Skip to content

Dokumentácia Týždňa projektov o bezpečnosti na internete

Dokumentácia a komunikácia projektového týždňa

Počas príprav a realizácie projektového týždňa na Vašej škole nezabúdajte na priebežnú dokumentáciu a komunikáciu projektu. Dokumentácia nemusí byť rozsiahla ani papierovo náročná, má však byť výstižná a pravdivá. Dôležitou súčasťou dokumentácie by mali byť fotografie zachytávajúce prípravu projektu a realizované aktivity (ideálne 10 až 20 záberov na jeden projekt).

Komunikácia projektu má byť smerovaná jednak na osoby v rámci Vašej školy, ale najmä smerom von, napr. relevantné inštitúcie pôsobiace na území alebo v blízkosti Vašej obce, oznamovacia tabuľa v obci, miestne noviny, či televízia a pod.

V rámci dokumentácie a komunikácie projektu, a tiež aj pri tvorbe výstupov (letáky, prezentácie, apod.), odporúčame použiť logá organizátorov súťaže (logo Indície a logo Nadácie Orange).

Výstupy projektu a dokumentácia projektu môžu mať rôzne formy, napr.:

  • fotografický materiál,
  • videonahrávky,
  • počítačové prezentácie,
  • články alebo reportáže v novinách,
  • komixy alebo animácie,
  • letáky alebo postery,
  • webstránky alebo blogy, atď.

Záverečnú dokumentáciu projektu bude potrebné dodať najneskôr do 19. novembra 2012.  Záverečná dokumentácia bude pozostávať jednak z on-line formulára, ktorého vypĺňanie si môžete naplánovať ako jednu z projektových aktivít.  Formulár nie je možné priebežne ukladať, preto odporúčame pripraviť si odpovede vopred.  Znenie formulára si môžete už vopred stiahnuť vo formáte .pdf a priebežne si sledované údaje pripravovať.

Zároveň s vyplnením záverečeného formulára však bude potrebné zaslať dátovo objemnejšiu dokumentáciu na nosiči DVD poštou na adresu Indícia, n.o., Karloveská 32, 841 04 Bratislava.  K projektu nie je potrebné zasielať žiadnu papierovú dokumentáciu.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ