Skip to content

Program konferencie

Program konferencie Učíme pre život 2016 sa bude niesť v duchu hlavnej témy, ktorou je “Prepojenosť”. Byť osamelým bežcom nie je udržateľnou cestou pre žiadneho učiteľa a pre žiadnu školu. V rámci konferencie ponúkneme nejeden príklad toho, ako vystúpenie z hraníc „vlastného piesočku“ pomáha robiť veci lepšie. Budeme hovoriť o tom, ako využiť:

 • prepojenia medzi stupňami vzdelávania,
 • prepojenia medzi predmetmi,
 • prepojenia škôl so svetom za jej bránami,
 • prepojenia krajín a komunít,
 • prepojenosti pedagogických tímov v školách,
 • prepojenosti formálneho a neformálneho vzdelávania.

Harmonogram konferencie:

 • piatok 18.3. od 9:30 do 10:45 - registrácia účastníkov
 • piatok 18.3. od 10:45 - začiatok odborného programu
 • nedeľa 20.3. cca 13:00 - ukončenie konferencie

Prihlásené príspevky sme zoradili do programových línií, ktoré sú definované uhlom pohľadu lektora na školu a vzdelávanie. Programové línie budú nasledovné:

 • Out of the box
 • Inovácie zo škôl
 • Didaktici a výskumníci
 • Mimovládne organizácie
 • Po vyučovaní (novinka!)

Usilujeme sa program usporiadať tak, aby každá programová línia mala svoju miestnosť, a teda aby “bežali” všetky programové línie paralelne. Ďalšou našou snahou bude usporiadať program tak, aby bolo čo najmenej kolízií, teda aby nebežali dva programy pre tú istú cieľovú skupinu paralelne. Môže sa však stať, že konkrétny účastník patrí do dvoch cieľových skupín (napr. je učiteľom matematiky a zároveň riaditeľom školy), v takom prípade kolízia nastať môže.

Nech sa páči, tu je prehľad prihlásených príspevkov. Tento prehľad bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

Programová línia: OUT OF THE BOX 

Konferencia Učíme pre život od svojho začiatku prináša slovenským učiteľom odvážne, netradičné a veľmi inšpiratívne pohľady na vzdelávanie. Tešíme sa, keď učitelia hovoria, že sa im otvorili oči alebo že nabrali odvahu pozrieť sa na svoju prácu úplne iným spôsobom. Veríme, že aj tento rok sa nám podarí ponúknuť učiteľom takéto myšlienky. Táto programová línia bude mať svoje miesto najčastejšie v Kaviarni.

Erich Mistrík: Samá fráza – Škola, život a rozvoj osobnosti žiaka

Čo je reálne na požiadavkách prepojenia školy so životom? Prečo sa držíme ošúchaných fráz? Škola nepotrebuje prepájanie s reálnym životom, lebo škola JE reálnym životom.

Beata Tóthová: Ako to funguje, keď zriaďovateľom školy je jej zákazník

Príklad ojedinelého prepojenia vzdelávania  s praxou na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom, pri zriadení ktorej sa spojili firmy žiarskeho priemyselného parku, Technická univerzita Košice, Mesto Žiar nad Hronom a Banskobystrický samosprávny kraj.

Silvie Pýchová: Města vzdělávání – jiný typ investice

Města vzdělávání propojují různé aktéry na lokální úrovni (školy, organizace v kultuře, sociálních službách, místní neziskové organizace a podnikatele apod.) s cílem přitáhnout jejich zájem k tématu vzdělávání a jeho dopadu na kvalitu života v daném místě. Program probíhá již v pátém městě v ČR a neustále se rozvíjí. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s přístupem, který je v rámci programu Města vzdělávání uplatňován i s obtížemi, na které realizátoři programu narážejí.

Barbora Babicová, Vladimír Burjan, Martina Sondej: DOBRÁ ŠKOLA live

Tradičné stretnutie s tvorcami časopisu DOBRÁ ŠKOLA, ktorí si aj tento rok pozvú zaujímavých panelistov, aby sa s nimi veselo-vážne rozprávali o škole. Nebude chýbať ani obľúbený kvíz. Ak ešte DOBRÚ ŠKOLU nepoznáte, toto je ideálna príležitosť ju spoznať. A ak ju už poznáte, viete, prečo si tento program netreba nechať ujsť.

Štefan Machajdík: Generácia Z

Prichádzajú a sú ich milióny po celom svete: – Chcú mať všetko, všade a hneď. – Smartphone majú prirastený k dlani – LOL, OMG, WTF, BRB, AFK, NC, THX, TTYL, MEME, SWAG…nerozumiete? – Facebook je pre dôchodcov, oni sú na Snapchate a Instagrame – Pokiaľ ide o weby – násilie, porno … všetko už videli. – Milujú multitasking a networking. – „8 sekúnd“ – viac nemáte aby ste ich zaujali. Generácia Z. (alebo ako duša teenagera hľadá zmysel života a šťastie na internete)

Saskia Repčíková: COURSERA – digitálna budúcnosť vášho vzdelávania

Vzdelávacia platforma COURSERA vám ponúka bezplatný prístup k najkvalitnejšiemu vzdelaniu. Stačí ovládať cudzí jazyk, mať prístup na internet, chuť venovať niekoľko hodín týždenne vlastnému rozvoju a môžete rozvinúť svoju pedagogickú kvalifikáciu na prestížnych svetových univerzitách ako Stanford, University of California a ďalších z 30 krajín sveta. V príspevku získate prehľad a praktický návod, ako absolvovať kurzy a získať certifikát z prestížnej svetovej univerzity.

Lukáš Bakoš: Éra neposlušných detí

(pomalá smrť nadnárodných korporácií a akú rolu v nej bude hrať školstvo)

Prichádzam zo sveta biznisu a podnikania. Napriek tomu vám nepoviem, na čo majú školy pripraviť budúcich zamestnancov firiem. Prinášam iné správy: svet biznisu má problémy – doterajšie fungovanie je neudržateľné. Metafora zamestnanca ako kolieska v dobre fungujúcom stroji dnes ľudí skôr uráža, než motivuje. Nesloboda, kontrola, hierarchické štruktúry organizácií, nespravodlivo rozdelené zisky. Prichádzajúce generácie už nie sú ochotné fungovať v takomto systéme. Svet sa zmení….a akú rolu v tom zohrá školstvo?

Juraj Droppa: Digitálna demencia

Ako pripravujeme sami seba a naše deti o rozum, alebo prepojenie digitálnych médií a vzdelávania.

Tím 1. súkromného gymnázia a Súkromnej ZŠ Bajkalská, Bratislava: Medzipredmetové tímové vyučovanie (MTV)

MTV je vzdelávacia metóda, v ktorej sa študenti venujú spracovaniu pre nich zaujímavých  a aktuálnych tém zo všetkých oblastí vedy, kultúry, politiky a techniky. V témach musí byť zahrnutá integrácia spoločenskovedných, prírodovedných predmetov, ako aj jazykov. Je to dlhodobý proces spolupráce študentov, ich učiteľov a konzultantov. Ukážeme vám, ako vedieme deti pri tvorbe tém, zhromažďovaní materiálov, spoluprácu konzultantov a prezentáciu rôznych foriem výstupov, ako aj potrebu tímovej práce vedenia školy s učiteľmi, žiakmi a verejnosťou.

Martin Menšík: Hľadáme učiteľa! Zn. s osobnosťou – ako si zabezpečiť kontinuitu kvality pedagógov na škole

Prečo školám s víziou záleží na morálno etických vlastnostiach učiteľa a prečo väčšine škôl stačí učiteľ podľa zákona? Ako pri chronickom nedostatku niektorých učiteľských profesií plánovať nástupníctvo?

Marián Damankoš: Učiteľ a postmoderna

Žijeme v tzv. postmodernej spoločnosti. Staré veľké a všetko vysvetľujúce príbehy sa stali minulosťou. Pravda nie je objektívna. Informácie nie sú problémom. Problémom je orientácia v nich. Máme ich učiť. Ale čomu? Faktom? Objektívnej pravde? Ktorej? Každú myšlienku možno spochybniť. Každé učivo je iba jednou z teórií. Ako nájsť pevný bod v rozbúrenom mori teórií a myšlienok? Ako učiť v dobe, keď takmer každý je „učiteľom“?

Programová línia: INOVÁCIE ZO ŠKÔL

Sme presvedčení, že na Slovensku je veľmi veľa učiteľov, ktorí sú schopní vymyslieť a zrealizovať vynikajúce nápady, ktoré významne menia kvalitu vzdelávania. Sme radi, že práve takíto učitelia radi chodia na našu konferenciu a zdieľajú svoje know-how s kolegami. Tešíme sa z toho, že niektorí z nich rozpracovali svoje nápady natoľko, že opustili priamo školské katedry a “na voľnej nohe” poskytujú výborné metodické materiály pre svojich kolegov. Táto programová línia bude mať svoje miesto najčastejšie v Panther Clube.

Peter Farárik: Lepšia geografia – keď si učiteľ povie, že to skúsi inak

Lepšia geografia je portál pre učiteľov, študentov a rodičov školopovinných žiakov. Ponúka vzdelávacie materiály, ktorých ambíciou je spraviť školskú geografiu zaujímavejšou, zmysluplnejšou a viac prepojenou s reálnym svetom. Ako to vyzerá, keď sa učiteľ rozhodne pre samostatnú dráhu mimo školy?

Helena Pašiaková, Miroslava Štefániková: Nemôžeme múdrosť len získavať, musíme ju aj používať

Teoretické východiská inovatívneho obsahu a foriem vzdelávania, praktická aplikácia prepojenia medzi-predmetových vzťahov vo vyučovaní, mimoškolských aktivitách, prepojenosť s praxou, využitie odborníkov z externého prostredia a inšpirácia zahraničnými skúsenosťami. Určené pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy.

Jaroslava Srničková, Marcela Padyšáková, Jozef Jedinák: Aby sme boli v bezpečí

Veľkú časť vianočných prázdnin deti trávia na internete. Sú doma, nič zlé sa im nemôže stať, nič zlé nemôžu vyviesť. Naozaj? A čo kyberšikana – pojem dospelým často neznámy? S finančnou pomocou Nadácie Orange sme vymysleli niečo, čo by mohlo pomôcť. Deviataci si problematiku naštudovali, urobili prezentácie, našli zaujímavé videá a rozprávky, vysvetlili prvostupniarom. Ak sa chcete inšpirovať, prezradíme vám, ako sme na to išli.

Mária Boledovičová: Učia sa aj rodičia?

Skúsenosti s prácou s rodičmi, o čom všetkom sa s nimi rozprávame, čo naučili rodičia nás, čo učíme my ich. Je dôležité mať s rodičmi dobrý vzťah? Ako ho budovať?

Zuzana Herbrychová: V dobrom aj zlom

O tom, ako sa snažíme učiť mimo školy a v neobvyklom čase. Na chvíle, ktoré spolu strávia učitelia a deti mimo školy, sa najviac spomína. Na chvíle, ktoré v žiadnych osnovách nenájdete – a práve preto sú najefektívnejšie.

Danica Božová: Spolupráca ZŠ s organizáciami prírodovedného zamerania

V príspevku predstavíme prínos spolupráce ZŠ s organizáciami prírodovedného zamerania (Botanická záhrada UPJŠ, Slovenská ornitologická spoločnosť, Slovenská zoologická spoločnosť, Štátne lesy TANAPu, Správa TANAPu, Občianske združenie Ekoton…) z pohľadu učiteľky biológie, ako i študentky gymnázia (v minulosti žiačky ZŠ), držiteľky viacerých ocenení z biologických súťaží v rámci SR a úspešnej reprezentantky SR na Európskom festivale vedy.

Juraj Smatana: Skúsenosti s prepájaním roly učiteľa, občianskeho aktivistu a regionálneho poslanca

Prednáška s prezentáciou konkrétnych aktivít je určená pre učiteľov všetkých stupňov, občianskych aktivistov, novinárov a sociálnych inovátorov. Venuje sa metódam, ale aj legálnosti, legitímnosti a rizikám angažovaného učiteľovania v podmienkach náročného regiónu.

Mária Tutokyová: Škola “hrou života” 

Príspevok je zameraný na využívanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese,  ich prepájanie  s  mimoškolskými aktivitami a reálnym životom s dôrazom na projektové vyučovanie a vzdelávanie rómskych žiakov.

Zuzana Janeková: Prečítajte sa k slovenčine

Ako deti nadchnúť pre literatúru a zároveň podporiť a rozvíjať jazykové špecifiká slovenčiny u detí prvého stupňa? Ako učiť slovenčinu komplexne tak, aby nevnímali, že sú na hodine slovenčiny? Čítať, zabaviť sa, porozumieť, objavovať, hodnotiť a prepojiť jazyk s inými predmetmi. Príďte sa inšpirovať ako môžeme deťom ponúknuť slovenčinu trochu inak.

Peter Lengyel: Učenie v realite

Cestovateľské vzdelávacie programy umožňujú pedagógom spájať učivo a medzipredmetové vzťahy s realitou. Deti môžu hľadať súvislosti, odpovedať si na otázky prostredníctvom priamej skúsenosti. Vzdelávacie aktivity na verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch a necenzúrovanom prostredí ukazujú žiakovi svet taký aký je. Pozorovaním všednej reality dieťa získava a upravuje obraz o svete s využitím svojich vlastných vedomostí.

Roman Baranovič, Daniel Bútora: Riaditeľský klub – Spätná väzba v našich školách

Ako riaditelia musíme často pracovať zo spätnou väzbou – dáva nám ju štát, v podobe Testovania 5 a 9, pýtame si ju sami v podobe testovania Komparo. Dávame spätnú väzbu našim učiteľom a deťom. Ako to robíme? Ako nakladáme so spätnou väzbou, ktorú dostávame? Ako dávať dobrú spätnú väzbu deťom a kolegom v tíme? O tomto sa chceme rozprávať, pozrieť si ukážky dobrých príkladov z praxe ale môžeme sa aj zamyslieť nad tým, ako sa v tejto oblasti zlepšiť.

Jana Kunčová: Aktivity Gymnázia P. Horova pre žiakov základných škôl

Aktivity školy počas školského roka a počas letných prázdnin, pre žiakov základných skôl – IT tábor, súťaž v programovaní a iné.

Programová línia: VÝSKUMNÍCI A DIDAKTICI

Hovoríme im teoretici a neznie to hrdo. Sedia na vysokých školách, v kanceláriách, robia výskumy, čítajú veľa kníh. Priama práca s deťmi a mládežou je im vzdialená. Ale je to naozaj tak? Pokúsime sa Vás presvedčiť, že aj medzi nimi sa nájdu ľudia s bohatými praktickými skúsenosťami, ktorí môžu priniesť skvelé inšpirácie aj ostrieľaným praktikom. Možno vás prekvapia výskumníci, ktorí vám dokážu predstaviť náš vzdelávací systém z uhla pohľadu, ktorý nie je pre učiteľa typický. No uvidíte aj 100% praktičku, ktorá nikdy v žiadnom výskumnom ústave ani na žiadnej univerzite nepôsobila – a tentokrát sa rozhodla zmapovať vývoj písaného písma viac-menej teoreticky. Táto programová línia bude mať svoje miesto najčastejšie v Kongresovej sále.

Martin Cápay: Priestorová (3D) fotografia

Návšteva kina, kde sa premieta 3D film nie už dnes ničím výnimočné. Uvažoval už niekto aj o tom, ako takýto film vzniká? Prečo počas pozerania musíme mať okuliare? V prednáške si to jednoduchou formou priblížime a ukážeme si ako 3D fotografie vytvárať aj v školských podmienkach.

Martin Kuruc: Učenie s podporou autonómie – Autonomy supportive teaching

Interaktívna prednáška o štýle učenia zameraného na podporu autonómie. Ide o štýl vedenia procesu učenia sa dieťaťa, ktorý je zameraný na uspokojovanie troch základných potrieb: autonómie, vzťahovosti a kompetencie. Zvyšuje mieru vnútornej motivácie a zlepšuje seba-reguláciu dieťaťa v procese učenia.

Andrea Cinegová: Vývoj písaného písma až po Comenia Script

Ako sa zmenilo písmo Slovanov od cyriliky a hlaholiky, cez románske, gotické, humanistické, barokové písmo a čo všetko ovplyvnilo túto zmenu. Ako sa písalo v 19.-20. storočí a ako sa píše dnes … v čom sa líši písmo našich starých rodičov, rodičov, nás a detí? Príspevok bude zameraný na súčasné písané písmo a na Comenia Script – jeho jednoduchosť a skúsenosti s písaním na Slovensku štvrtým rokom.

Pavel Kailing: Charakter človeka – rozumieme jeho tajomstvu?

Dospelosť nie je zárukou zrelosti – ani tej charakterovej. Detstvo a mladosť nekorešpondujú vždy len s nezrelosťou. Ako môže, či má, dospelý pracovať na sebe, aby vyžaroval príklad, ktorý by bol pre dieťa inšpiráciou k zrelosti? Čo poviete na výrok pubertiaka: Urobím to napriek tomu, že by si to priali moji rodičia. Na prednáške spomeniem niektoré inšpirujúce podnety rôznych autorov, ktoré ma zaujali. Ako čítať dobrodružný proces, ktorým sa uberá rozvoj osobnosti a v rámci neho aj dozrievanie charakteru.

Peter Dráľ: Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku už vyše dvoch rokov počúva a prepája hlasy odborníkov a laikov, učiteľov a rodičov, pretože všetkým z nich v konečnom dôsledku má záležať na tom, aby každé dieťa dostalo kvalitné vzdelanie. V prvej časti príspevku povieme, čo sme doposiaľ zistili a dosiahli, v druhej radi zodpovieme otázky, ktoré nám položia jedni z mnohých, ktorých sa vzdelávanie bytostne týka. Vy.

Ľubomíra Valovičová: PPP a predražené to nie je

Prírodovedné predmety nie sú medzi žiakmi základných a stredných škôl obľúbené. PPP (popularizácia prírodných vied) je preto veľmi dôelžítá a má veľký význam pri ďalšom zameraní sa žiakov. V príspevku vám ukážeme pár foriem PPP, ktoré určite nie sú predražené a môžeme ich realizovať aj na školách.

Ľubomír Šnajder: Námety na bádateľské aktivity vo vyučovaní informatiky

Bádateľsky orientované vyučovanie má tradíciu v prírodných vedách, kde žiaci majú možnosť pozorovať, experimentovať, vytvárať a overovať hypotézy, argumentovať, robiť závery atď. V príspevku ukážeme viacero námetov na bádateľsky orientované vyučovanie informatiky – odhaľovanie princípov fungovania čiernych skriniek, kúzla s kartami, vytváranie humorných kódov, programovanie mobilných aplikácií (krokomer, hovoriaci kompas, hra postreh) a i.

Alžbeta Bojková: Tajná ingrediencia pre kvalitný dejepis

Prednáška predstavuje učiteľom dejepisu originálny spôsob výučby, v ktorom učiteľ učí málo ale žiaci sa naučia veľa. Je demonštráciou toho, ako slobodný a láskavý učiteľ dokáže prostredníctvom dejepisu zmeniť žiakovi život.

Matej Šiškovič: Nezaplatení učitelia

Hoci sú platy v školstve jednou z najdiskutovanejších tém uplynulých mesiacov, mnohé odpovede chýbajú. Náš príspevok bude preto zameraný na to, koľko učitelia skutočne zarábajú, prečo sú výrazné rozdiely v odmenách medzi školami a či vyššie platy zabezpečia v školstve aj vyššiu kvalitu.

Iveta Kohanová: Appky na matike

Zakazovať deťom mobil na matematike? Nie! V rámci slovensko-nórskeho projektu Apps in Math vyvíjame aplikácie pre mobilné zariadenia (smartfóny a tablety) určené na použitie na matematike, v rámci ktorých si žiaci môžu precvičiť i zdokonaliť svoje matematické schopnosti. Zároveň predstavíme prepojenie týchto aplikácií na učivo 2.stupňa ZŠ.

Ivan Juráš: Nevraživosť, násilnosť, ľahostajnosť. Plody rozpojenia.

Trápi nás násilnosť a nevraživosť mnohých detí. Nevšímavosť a ľahostajnosť.  Trápi nás ich neporozumeniu svetu: z čoho sa skladá, aké sú vzťahy a vzájomné prepojenia medzi každým a všetkým, živým a neživým. Dotýka sa nás ich nedostatok úcty, rešpektu a dôstojnosti. Odkiaľ to všetko prichádza? Ozaj to môže prameniť z rozpojenia? Konkrétne príklady z praxe, ako a prečo prepojenia v škole prinášajú rešpekt, úctu, dôstojnosť a spolupatričnosť.

Ivan Grega, Monika Baronová: Vedcom na strednej škole

Nádejní vedci študujú aj na slovenských stredných školách. Ivan napríklad pracuje aj na pôde Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach na projekte “Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách”. Za svoj výskum získal najvyššie ocenenie v celoštátnej súťaži AMAVET. V máji vycestuje do amerického Phoenixu, aby sa zúčastnil najväčšej súťaže stredoškolských vedeckých talentov Intel ISEF 2016. Pozývame Vás na moderovanú debatu s Ivanom a s pani učiteľkou, ktorá ho podporuje.

Eva Macáková: Etická výchova na ZŠ – výchova k prosociálnosti a jej aplikácia na rôzne oblasti života

Praktické využitie pracovných zošitov k Etickej výchove z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana pri organizovaní vyučovacieho procesu.

Jarmila Krajčovičová: Motivácia, poučenie, rozvoj, hra na hodine slovenského jazyka a literatúry

Pomocníky zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. až 9. ročník ZŠ z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, prinášajú širokú paletu úloh, cvičení, ilustrácií, grafov, schém, doplňovačiek, testov aj hravých úloh. Efektívne rozvíjajú kľúčové kompetencie, šetria čas učiteľom i žiakom, umožňujú okamžitú spätnú väzbu, prinášajú uspokojenie z činnosti všetkým žiakom. Ako s nimi pracovať a ako ich čo najefektívnejšie využiť, vám poradí ich autorka.

Peter Spišák: Bádateľské vyučovanie v prírodovednom laboratóriu

Prečo sa žiaci boja prírodovedných predmetov a čo s tým? Vedecké laboratórium, bádanie, škola naopak, škola hrou alebo čo vlastne potrebujeme? Sú v škole užitočné tablety, interaktívne tabule, meracie prístroje, sociálne siete alebo iné moderné technológie? Ukážka práce s meracím systémom Vernier, ako jednej z možností podpory vnútornej motivácie k prírodovedným predmetom a napĺňania poznávacích potrieb žiakov.

Programová línia: MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Prinášajú do vzdelávania nové, aktuálne témy. Venujú sa rozširovaniu pedagogických inovácií. Prepájajú formálne a neformálne vzdelávanie. Často ponúkajú výborné metodické materiály a programy ďalšieho vzdelávania učiteľov. Zelenú školu dnes pozná skoro každý, Človek v ohrození získal cenu Nadácie Orange. A na začiatku to však boli len krehké kvietočky, pomaly sa rozvíjajúce iniciatívy alebo nesmelé snahy priniesť k nám osvedčené medzinárodné programy. Prinášame pestrú paletu mimovládnych organizácií, s ktorými raz možno budete hrdo spolupracovať. Táto programová línia bude mať svoje miesto najčastejšie v Aperitív bare.

Zuzana Mikloš Fabrici: Inovatívne deti – iKid

Hľadáte ako priniesť podnikateľského ducha pre váš druhý stupeň? iKid je súťaž malých inovátorov a startupistov. Naučia sa ako dotiahnuť podnikateľský nápad od myšlienky po predajný produkt za 6 mesiacov. A vy s nimi. Zasadíme tak semienko inovácie a podnikateľského ducha do našich hláv. Stretnite sa s inšpiratívnymi ľuďmi, naučte sa čo-to o biznise, buďte inovátormi! www.ikid.sk

Miloš Ondrášik: Učiteľ ako sprievodca a mentor

Aký je váš štýl ovplyvňovania a motivácie študentov? Skôr ich tlačíte, aby niečo spravili? Vytvárate priestor? Dávate vlastný príklad? Umožňujete im byť samostatnými a zároveň stojíte pri nich keď treba? Pozrieme sa spoločne na to čo funguje vo vzdelávacom programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a prečo to tak je.

Andrea Šíchová, Jana Černá: Tablexia – vzdělávací aplikace pro děti s dyslexií

Tablexia je mobilní aplikace na tablety pro děti s dyslexií, která zábavnou formou trénuje kognitivní schopnost. Aplikace je zdarma dostupná pro Android a iOS. V šesti různých hrách s detektivní tématikou se hráči zdokonalují ve schopnostech, jako například pracovní paměť, prostorová orientace a sluchové rozlišování. Tablexia vznikla na Katedře psychologie FF UK a je dostupná v českém i slovenském jazyce. Více informací na www.tablexia.cz.

Miroslava Piláriková: Zelená škola – škola zmeny

Program Zelená škola už 11 rokov implementuje environmentálnu výchovu do MŠ, ZŠ a SŠ. Prostredníctvom interaktívnej prednášky Vám ukážeme ako prepájať jednotlivé časti školskej komunity, kedže program je prioritne zameraný na participáciu celej školy.

Dorota Martincová: Jedlá zmena

Prostredníctvom interaktívneho workshopu sa zameriame na jedlo z globálneho pohľadu a na jednoduchej vajíčkovej nátierke si ukážeme etický, environmentálny a ekonomický rozmer potravín, ktoré sa bežne nachádzajú v našich domácnostiach. Ukážeme možnosti prepojenia témy stravovania v kontexte jeho vplyvov na sociálnu, environmentálnu a ekonomickú  oblasť, s praktickými ukážkami, ktoré je možné implementovať ako súčasť viacerých vyučovacích predmetov.

Norbert Maur: Prepájame školy s neziskovými organizáciami

Žijeme v čase, kedy dochádza k zmenám hodnôt a zručností, ktoré by žiaci a študenti mali nadobudnúť. Popri formálnom vzdelávaní sa častejšie objavujú aj neziskové iniciatívy, ktoré čiastočne pokrývajú rozvoj týchto zručností a hodnôt. Pozrime sa spoločne na to, aká môže byť spolupráca a prepojenie medzi neziskovými organizáciami a školami. Príspevok je určený pre učiteľov, riaditeľov a zástupcov základných, stredných škôl, aj vysokých škôl.

Jana Hrčová: Zmyslové vnímanie – inovatívne prístupy a ich využitie v základnej škole

Čo je zmyslové vnímanie a prečo je dôležité? Ako ovplyvňuje učenie dieťaťa a jeho výkon v škole? Ako sa prejavuje žiak, u ktorého proces zmyslového vnímania nefunguje správne a aké sú možnosti jeho podpory v proces učenia, poznávania a prežívania? Prednáška oboznamuje účastníkov s významom zmyslového vnímania a senzorickej integrácie a ich vplyvu na efektivitu učenia. Ponúka náhľad do inovatívnych foriem podpory, ako je senzorická integrácia a multisenzorické prostredie (Snoezelen).

Jana Hrčová: Zaži svoje zmysly – zmyslové zážitky v edukačnom procese

Workshop ponúka výber praktických aktivít v príjemnej atmosfére, pripomínajúcej multisenzorickú miestnosť (Snoezelen). Ukážeme si spôsob, ako podporiť zmyslové vnímanie (tzn. aj ostatné zmysly nie len zrak a sluch), prehĺbiť zmyslové zážitky a zároveň docieliť uvoľnenie, podporiť fantáziu, tvorivosť, ako aj sociálne a komunikačné kompetencie u žiakov.

Lukáš Zajac: Učíme (sa) v globálnych súvislostiach

Ako možno lepšie pripraviť žiakov na život v čoraz globalizovanejšom svete? Ako učiť o aktuálnych a niekedy i kontroverzných témach bez toho, aby sme vnucovali svoje vlastné názory? Ako o tom učiť tak, aby to bolo v súlade so ŠVP? Ostatné tri roky sme spolu s učiteľmi tvorili sériu metodických príručiek pre stredné školy, ktoré pomáhajú nájsť odpovede i na tieto otázky. Počas príspevku vás oboznámime s procesom i výsledkom tohto snaženia.

Viera Hincová: Prevencia a zvládanie problémového správania

Efektivita intervencií v prípade problémového správania žiaka závisí aj od schopnosti nadviazania kontaktu s ním v momente, ktorý je preň emocionálne aj sociálne veľmi náročný. Intervencia na báze minimálnych signálov môže mať okamžitý efekt a znižuje dopad na okolie, i na samotné dieťa s problémovým správaním. Metóda vychádza z postupov procesorientovanej psychológie a využíva tiež emočnú mapu. Určené pre pedagogov MŠ a oboch stupňov ZŠ.

Martina Chalachánová: Saša a Alex v novom šate – výučba informatiky pomocou e-učebníc

Ako učiť informatiku tak, aby sa bavili deti aj učiteľ? A ako ju priblížiť deťom s rôznymi schopnosťami? Dá sa aj pri užívateľských programoch rozvíjať logické myslenie? A môže byť učebnica oveľa viac ako LEN učebnica? Príďte sa pozrieť na InFóoorMatiku s Alexandrou a Alexom v novom prostredí.

Programová línia: PO VYUČOVANÍ

Pozor, prichádza novinka! Uvedomujeme si, že konferencia Učíme pre život je nabitá prednáškami a workshopmi, množstvo informácií a podnetov sa valí v rýchlom slede. A to všetko na konci pracovného týždňa a cez víkend, pred ďalším náročným programom. Azda oceníte možnosť urobiť si občas time-out, vynechať jeden blok odborného programu a venovať sa sami sebe, naučiť sa niečo o hudbe, literatúre, výtvarnom umení, či len tak sa trochu zamyslieť nad hlbšími otázkami života. Táto programová línia bude mať svoje miesto najčastejšie v Seminárnej miestnosti, ktorá sa nachádza vo vedľajšej budove hotela (potrebný prechod niekoľko metrov cez parkovisko).

Vladimír Burjan: Ako čítať obrazy (niekoľko rád od laika pre laikov)

S výtvarným umením sa stretáva každý z nás, no nie každého dokážu obrazy osloviť a zaujať. Často je to tým, že neovládame výtvarný jazyk, ktorým obrazy prehovárajú, nepoznáme dôležité kontexty a sme v zajatí rôznych mylných predstáv o tom, ako funguje výtvarné umenie. Vo svojom rozprávaní sa pokúsim niektoré z týchto prekážok odstrániť. Možno zažijete pocit slepca, ktorý náhle začal vidieť.

Kristína Uhlíková: Môj učiteľský sen

Prečo sme sa rozhodli pre učiteľské povolanie? Aký sen nás k tomu inšpiroval? A čo z neho zostalo dnes? Dá sa vôbec v školstve pôsobiť bez toho, aby človek po rokoch nezatrpkol? Máme dnes ešte nejaké túžby alebo ideály? Čo nás vnútorne nabíja, čo nám dáva energiu, aby sme sa nevzdávali a kráčali ďalej po ceste k našim cieľom? Poďme spoločne hľadať našu osobnú víziu.

Martina Chalachánová: Ako si plniť sny

Snívate o niečom? O niečom poriadne veľkom? Alebo si rovno poviete: „To nemá význam, aj tak sa mi to nesplní.“ A čo ak predsa? Čo ak existujú spôsoby, ako si svoje sny plniť? Alebo toho máte veľa „na hlave“ a neviete sa posunúť? Začnite tu a teraz.

Zuzana Herbrychová, Anna Thomková Baranová: Skryté krásy

Spojenie autorských fotografií Anny Thomkovej Baranovej a kníh z knižnice jej súputníčky, Zuzany Herbrychovej by chcelo priniesť odkrývanie skrytých krás slovenskej prírody a kníh s nedefinovateľným čarom. Malo by to byť rozprávanie o tom, ako vypnúť; o tom, ako sa opäť nájsť. Skryté krásy? Hm. Vlastne, všetky budú odokryté, budú volať, vyzývať, núkať sa, tešiť…

Anna Chlupíková: Hudobné prechádzky

Veselé, oddychové vnímanie a prežívanie daru hudby pre učiteľský organizmus s hudobníčkou, ktorá ovláda 5 nástrojov, ale na žiadnom už 6 rokov nehrala…

Zuzana a Roman Veverkovci: Nedeľné zamyslenie s Bibliou

Nedeľa je časom oddychu, zamyslenia, načerpania inšpirácie. Tieto veličiny nachádzame v rodine, spoločenstve, kultúre, dobrej knihe alebo stíšení. Nájdime si takýto čas aj na konferencii Učíme pre život a spoznávajme, ako vie nedeľu spestriť Biblia, oslava Boha alebo rozhovor s Ním. Pozývame každého, aby skúsil pri počúvaní Božieho Slova, speve piesní alebo modlitbe stretnúť Pána Ježiša Krista.

WORKSHOPY

Sobotňajšie popoludnie bude venované workshopom. Budú sa konať paralelne až v jedenástich triedach Strednej zdravotníckej školy na Levočskej ulici č. 5.  Vzhľadom na zamýšľaný interaktívny charakter workshopov, bude potrebné dôsledne regulovať počet účastníkov. Vzhľadom na skúsenosti z minulých ročníkov sme sa rozhodli postupovať takto:

 • 15.2. sme zverejnili na stránke zoznam workshopov, ktoré sme boli pripravení ponúknuť

 • 15.2. – 26.2. prebehol predbežný výber – účastníci mohli označiť šesť workshopov, ktorých téma ich zaujala a vedeli by si predstaviť svoju účasť na nich

 • na základe predbežného záujmu sme zostavili presný zoznam workshopov, vrátane časového harmonogramu

 • 8.3. – 11.3. prebehlo záväzné prihlasovanie na workshopy

 • na základe záväzných prihlášok pripravíme vstupenky na jednotlivé workshopy na meno účastníka – tieto dostanete pri registrácii v prvý deň konferencie

 • aj po ukončení on-line prihlasovania ostalo zopár voľných miest, v každom časovom bloku cca 2-3 workshopy, na ktoré sa budete môcť prihlásiť pri registrácii na začiatku konferencie.

 • vstup do workshopových miestností bude možný len s platnou vstupenkou.

Účasť na workshopoch, samozrejme, nie je povinná. V prípade, že sobotňajšie popoludnie, alebo jeho časť, potrebujete venovať rokovaniam s kolegami či oddychu, na workshopy sa zbytočne neprihlasujte. Kapacita workshopov je obmedzená, prihláste sa preto len na ten workshop, ktorého sa skutočne plánujete zúčastniť.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na konferencia@indicia.sk alebo 0948 895 170.

Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste toto opatrenie vnímali ako snahu zamedziť nedôstojným prekáračkám pri zapisovaní workshopov na začiatku konferencie, a tiež nemilým situáciám, keď lektor mal pripravený workshop pre obmedzený počet účastníkov, počet prítomných však dvojnásobne prekročil kapacitu miestnosti a efektivita práce bola tým pádom veľmi nízka. Veríme, že tento model sa osvedčí k spokojnosti lektorov i účastníkov konferencie, na ktorých nám najviac záleží.

Erich Mistrík: Kto som? (Morálne a kultúrne hodnoty v škole)

Cez kritický vzťah k médiám môžeme reflektovať seba samých a svoje miesto vo svete. Platí to aj pre školu? Budeme prakticky pracovať s mediálnymi produktmi. Určené pre učiteľov 2. a 3. stupňa.

Pavel Kailing: Charakter človeka – poznáme jeho tajomstvo?

Workshop nadviaže na dopoludňajšiu prednášku. Bude to príležitosť interaktívnou a zážitkovou formou hľadať aplikácie a výzvy, ktorú ponúka téma charakter.

Martina Chalachánová, Eva Uličná: Saša a Alex v novom šate – výučba informatiky pomocou e-učebníc

Ako učiť informatiku tak, aby sa bavili deti aj učiteľ? A ako ju priblížiť deťom s rôznymi schopnosťami? Dá sa aj pri užívateľských programoch rozvíjať logické myslenie? A môže byť učebnica oveľa viac ako LEN učebnica? Príďte sa pozrieť na InFóoorMatiku s Alexandrou a Alexom v novom prostredí a vyskúšajte si ju na vlastnej koži v pozícii žiaka.

Martin Cápay: Priestorová (3D) fotografia

V tematickom okruhu Informácie okolo nás sa žiaci naučia pracovať s digitálnym zariadením, tvoriť digitálnu fotografiu a úpraviť ju na PC. Aj v školských podmienkach sa dajú  vytvárať fotografie, kde objekty vystupujú do popredia a vytvárajú dojem trojrozmerného rozloženia. Prečo potrebujeme špeciálne okuliare? Ako prepojiť informatické a fyzikálne princípy si ukážeme počas praktických ukážok nadväzujúcich na prednášku z hlavného programu.

Vladimír Burjan: Pedagogické cvičenia (workshop trvá 90 minút!)

Workshop je určený učiteľom II. stupňa ZŠ a stredných škôl bez ohľadu na aprobáciu. Pôjde o sériu 4 – 5 aktivít zameraných na reflexiu vlastnej pedagogickej práce a na rozvoj niektorých kompetencií dôležitých pre dobrého učiteľa. (Poznámka pre tých, čo sa zúčastnili vlani: aktivity budú iné ako minule.)

Daniel Bútora: Ako viac rozhýbať školu (cez rodičov, učiteľov, Radu školy)

Workshop s tipmi, trikmi, nápadmi, podnetami a spoločným uvažovaním o tom, ako povzbudiť bdiacich a spoločne zobudiť spiacich.

Silvie Pýchová: Extra třída

Extra třída je program určený celým třídám 7. – 9. ročníků ZŠ. Žáci se stávají součástí komunitního života a realizují nějakou pozitivní změnu. Pojmenují, co chtějí ve své komunitě změnit, zpracují projekt a požádají o dotaci. Práce na projektu je v režii žáků. Komunita vidí, že žáci v tomto věku dokáží vytvořit něco užitečného a pozitivního. Ve workshopu se budete moct seznámit s metodikou programu a co jsme se za čtyři ročníky programu naučili.

Andrea Šíchová, Jana Černá: Tablexia – vzdělávací aplikace pro děti s dyslexií

Praktická ukázka práce s mobilní aplikací Tablexia na podporu kognitivních schopností u dětí s dyslexií. V šesti různých hrách s detektivní tématikou se hráči zdokonalují ve schopnostech, jako například pracovní paměť, prostorová orientace a sluchové rozlišování. Aplikaci je možné si stáhnout zdarma do svého zařízení s Androidem a iOS, nebo bude možné si půjčit zařízení s nainstalovanou aplikací. Více informací na www.tablexia.cz.

Katarína Szaková, Katarína Jánošová: Učenie v teréne

Potenciál skúsenostného učenia v teréne alebo prečo sa to oplatí skúsiť inak. Benefity, príklady z praxe, učenie v teréne očami detí, riziká a obvyklé prekážky. Plnenie úloh Zelenej školy ako možnosť autentického učenia v globálnych a lokálnych súvislostiach.

Barbora Soroková, Zuzana Jankulíková: Techniky učenia

Praktické ukážky prace so žiakmi v rámci nami vytvoreného vyučovacieho predmetu s názvom Techniky učenia, aby žiaci vedeli ako sa učiť, aké spôsoby učenia im najviac vyhovujú, čo dokáže naštartovať ich myslenie, pamäť… ako funguje náš mozog a ako ho vieme prepojiť s vyučovaním).

Silvia Remišová, Denisa Antoniková: Aj s malým princom sa dajú robiť veľké veci

Vyskúšame si spojiť aktivity kritického myslenia, stratégie EUR s prepojením rôznych vyučovacích predmetov v 4.ročníku a to prostredníctvom čítania jednej knihy…

Prvostupniarky zo školy u Filipa: Keď učenie je hrou

Deväťdesiat minút bez teórie. Prepojenie hravých aktivít s rôznymi učiacimi pomôckami, ktoré deti bavia  a pri tom sa veľa naučia v 1. a v 3.ročníku na slovenskom jazyku.

Daniela Guffová: Miliónové projekty

Čo naši žiaci spravili s miliónom eur? Akú záhradu si navrhli? Ako vyzerá mesto ich snov? Workshop bude o tvorbe projektov z matematiky so zameraním na kriteriálne hodnotenie. O tom, ako prostredníctvom projektov prekročiť hranice hodiny matematiky.

Eva Lašová: Vysoko efektívne učenie

Spojenie zložiek vysoko efektívneho učenia spolu s realizovanými témami…

Zuzana Vojteková: Využitie smartfónov na vyučovaní

V súčasnosti nám nové technológie umožňujú nové prístupy, ale niektoré didaktické technológie môžu byť pre niektorých učiteľov problém. Musia sa naučiť využívať rôzne softvéry, ich nástroje atď. Chcem predstaviť veľmi jednoduchý portál, ktorý môžeme využiť bez akéhokoľvek sťahovania aplikácie do zariadení. Portál, ktorý ponúka veľmi intuitívne tvorenie kvízov, diskusií či prieskumov + navyše je tu už široká banka verejne dostupných aktivít.

Panelová diskusia: Príprava budúcich učiteľov na vysokých školách (90 minút)

Saskia Repčíková: Google Trieda – manažujte si triedu cez mobil

Naučíte sa prakticky pracovať s aplikáciou Google Trieda, ktorá je vyvinutá na manažment triedy, komunikáciu online i offline, spracovanie a hodnotenie domácich úloh a samostatných zadaní. Google Triedu dokážu používať žiaci už na 2. stupni základnej školy. Využívajte všetko, čo google ponúka bez toho, aby ste museli investovať čo i len cent. Ako bonus aj mobilné aplikácie, takže svoju triedu môžete manažovať aj cez mobil vo voľnom čase :)

Peter Kučera: Čítanie s porozumením aj na hodinách informatiky a prírodovedných predmetov

Ukážky a riešenie úloh v odbornom predmetovom kontexte, na ktorých je možné trénovať čitateľskú gramotnosť. Skúsenosti s tvorbou úloh a ich používaním vo vyučovaní. Prostredie a technológie sa neustále menia, nevieme, čo budú naši žiaci potrebovať v praxi o desať rokov. Vieme však, že sa budú musieť neustále vzdelávať, čiže aj čítať a rozumieť odborným textom. Čo a ako môžeme pre to urobiť na prírodovedných predmetoch?

Peter Kučera: Hodnotenie žiakov

Nad čím všetkým sa zamýšľame alebo by sme sa mali zamýšľať pri hodnotení? Je naše hodnotenie adekvátne? Je prísnejšia stupnica odrazom prísnejšieho hodnotenia? Hodnotíme intuitívne, alebo o svojich kritériách a spôsoboch aj dôkladne premýšľame a navzájom diskutujeme? Hodnotíme len oblasť záujmu nášho predmetu, alebo uvažujeme aj nad prepojenosťou predmetov?

Mária Grafová, Lucia Stohlová: Hejného matematika – pravdepodobnosť a geometria na doske

Na workshope účastníci zistia, ako možno už na základnej škole rozvíjať schopnosti žiakov riešiť úlohy zamerané na pravdepodobnosť. Pre žiakov je to pútavé prostredie, ktoré sa najmä na začiatku často spája s hracími kockami. Bližšie sa zoznámia s geodoskou, sami si odskúšajú na nej riešiť niekoľko typov úloh – od napínania rôznych geometrických útvarov po počítanie obsahu a obvodu.

Miroslava Konrádová, Radka Haláková: Hejného matematika – cyklotrasy a hra s násobilkou

Na workshope sa účastníci zoznámia s prostredím Cyklotrasy, v ktorom sa nenásilnou a hravou formou stretnú s rôznymi náročnými oblasťami matematiky ako je prepojenie geometrie a aritmetiky, hľadanie stratégií riešenia, grafy. Využíva aj rytmus a jednoduché operácie sčítania. Pri hrách s násobilkou si účastníci overia svoje zručnosti v práci s malou násobilkou a zoznámia sa s možnosťami využitia násobilkovej tabuľky na vyučovaní.

Martina Totkovičová: Ako na 1. stupni neučiť iba počty

Aktívne učenie prináša radosť, podnecuje zvedavosť a vytvára trvalé poznatky. Aj preto budeme na workshope kresliť, strihať, lepiť, ale hlavne objavovať (a možno nie len očami detí).

Andrej Návojský: Ako zisťovať postoje žiakov?

Chcete vedieť, ako zistiť postoje žiakov k aktuálnym spoločenským témam? Chýbajú vám jednoduché metódy na zisťovanie dopadu vašich vyučovacích aktivít? Zaujímajú vás globálne témy a témy rozmanitosti? Na workshope predstavím krátke praktické aktivity, ktoré vám pomôžu zorientovať  sa v postojoch vašich žiakov v témach ľudských práv, životného prostredia či rozmanitosti. Predstavím aj krátke filmy zo zapojených škôl.

Andrej Návojský: Farebná škola – multikulti pre najmenších školákov

Multikultúrna výchova na osobnostnom prístupe sa zameriava na témy identity, vedomú prácu so stereotypmi a rozpoznávaní­ rozmanitosti. Pre najmenších školákov sme pripravili metodickú príručku, ktorá predstavuje rozmanitosť v triede, susedstve, v prirodzenom prostredí žiaka.

Martin Menšík: Moje budúce povolanie

Praktické rady pre výchovných a kariérových poradcov na školách o tom, ako im dáta môžu a štatistiky môžu pomôcť odhaliť talent študentov v rámci medzipredmetových vzťahov.  5 jednoduchých lekcií pre lepšie zvolenie budúcej profesie našich študentov. Aj so štatistikami o očakávanom vývoji na trhu práce.

Alžbeta Bojková: Príbeh starej povaly

Návod, ako urobiť z hodiny dejepisu zážitok pre učiteľa aj žiaka na príklade zdanlivo nezáživnej témy: Hmotný, obrazový a písomný historický prameň.

Peter Farárik: Keď myslenie (ne)bolí – aktivity na rozvoj kritického myslenia

Aj vy si myslíte, že v školskom vzdelávaní sa kladie prílišný dôraz na osvojovanie predpripravených informácií na úkor rozvoja schopností žiakov s nimi samostatne pracovať? Spoločne si ukážeme sériu aktivít, ktoré pomáhajú žiakom informácie nielen analyzovať a kategorizovať, ale aj pozrieť sa na ne z iného pohľadu. Chýbať nebudú ani ukážky cvičení na kritickú analýzu vybraných hoaxov (klamlivých správ), s ktorými sa v súčasnosti verejnosť stretáva na internete.

Andrea Podhorská, Martina Polohová: Od výchovy k hodnotám k láske ku knihám

Slovenské deti majú na vysvedčeniach ako prvú, a teda najdôležitejšiu známku z predmetu “Správanie”. Áno, vieme, nie z predmetu. Taký predmet sa z našich škôl vytratil pred mnohými rokmi, hoci niekedy boli tzv. “Mravy” hlavným predmetom. Radi by sme sa s vami podelili s tým, ako sa to v našej škole aspoň trošku snažíme vrátiť späť a ako sa nám výchova k správaniu darí prepájať s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti.

Andrea Podhorská, Martina Polohová: Od výchovy k hodnotám k dobrovoľníctvu žiakov

Na Slovensku sa začalo vytrácať to, čo bolo pre náš národ veľmi prirodzeným – “služba pre vnútornú radosť” alebo jednoducho “dobrovoľníctvo”. Premyslený systém na škole môže jednoduchým spôsobom pomôcť “zabiť dve muchy jednou ranou”. Žiaci sa učia pomáhať a budujú sa v nich cenné vlastnosti. Škola získava pomoc a stáva sa miestom, v ktorom žiaci prežívajú dobrodružstvo…

Jarmila Janisková: Ako využívať One note na vyučovaní

One Note je poznámkový blok užitočný pre žiaka a učiteľa.  Okrem poznámok, umožňuje  jednoduché kopírovanie výrezu obrazovky, vkladanie  objektov, videa a zvuku a zdieľanie.  Učiteľ si dokáže prípravu urobiť za relatívne krátka čas. One Note využívam aj pri individuálnom prístupe  s integrovanými žiakmi (na základe doporučenia CPPaP). A tu je nenahraditeľný.

Daniela Kuchtová: Kontinuita prostredí E-Learningu webových a mobilných aplikácii EduPage

E-Learning na školských stránkach EduPage poskytuje všetkým učiteľom možnosť jednoduchej tvorby a použitia lekcii, testov alebo projektov. Pridelený obsah žiak nájde vo svojej Internetovej žiackej knižke, učiteľ aj rodič má okamžitú spätnú väzbu aj s automatickým vyhodnotením. EduPage otvára možnosť na prihliadanie k individuálnym potrebám žiakov a celkovej humanizácii vzdelávania.

Daniela Kuchtová: Vzdelávací obsah E-Learningu a Prípravy v prepojení na ETK

Vyhnime sa zbytočným papierovačkám a kráčajme s dobou, ba dokonca aj vpred! Elektronická triedna kniha s pripravenými materiálmi a TVVP na tabletoch a telefónoch je najefektívnejším pomocníkom, ktorý nám ušetrí kopec práce.

Ľubomíra Valovičová: FAJN – fyzika ako ju nepoznáte (90 minút)

Pripravili sme si pre vás niekoľko “fyzikálnych experimentov” nielen pre učiteľov fyziky. Určite zaujímavé experimenty objavia aj učitelia prvého stupňa a budú ich môcť využiť na hodinách prírodovedy.

Zuzana a Peter Bero: R.A.U. ako možnosť zmeniť naše školy

Riadené Aktívne Učenie kladie dôraz na spôsobilosti, ktoré žiaci získavajú v škole. Obsah vyučovania je len prostriedkom, nie cieľom. Preto nie je dôležité aký predmet učíme, ale ako ho učíme. Workshop je určený učiteľom všetkých predmetov na ZŠ.

Generálnym partnerom konferencie je:

Partnermi konferencie sú:

                   

Mediálnym partnerom podujatia je:

  

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ