Skip to content

O nás

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu.

Organizujeme pre nich rôzne školenia, semináre, ale aj konferencie ako Roadshow Moderný učiteľ či Učíme pre život. Zároveň prevádzkujeme webové portály ucimeprezivot.sk a ucmeradi.sk.

Vízia organizácie

Naším snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. Výchovno-vzdelávací proces v nej výrazne prekonáva tradičný formálny prístup, rešpektuje súčasné trendy a potreby detí a zameriava sa predovšetkým na to, aby žiaci porozumeli učivu. Poznávací proces je pri tom chápaný ako proces konštruovania poznatkových štruktúr u jednotlivých žiakov.

Poslanie organizácie

Poslaním organizácie je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Organizácia chce zároveň neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe a otvorene komunikovať s rodičmi, odbornou a širšou verejnosťou a prispieť tak k väčšiemu pochopeniu novo vynárajúcich sa potrieb žiakov a práce učiteľov a manažérov škôl.

Ciele organizácie a oblasti jej pôsobenia

KVALITA VZDELÁVANIA

Prostredníctvom našich aktivít chceme zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. Chceme dosiahnuť vytvorenie živého, adaptabilného vzdelávacieho systému, ktorý je v súlade so životom mladých mimo tried, ako aj s ich budúcou schopnosťou zamestnať sa. Podporujeme inovatívne prístupy k vzdelávaniu a chceme ich prinášať všetkým učiteľom, ktorí o ne majú záujem.

INŠPIRÁCIA A NETWORKING

Chceme vytvárať príležitosti na stretávanie učiteľov a manažérov škôl, prepájanie aktivít, zdieľanie skúseností a vzájomné vzdelávanie. Našim cieľom je vytvárať platformy, ktoré im umožnia porovnávať a vymieňať si skúsenosti a tým sa navzájom inšpirovať a podporovať pri zavádzaní inovatívnych prístupov na svoje školy.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Naším cieľom je vytvorenie kvalitného vzdelávacieho systému, ktorí podporuje ako učiteľov tak aj žiakov. Chceme učiteľom a manažérom škôl prinášať príklady, kde takýto systém už funguje, aby sme im poskytli návody, ako ho zaviesť na svoju školu a povzbudiť ich v odhodlaní urobiť zmenu.

Pozrite si aj naše Obchodné podmienky.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ