Skip to content

INformatika s Indíciou

 

V rámci nového projektu INformatika s Indíciou ponúkame učiteľom ZŠ 2-dňové školenie k unikátnym vzdelávacím materiálom z programovania, ktoré v rámci projektu UCL ScratchMaths Curriculum pre anglické ZŠ vyvinul prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI UK v Bratislave. Materiály v Anglicku overilo 100 základných škôl a v súčasnosti sa začínajú lokalizovať vo viacerých európskych krajinách

DSC_2136

20 vyučovacích hodín pre piatakov

Nový vzdelávací obsah poskytuje detailný materiál na 20 vyučovacích hodín pre žiakov 5. ročníka ZŠ, u ktorých nevyžadujeme žiadne predchádzajúce znalosti z programovania. Absolvent školenia získa prístup k rozsiahlym elektronickým dokumentom, ktoré obsahujú:

  • detailné metodické materiály pre učiteľa k trom vzdelávacím modulom
  • prezentácie na vyučovacie hodiny pre žiakov
  • sadu úvodných projektov a ďalší doplňujúci podporný materiál

Náš prístup je unikátny podporou systematického poznávacieho procesu, modernou pedagogikou a dôrazom na motiváciu a rozvoj informatického myslenia a programovacích zručností pre každého žiaka v triede. Pre každé dievča a každého chlapca, teda nielen pre talentovaných a inak zvýhodnených žiakov.

Naša pedagogická stratégia je inšpirovaná moderným konštruktivistickým vyučovaním, vytvoreným na postupnosti malých gradovaných úloh. Gradáciou vedieme žiakov ku kvalitnému rozvoju poznania základných programovacích konceptov a operácií, ktoré s nimi súvisia. Žiaci sa učia prostredníctvom vlastnej práce a spolupráce, diskusií, skúmania a tvorby, analýzy a porovnávania svojich výstupov. Vzdelávací materiál tiež ponúka prirodzené prepojenia s inými predmetmi a oblasťami poznávania, predovšetkým s dôrazom na podporu rozvoja matematického myslenia.

Na portáli www.ucmeradi.sk nájdete viac informácií o projekte INformatika s Indíciou.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ