Skip to content

Konferencia Učíme pre život 2017 – hlasovanie za workshopy

Ďakujeme za Vašu pomoc nám s výberom správnych workshopov na zaradenie do programu konferencie Učíme pre život (17.-19.3.2017 v Poprade).

Ponuka workshopov bola tento rok mimoriadne široká, preto ste mali k dispozícii až 8 preferenčných hlasov. Hlasy ste mohli prideliť podľa toho, čo Vás zaujíma a čoho by ste sa chceli zúčastniť. Toto hlasovanie bolo iba preferenčné - pomohlo nám zistiť Vaše preferencie, aby sme vedeli správne zostaviť finálnu ponuku workshopov. Nešlo ešte o záväzné prihlasovanie. Preferenčné hlasovanie skončilo v utorok 21.2.

Následne bola zostavená záväzná ponuka workshopov a od 2.3. do 8.3. sa môžete záväzne prihlásiť na želané workshopy.

Pri rozhodovaní Vám pomôžu anotácie workshopov. Nájdete ich na konci tejto stránky pod formulárom. Odporúčame najprv si starostlivo prečítať anotácie, premyslieť si výber, a až potom uskutočniť hlasovanie. Nech sa páči, vyberte si z našej ponuky.

Hlasovanie nie je anonymné, aby sme vylúčili viacnásobné hlasovanie jednej a tej istej osoby. Uvedenie mena a priezviska Vás však neznamená, že Vaše hlasovanie je záväzné - máte právo zmeniť názor pri záväznom prihlasovaní, ktoré otvoríme od 2.3.

Partneri:

asc agenda                                    a ERASMUS PLUS TEACHERS

Mediálny partner:

  

Anotácie workshopov

Martin Cápay: Robotika na tablete

Ozobot je miniatúrny programovateľný robot s vlastnou inteligenciou založenou na náhodne generovaných rozhodnutiach. Z pohľadu učiteľa je Ozobot vynikajúca pomôcka aj k propredeutike programovania. Na workshope predstavíme úvodné aktivity, vhodné aj na prvý stupeň ZŠ.

Tomáš Varga: Škola hrou – zážitok školou!

Občerstvujúci workshop o zážitkovom učení. Na vlastnej koži zažite hry a aktivity, ktoré môžu byť vám aj žiakom v škole nápomocné. Nechajte sa inšpirovať, hrajte sa a skúšajte.

Peter Kučera: Programujeme v Pythone – workshop (90 minút)

Už ste si vyskúšali programovanie v jazyku Python? Chceli by ste učiť programovací jazyk, ktorý je vhodný pre začiatočníkov a používa sa aj v praxi? Už vás nebaví vyučovať Pascal/Delphi/Lazarus a tiež vám vadí, že sa nikde v praxi nepoužíva? Tak začnite s Pythonom práve teraz… Vyskúšajte si pripravené materiály Programujeme v Pythone.

Zuzana Dugovičová: Pohybové aktivity na hodinách slovenčiny

Spôsob vyučovania založený na pohybových aktivitách, ktoré žiakov motivujú, pomáhajú zapamätať si, či zopakovať učivo, príp. si uvedomiť súvislosti. Primárne ide o zábavu a uvoľnenie prostredníctvom hry.

Barbora Mikulecká (ÚDiF): Náměty na jednoduché pokusy do škol a školek

Nechte se inspirovat jednoduchými známými i méně známými pokusy kterým zvládne porozumět každý bez vhledu do fyziky. Pokusy které vysvětlují proč železné lodě plavou, proč horkovzdušné balóny létají, jak si pohrát s hustotami, jak to vypadá když někde není vzduch, jak si pohrát se světlem apod. Experimenty jsou z dílny Divadla fyziky ÚDiF.

Juraj Oravec – Jana Udvardiová: Podpora participatívnych procesov na škole (90 minút)

Zelená škola je najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program na svete, funguje na Slovensku od roku 2004. Jeho hlavným cieľom je podpora školských komunít a podpora aktívnej participácie žiakov v aktivitách školy. V rámci interaktívneho workshopu si na modelovej situácii ukážeme ako také spolurozhodovanie môže vyzerať.

Alena Štrompová: Založme si školskú telku! (90 minút)

Prečo a ako založiť školskú televíziu (aj s minimom prostriedkov), kto je naším divákom a kto redaktorom? Ukážeme, ako môže „na kolene“ vzniknúť kvalitný príspevok a na vlastnej koži okúsime rozvíjanie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Spolu s redaktormi Full TV vytvoríme za niekoľko minút akčný televízny štáb.

Lukáš Hirko: Zmeňte staré “hlásateľne” za moderné rozhlasové štúdiá

Ako vytvoriť a prevádzkovať kvalitné školské rádio? Chcete zmeniť staré “hlásateľne” na vysielacie štúdiá a zaujať žiakov formátom relácií a hudobnou dramaturgiou? Chce to veľa nápadov a úsilia, nie peňazí. Podporte u žiakov tvorivosť, kooperáciu a pocit zodpovednosti. Na ZŠ takéto rádia spravidla nie sú. Príďte a buďte výnimkou.

Eva Uličná: Algoritmizácia a štruktúry – postrach alebo výborná zábava? (90 minút)

Na workshope objavíte množstvo zábavných úloh prepájajúcich matematiku a informatiku. Naučíte sa, ako postupne budovať u detí algoritmické myslenie a čo vlastne ide v štruktúrach. A v neposlednom rade sa dozviete, ako súvisí hádanie kariet a jedenie lentiliek s informatikou.

Eva Uličná: Scratch junior – ako začať s programovaním

Scratch Junior – programovanie pre malých školákov – základy programovania v programe Scratch Junior – na tabletoch aj v počítačoch, pomocou ktorého urobíme deťom v MŠ a na I. stupni svet programovania jednoduchý a hlavne zábavný.

Martina Chalachánová: Padlet – veľký pomocník učiteľa a žiaka

Na workshope sa naučíte pracovať s webovou aplikáciou Padlet. Umožňuje učiteľom zozbierať k preberanej téme elektronické materiály rôznej podoby, doplniť ich o komentáre i zadania a takto pripravený materiál využiť na hodine, alebo ho nazdielať žiakom.

Martina Chalachánová: Prezentácia inak – vyskúšajte Prezi

Na workshope sa naučíte základy tvorby prezentácií vo webovej aplikácii Prezi. Ukážeme si, ako môžete kreatívne využiť jej možnosti, ako naplniť prezentáciu rôznym obsahom i efektami, ako ju zverejniť ale i stiahnuť do počítača pre offline použitie.

Vladimír Burjan: Ako vyzerajú naše školy a ako by mali vyzerať? (90 minút)

K téme fyzického vzhľadu a zariadenia školských priestorov ma priviedol Ivan Kalaš svojím vystúpením na tejto konferencii v roku 2011. Po prečítaní niekoľkých kníh od architektov R. Fieldinga a P. Naira už nepochybujem o tom, že vizuálna podoba interiérov a exteriérov škôl má veľký vplyv na to, čo sa v nich odohráva. Väčší, než si myslíme!

Peter Farárik: Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania. 

Chcete preniesť aktivitu viac na žiakov? Zažite a vyskúšajte si konkrétne metódy aktívneho vyučovania na príklade ich využitia v geografii. Vďaka editovateľným šablónam a inšpiráciám, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť, môžete predstavené metódy uplatniť takmer v akomkoľvek vyučovacom predmete.

Kristína Uhlíková – Roman Veverka: Koučingový rozhovor a spätná väzba – cesta k  rastu učiteľa

Sme presvedčení, že správna podpora v ťažkej práci učiteľa je nevyhnutná. Zo skúseností troch rokov programu Teach for Slovakia na Slovensku a vyše 20 rokov v iných krajinách veríme, že citlivo a efektívne vedený koučingový rozhovor obsahujúci konštruktívnu spätnú väzbu je cestou k rastu učiteľa. Naučte sa s nami, ako ich zvládnuť čo najlepšie.

Roman Veverka: Systémy a proces v triedach so stredne náročným správaním

V programe Teach for Slovakia som za relatívne krátku dobu troch rokov jeho existencie svedkom efektívnych a rafinovaných systémov správania, ktoré fungovali v triedach našej tridsiatky účastníkov skutočne naprieč celým Slovenskom. Spolu s našimi účastníkmi a absolventmi sme pripravili ukážku toho najlepšieho aj pre Vás. Príďte sa inšpirovať.

Ibolya Straussová: Máme v škole tablety – čo s nimi? 

Známych päť “T” nás nás vraj udrží bdelých pri šoku. Nám stačia 4 “T”, aby sme si spravili vyučovanie zábavným: T – ablet, T – vorivosť, T – tímová práca a to všetko vďaka T -oglicu. Toglic je softvér, pri ktorom sa žiadne dieťa nebude nudiť a každé zažije úspech. Na workshope si ukážeme, ako to funguje a určite sa aj zabavíme.

Mária Smreková – Peter Kučera: Slovné hodnotenie

Už ste tvorili kŕatke slovné hodnotenie na vysvedčenie? Ak nie, máte šancu si to vyskúšať. Na workshope  budeme tvoriť slovné hodnotenia, upravovať ich a zistíme, ako rozumieme už existujúcim hodnoteniam.

Jolana Kusá: Postoje a presvedčenia – vychovávame príkladom

Aký som, také budú deti, ktoré učím. V rámci sebapoznania potrebuje každý výchovný pracovník poznať svoje základné postoje k sebe, druhým ľuďom a svetu, presvedčenia a hodnoty, aby sa vyhol výchovným nástrahám a nežiadúcim efektom vo výchove, aby mohol konštruktívne a vedome pracovať s deťmi.

Jolana Kusá: Zvládanie záťaže a stresu

Každý sme sa naučili nejakým spôsobom vysporiadať so záťažou a stresom. Je dôležité poznať svoj spôsob ako i ostatné spôsoby, ktoré ľudia majú k dispozícií a využívajú. Ukážeme si modelové situácie a získame manuál k lepšiemu zaobchádzaniu so sebou, aj s druhými ľuďmi. Naučíme sa ako zlepšiť zvládanie záťaže a stresu.

Jolana Kusá: Umenie, profity a prekážky dobrej komunikácie

O komunikácií existuje už celá veda. Ako z nej ale vytiahnuť práve tie podstatné základy na ktorých stojí motivácia k dobrej komunikácií, ktoré sú najčastejšie chyby a prekážky? Od asertívnej komunikácie k pozitívnej komunikácii.

Jolana Kusá: Transakčná analýza v práci s ľuďmi

Umožňuje nahliadnuť do štruktúry ľudskej osobnosti v jej genéze a do využívania jednotlivých častí osobností na interakcie, hry a manipulácie. Transakčná analýza alebo ako sa orientovať  v jednotlivých častiach ľudskej osobnosti, ich prejavoch, charakteristikách a funkciách v interakcii medzi ľuďmi. Ako efektívne pracovať s ľuďmi.

Milan Urda: Interaktívna tabuľa ako nástroj podporujúci aktívne učenie

Dokážeme pomocou interaktívnych softvérov pripraviť vyučovacie hodiny ktoré budú sledovať učiteľom nastavený cieľ? Vnímame správne skutočnosť, že interaktívna tabuľa nie je nevyhnutná počas celej vyučovacej hodiny, ale len v tej fáze ktorá si ju kvôli interaktivite vyžaduje? Odpoveď vám ponúkne praktická ukážka s tematikou ľudských práv a slobôd.

Lucia Kažimírová – Mária Leitnerová: Učiteľ ako líder? 

„Mnoho ľudí sa dostalo ďalej ako mohli, lebo si o nich niekto iný myslel, že môžu.” Tieto slová nepriamo hovoria o dobrých lídroch v spoločnosti. Mal by aj učiteľ byť lídrom pre žiakov? Môže to od neho niekto žiadať? Prečo je vôbec pojem „líder“ v učiteľskom slovníku? Čomu to môže pomôcť? Alebo inak – ako sa takým lídrom v triede môžem stať?

Zuzana Berová – Peter Bero: Symetria v rovnováhe

Čo môže urobiť učiteľ, aby sa poznatky, ktoré odznejú na vyučovacej hodine trvalo zapísali do myslí jeho žiakov? Ukážeme a vyskúšame si princípy efektívnej komunikácie.

Peter Farárik: Život je hra -  jednoduché a efektívne didaktické hry na každú príležitosť

Nezáleží na tom, čo učíte. Každé učivo je možné obohatiť krátkymi hrami, pomocou ktorých budete mať v triede motivovanejších žiakov, ktorí sa viac naučia. Spoznajte desiatky odskúšaných didaktických hier a pridajte ich do databanky svojich vlastných učiteľských “zbraní”. Každý účastník workshopu dostane editovateľné šablóny a opisy hier.

Dagmar Môťovská – Anna Čamajová: Hejného metóda vyučovania matematiky pre 1.stupeň ZŠ – Súčtové trojuholníky

Na workshope bude predstavené jedno z matematických prostredí vyučovania matematiky na 1.stupni základnej školy. V Hejného metóde má svoje špecifiká. Prostredníctvom gradovanej série úloh účastníci zažijú na vlastnej koži ako to na takej hodine podľa Hejného metódy môže vyzerať a nazrú do matematického zázemia tohto prostredia.

Viktor Pončák: iWalks Slovensko (workshop založený na poznávacej prechádzke – tablet/mobil potrebný)

“Holocaust bol vymyslený v nemeckom Osvienčime a genocída bola pred dvesto rokmi.” iWalks využíva ústne pramene na sprítomnenie pocitu doby kedy prestávali platiť ľudské práva.  Sitespecific príbehy konkrétnych životov z mojej ulice pomôžu analyzovať povahu doby a aplikovať zážitok minulosti na súčasnosť.  Tak si urobíme budúcnosť akú chceme.

Zuzana Kohútová: Mlčiaca väčšina medzi nami a v nás

Výchovu k tolerancii si predstavujeme ako parketu občianskej výchovy či dejepisu. Výbornou možnosťou je práca s dielami klasickej či súčasnej literatúry. Workshop na ukážke (na 1-4 dielach, podľa voľby účastníkov),demonštruje ako rozvíjať kritické myslenie, argumentačné schopnosti a tolerantné postoje. Lebo aj literatúra nepatrí len na hodiny SJL.

Kristína Uhlíková a tím TFS: Ako navodiť pracovnú atmosféru v triedach s veľmi náročným prostredím

Zažívate na hodinách situácie, ktoré vám pripadajú nezvládnuteľné? Dá sa pracovať so žiakmi, ktorí o učenie nejavia záujem a ich správanie pôsobí deštruktívne? Workshop, na ktorom síce nezískate 100 % zaručený recept na všetky problémy, ale spolu vyskúšame zopár systémových aj individuálnych tipov pre učiteľov, ktorí to nechcú vzdať.

Tomáš Horváth – Pavla Solivarská: Budovanie charakteru u žiakov – ako na to? 

Ako vhodne zladiť naše očakávania s potrebami žiakov? Ktoré charakterové vlastnosti vieme u detí efektívne rozvíjať? A kedy je ten správny moment, keď môžem žiakom odovzdať čosi viac, než len akademické vedomosti? Zdieľanie praktických tipov ako pracovať s charakterom v triedach aj mimo nich.

Lucia Rosáková – Zuzana Michalíková: Kto je kto vo vzdelávaní a hodnotení domškoláka?

Poďme sa prakticky pozrieť na vzdelávanie aj preskúšavanie detí v domácom vzdelávaní, obzvlášť na tie so špeciálnymi potrebami, aj na možný priestor dieťaťa, učiteľa, vzdelávateľa, rodiča, garanta, odborníkov v tomto procese a ako sa môžu navzájom podporovať. (workshop zameraný na role a možné úlohy, náročný na hravosť a predstavivosť)

Lucia Rosáková – Zuzana Michalíková: Subjekt, objekt, nástroj vzdelávania v diskurze inklúzie – kto je kto?

Hľadanie ľudského subjektu, objektu, ale aj nástroja vzdelávania v zmysle inklúzie – pozrime sa na to zdola, bez predsudkov. Kto je tu pre koho? Podnetný workshop bez nároku na riešenie, avšak s vysokými ašpiráciami na myslenie “out of the box”. (workshop nevhodný pre typické učiteľky a mamičky)

Radka Haláková: Hejného metóda vyučovania matematiky pre 2.stupeň ZŠ – Stovková tabuľka

Počas workshopu sa účastníci zoznámia so Stovkovou tabuľkou (tabuľka čísel 0 – 99). Spoločne budeme hľadať vzťahy a zákonitosti medzi číslami v nej. Prostredníctvom gradovanej série úloh zistímei, na čo všetko sa takáto jednoduchá tabuľka dá v matematike využiť.

Tím ZŠ Dve ruky, Banská Bystrica: Hry pre deti, učiteľov aj rodičov rozvíjajúce vzájomnú dôveru

Praktické cvičenia a hry s lanom, loptami a vlastným telom aplikovateľné do vyučovacieho procesu na všetkých druhoch škôl. Hry budú sprevádzané výkladom a praktickými skúsenosťami viacerých lektorov.

František Neupauer: Objav nenápadných hrdinov (OZ Nenápadní hrdinovia a ÚPN)

“Študentov” môžeme vtiahnuť do deja, cez ukážku jedného malého predmetu. Postačí výstrižok z kalendára z roku 1952. Čo si doň poznačila mama odsúdeného? Pozrieme sa na tvorbu R. Dobiáša. Jeho tvorba a príbeh sú natoľko silné, že sa o ňom hovorí v súvislosti s Nobelovou cenou za literatúru. Prečo? Na záver: Ako nájsť “nenápadných hrdinovov”?

Andrej Návojský: Multikulti trochu inak

Multikultúrna výchova sa v našich školách tradične zameriava na kultúrne rozdiely, “inakosť” miesto rozmanitosti. Na príklade metodických príručiek pre najmenších školákov a školáčky ukážeme, že rozmanitá je každá trieda a multikulti nemusí byť len o iných kultúrach, ale aj o našich blízkych komunitách. Spoznajte hravú multikulti.

Tereza Takáčová: Konflikt – základný pilier podpory a rozvoja rodičov a učiteľov

Ako z rodičovského stretnutia plného ťažkostí a problémov môžu aj rodičia aj učitelia odísť vo vzájomnej podpore a spolupráci. Moje skúsenosti, ktoré môžete skúšať a overovať aj vo svojej praxi.

Jana Hrčová: Senzorické stratégie v škole

Ponúka návrhy praktických aktivít zameraných na podporu zmyslového vnímania a spracovania, príklady relaxačných, organizujúcich alebo aktivizujúcich činností. Ponúka možnosti ako upokojiť hyperaktívnych/aktivizovať pasívnych žiakov, ako podporiť ich pozornosť alebo im uľahčiť školské činnosti. Ponúka autentický zmyslový zážitok pre účastníka.

Alžbeta Bojková: Esencia dejepisného vyučovania

Praktická ukážka hodiny dejepisu, ktorá dejepisnej výučbe dá v očiach žiaka zmysel. Dejepis založený na konštruktivistickom prístupe nie je predmet o minulosti ale predmet, ktorý tvorí budúcnosť. K dispozícii pre záujemcov budú nové analyticko-pracovné učebnice dejepsiu zdarma.

 Ľubomír Held: Dokonale zvládnuté základné poznatky o mikrosvete (90 minút) 

Účatníci prejdú zaujímavými pokusmi budujúmi predstavy žiakov o mikrosvete. Pokusy sú realizované s jednoduchými pomôckami v konštruktivistickom (induktívnom) dizajne.

Jana Učníková – Renáta Rovná: Počtoland

Získať schopnosť používať matematiku    vo svojom budúcom živote, vzbudiť záujem o praktický výkon rozvíjať logické a kritické myslenie u žiakov,  schopnosť argumentovať a komunikovať, spolupracovať v skupine pri riešení problému spoznať matematické úlohy, rébusy, hry ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.

Tomáš Macko – Ján Smolka: Zážitková pedagogika – jedna z ciest osobnostného rozvoja a výchovy na základnej škole

Pozrime sa spoločne na 5-dňový kurz, v rámci ktorého si deviataci na ZŠ v Spišskom Štvrtku vyskúšali reálne dôsledky dosiahnutého vzdelania. 3 dni aktivít, 2 dni reflexie. Vo workshope ponúkame tipy a triky ako využiť prvky zážitkovej pedagogiky a aký mal kurz dopad na našich žiakov. Workshop bude veľmi interaktívny, priďte vo voľnom oblečení.

Martina Kláseková: Konflikt – druhý názov pre pubertu

Ako udržať prirodzenú autoritu u pubertiakov. Udržať pevné hranice v rámci vyučovania, v ktorých zároveň pubertiak dostane pocit prijatia, ktorý v tomto veku tak bytostne potrebuje.

Gabriela Šimová: FAREBNÉ DNI, ITV pre sekundárne vzdelávanie v ZŠ, OPS

Ako učiť pomocou Komenského „Škola hrou“ autenticky a efektívne bez nezáujmu žiakov a zbytočnej práce učiteľa. Ponúkame osvedčenú pedagogickú skúsenosť,  pri ktorej sú žiaci viditeľne  šťastní. Hrajú sa a nenudia sa, dokonca si neuvedomujú, že sa učia. Integrované tematické vyučovanie.  VEU, vysoko-efektívne učenie v praxi slovenskej ZŠ.

Andrea Cinegová: Diskusia Comenia Script v praxi

Pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s nespojitým písmom. Podelíme sa o skúsenosti z učenia CS, aký šlabikár používate, čo využívate, čo sa Vám osvedčilo apod. Radi Vám odpovieme na otázky: Ako komunikovať s rodičmi o CS? Ako ošetriť písmo v ŠkVP? Čo testovanie 5 a písmo CS? Máte otázky či deti vo Vašej triede správne píšu? Prineste zošity fotografie.

Juraj Hipš – Katarína Kurčíková: Študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania

Jednou z možností, ako vo formálnom vzdelávaní docieliť, že bude zamerané nielen na osvojovanie si vedomostí, ale aj získanie zručností a formovanie postojov je stratégia Service Learning. V prezentácii vám predstavíme ako sme prepojili prostredníctvom tejto stratégie základnú školu s univerzitou.

Marta Páleníková: Čítaním a športom proti nude

Dnešné deti nešportujú a málo čítajú? Ponúknem vám, ako zaradiť pohyb do vyučovania vo forme energizérov a vhodné športové aktivity  na hodiny TV pre deti na 1. st. ZŠ. Rada by som sa s vami podelila, ako som dosiahla toho, že druháci radi a veľa čítajú. Niekoľko vhodných aktivít, ktoré dokázali deti priviesť k čítaniu nielen kníh.

Zuzana Vojteková: Film na hodine anglického jazyka

Pozeranie filmov, či seriálov je činnosť žiakov určite neodlučiteľná od ich osobného života. Priniesť film do triedy má preto určite svoj zmysel. Film spôsobuje, že proces učenia sa stáva zábavnejším. V prezentácii chcem predstaviť niekoľko príkladov hodín, ale aj webových stránok, ktoré nám učiteľom môžu pomáhať pri našej práci.

Katarína Lucinkiewiczová: Zážitkové učenie-Historická ľudová škola prof.Jozefa Mistríka,Špania Dolina

Prezentácia unikátnej novovzniknutej jednodňovej zážitkovej školy, určenej pre rôzne vekové kategórie detí a žiakov. Návrat do školských lavíc spred 100 rokov, zaujímavé výtvarné aktivity, dotyk s minerálmi a horninami…a mnohé ďalšie aktivity. Podpora regionálnej výchovy na školách.

Daniel Bútora: Vzdelávanie v post-faktuálnej dobe 

Ako sa môžu školy vysporiadať s tým, že v okolitom svete sa stierajú hranice medzi faktami a „alternatívnymi faktami“? Budeme uvažovať o tom, čo môžeme so žiakmi robiť na svojich hodinách, aby sme  im pomohli zorientovať sa a rozpoznať pravdy, skreslenia a nepravdy. A dáme si ešte ťažšiu otázku: nemali by sme začať s učiteľmi?

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ