“, ale je potreba rešpektovať jeho osobitú formu, sklon písma, veľkosť písma aj voľbu štýlu písma. Podpis tak môže byť urobený, štandardným písaným písmom, tlačeným písmom, písmom Comenia Script© alebo iným (všeobecne nedefinovaným) štýlom písma, podpis môže byť aj nečitateľný, ak vykazuje aspoň minimálne znaky podpisu (z celkovej podoby ťahov by malo byť zrejmé, že sa jedná o podpis). Ak platia uvedené pravidlá pre podpis ako náležitosť právneho úkonu, tým skôr musí byť akceptovaná aj u takých podpisov, ktoré síce nie sú súčasťou právneho úkonu, ale z najrôznejších dôvodov sa vyžadujú, napr. pre identifikáciu konkrétnej osoby (čo je aj prípad podpisu držiteľa cestovného pasu, ak ide o maloleté dieťa, ktoré už vie písať).

 

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ