Vitajte na stránkach vedúcich Klubov Moderných učiteľov. Ak máte záujem založiť si vlastný klub moderných učiteľov, prečítajte si podmienky  založenia klubu.

Ak sa chcete stať členom existujúceho klubu, na tomto portáli nájdete informáciu o najbližšom stretnutí klubu vo vašom okolí.

Aktuality

Program Učme sa navzájom


 

Program Učme sa navzájom

Program Učme sa navzájom poskytuje tréning a podporu pre doučovateľov. Program im poskytuje tie vedomosti a zručnosti, ktoré preukázateľne efektívne pomáhajú učiteľom zapojiť technológie do vyučovacieho procesu.


Pozývame vás na Roadshow Moderný učiteľ 2012


Pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl sme pripravili už 8. ročník tohto podujatia, ktoré sa tentokrát predstaví až  v desiatich slovenských mestách. V pestrom programe chceme učiteľov inšpirovať, vytvoriť priestor na vzájomné zdieľanie nových metód a aktivít, ktoré im pomáhajú lepšie vzdelávať svojich žiakov. Našim cieľom je, aby žiak a jeho potreby boli na prvom mieste pri všetkom, čo sa v škole deje.


Prihláste sa na Letnú školu Moderných učiteľov


Tohtoročná Letná škola Moderných učiteľov sa uskutoční v termín 18. – 25. augusta v Hoteli Barbora vo Vyšnej Boci. Jej témou bude spolupráca a program bude opäť bohatý. Prihlásiť na Letnú školu 2012 sa môžete už dnes.


Pozývame vás na Konferenciu Učíme pre život 2012


Nezisková organizácia Indícia pripravila už 4. ročník úspešnej konferencie Učíme pre život.Konferencia sa uskutoční v termíne 16. – 18. marca 2012 v hoteli Satel v Poprade. Jej hlavnou témou bude „Škola ako GPS pre žiaka“.

 


Štartujeme 6. ročník Veľkej súťaže


V septembri štartuje už 6. ročník Veľkej súťaže Moderných učiteľov o najlepšie projektové vyučovanie. Do súťaže môžete prihlásiť svoje projektové vyučovanie, ktoré bolo umiestnené na portáli www.modernyucitel.net najneskôr 30. novembra 2011.


Zoznámte sa s Indíciou


Milí učitelia,dovoľte nám predstaviť neziskovú organizáciu Indícia, s ktorou sa od teraz budete stretávať. Indícia vznikla v júli 2011, aby od neziskovej organizácie P-MAT prebrala všetky aktivity určené vám, teda učiteľom a manažérom škôl.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.