Niekoľko záberov z KMU

Späť

Košice
Terka
08.08.2013
Späť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.