Skip to content

Podieľajte sa na tvorbe obsahu konferencie Učíme pre život 2018!

Ďakujeme Vám veľmi pekne za 85 prihlásených príspevkov, resp. odporúčaní na príspevky iných rečníkov. Máme si z čoho vyberať. V tejto chvíli už máme dohodnutých alebo rozpracovaných viac príspevkov, ako môžeme akceptovať. (Za rozpracované príspevky považujeme aj tie, ktoré ste prihlásili cez formulár na tejto stránke – čoskoro sa Vám v tej veci ozveme). Ďalšie voľné navrhovanie príspevkov cez formulár už ne je možné. Ak si myslíte, že máte veľmi zaujímavú tému alebo chcete na nejakú takú upozorniť, napíšte nám na adresu martin.kriz@indicia.sk – je istá malá šanca, že budeme môcť príspevok prijať. Najviac vítané sú príspevky s ukážkami dobrej praxe od učiteľov z praxe alebo od manažmentu škôl. Prosíme Vás, aby ste prednostne navrhovali príspevky v súlade s témou konferencie a navrhovanými programovými líniami.

Téma konferencie v roku 2018 je:   O T V Á R A M E !

Hoci vzdelávanie sa postupne mení a škola už nie je jediným miestom, kde ho môžeme získať, školské vzdelávanie stále zohráva kľúčovú úlohu. Medzi rodičmi a vo verejnosti často počúvame kritiku, že školy si pestujú a chránia svoj vlastný svet, oddelený od reality za plotom školského areálu. Konferencia Učíme pre život je určená predovšetkým tým, ktorí hľadajú cesty von z tohto chráneného šera či príšeria. A tento rok to chceme zdôrazniť naplno – aby bolo každému jasné, že v marci v Poprade sa nikto pred nikým a pred ničím neuzatvára. Naopak, otvárame!

Otvárame dvere učiacemu sa Slovensku

V dokumente Učiace sa Slovensko zverejnenom vo finálnej podobe v októbri 2017 bola predostretá vízia kvalitného vzdelávacieho systému. Dokument opisuje a odporúča mnoho inovácií, ktoré sa však v učiteľskej verejnosti stretli s rôznorodou odozvou. Časť učiteľov sa domnieva, že ide o sci-fi, utópiu, vzdušné zámky. Iní naopak tvrdia, že to, s čím dokument prichádza, už na školách dávno realizujú. Indícia sa s predostretou víziou stotožňuje a záleží im na tom, aby návrh reformy Učiace sa Slovensko nezapadol prachom. Ešte dôležitejšie však je, aby sa slovenské školstvo reálne začalo meniť naznačeným smerom. Ponúkame preto priestor na vzájomnú inšpiráciu. Aby tí, ktorí už mnohé navrhované metódy a postupy používajú, ukázali cestu tým, ktorí si myslia, že v našich podmienkach nie sú realizovateľné. Na osvieženie pamäti ponúkame niekoľko návrhov z dokumentu, ktoré by sa mohli stať témou vášho príspevku:

 • Individualizácia (personalizácia) vzdelávania
 • Práca s marginalizovanými skupinami
 • Práca s talentovanými žiakmi
 • Otvorená škola (komunikácia s rodičmi, pozývanie hostí, transparentné procesy riadenia…)
 • Hodnotová formácia žiakov
 • Flexibilná organizácia vyučovania (integrácia predmetov, blokové vyučovanie, vekovo nehomogénne skupiny, tímové vyučovanie)
 • Inovácie v hodnotení žiakov (slovné hodnotenie, projekty, portfóliá…)
 • Systémy sebahodnotenia škôl
 • Kultúra a klíma škôl; prostredie škôl
 • Prepojenie školského vzdelávania s neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa
 • Nové poňatie profesie učiteľa

Otvárame srdcia rôznorodosti

Deti nikdy neboli všetky rovnaké a vždy platilo, že každé z nich si potrebovalo nájsť vlastnú vzdelávaciu cestu – len sa o tom akosi nehovorilo. Dnes sa však spoločnosť stáva citlivejšou na špecifické potreby rôznych skupín obyvateľstva. Zdravotné, sociálne a kultúrne odlišnosti prestávame vnímať ako osobný problém „iných“ – všetky tieto odlišnosti sa stávajú témou na riešenie pre celú spoločnosť. Inklúzia a pohľad na žiaka ako na neopakovateľného jednotlivca sa stáva výzvou aj pre školy. Základnou podmienkou na úspešné zvládnutie tejto úlohy je však otvorené srdce a ochota prijať každé dieťa, aj keď práca s niektorými je možno ťažšia. O úspechoch i úskaliach prijímania všetkých detí v ich rôznorodosti porozmýšľame v tejto programovej línii.

Otvárame sa skúsenostiam iných

Iste poznáte ten pocit, keď navštívite iné mesto, inú krajinu. Niekedy sme prekvapení, že niektoré „samozrejmosti“ tu nefungujú, a naopak – zdanlivo nemožné je tu realitou. Niekedy možno len pár kilometrov od nás funguje niečo, čo je zaujímavé, inšpirujúce. Ponúkame priestor tým, ktorí zažili alebo zažívali „niečo iné“ a dokázali by inšpirovať aj ďalších. Je tu priestor pre:

 • Hostí zo zahraničia
 • Slovenských učiteľov so zahraničnou skúsenosťou
 • Učiteľov z národnostných škôl na Slovensku
 • Slovákov žijúcich mimo územia SR (národnostné menšiny v iných krajinách Európy)

Otvárame okná čerstvému vzduchu

Bolo vo Vašej škole priveľa tradičných postupov, zatuchnutá atmosféra, kamenné štruktúry? A podarilo sa Vám to zmeniť, oživiť školu? Zaujímajú nás príbehy škôl, ktoré prežívali v nehybnosti, ale podarilo sa im vpustiť svieži vzduch a rozvíriť stojaté vody.

Otvárame oči

Učíte rovnako, ako ste učili na začiatku svojej kariéry? Videli ste niekde v susednej škole, v susednej krajine, alebo hoci len v susednom kabinete niečo, čo bolo úžasné, mimoriadne a vy ste ani netušili, ako veľa sa tým dá dosiahnuť? Boli ste na školení, kde ste pochopili niečo úplne netradičné? Zmenilo Vás to? Alebo sami otvárate oči iným? Podeľte sa s nami o príbehy, ktorých ste (boli) súčasťou! Ako sa  stalo, že jeden konkrétny človek – učiteľ, riaditeľ, žiak – zmenil niečo podstatné, svoje zvyky, postoje, hodnoty? (Na príspevky tejto programovej línie vytvoríme klubové, diskusné prostredie – s možnosťou využitia prezentačnej techniky, ale predovšetkým vytvoríme prostredie pre osobnú komunikáciu „od človeka k človeku“.)

Podmienky pre prihlasovanie príspevkov

Na organizáciu konferencie nezískavame žiadne príspevky od štátu a prostriedky získané z grantov nie sú dostatočné. Väčšinu nákladov hradíme z účastníckych poplatkov a z príspevkov organizácií, pre ktoré je konferencia príležitosťou šíriť svoje idey a osloviť cieľovú skupinu svojich aktivít. Preto pri prihlasovaní príspevkov pamätajte na tieto podmienky:

 • Príspevky od materských, základných a stredných škôl a učiteľov z materských, základných a stredných škôl nepodliehajú vložnému nad rámec bežných nákladov na účastníka konferencie, a zároveň autorovi príspevku (ktorý bude zaradený do programu a na konferencii odznie) bude poskytnutá zľava 20 € (zľava je viazaná na vystúpenie, nie jeho dĺžku, či počet prezentujúcich, t.j. 1 vystúpenie = 1 zľava).
 • Príspevky neziskových organizácií, vysokých škôl a občianskych iniciatív, ktoré nie sú školami, podliehajú vložnému vo výške 100 € nad rámec bežných nákladov na účastníka konferencie. Zľavu z vložného (až do výšky 100%) je možné dohodnúť individuálne na základe zdôvodnenej žiadosti.
 • Príspevky komerčných a štátnych subjektov podliehajú vložnému, ktorého výška nad rámec bežných nákladov na účastníka konferencie bude individuálne stanovená podľa rozsahu ďalších dohodnutých marketingových služieb.
Partnermi konferencie sú:

             

       

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ