Skip to content

Roadshow Moderný učiteľ 2015 – program

Inšpiratívne podujatie Roadshow Moderný učiteľ 2015 sa bude konať v týždňoch 20.- 23. októbra 2015 a 10.-13. novembra 2015Prihlásiť sa môžete cez on-line formulár. Môžete si stiahnuť aj pozvánku v pdf. Alebo tiež zoznam lektorov a vystúpení v pdf. Na webe nájdete tiež presné adresy miest, kde sa bude Roadshow konať.

 

Martin Cápay pracuje ako odborný asistent na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre. Posledné roky sa venuje hlavne popularizačným informatickým aktivitám ako aj možnostiam zavedenia neformálnych prvkov vo vzdelávaní Informatiky. Je organizátorom popularizačných mimoškolských aktivít, denného letného tábora ITečk@r a workshopov na ZŠ.

Na Roadshow si pripravil vystúpenie Aj Informatiky je možné sa dotknúť! Prezentované aktivity boli realizované formou zážitkového učenia sa bez priameho použitia počítača, len s použitím relatívne jednoduchých pomôcok. Ukáže, ako môže vizualizácia, bez zbytočných technických detailov, pomôcť k pochopeniu základných počítačových konceptov. Vzdelávacie aktivity majú zároveň prispieť k motivácii žiakov aktívne a samostatne si vytvárať vedomosti, klásť otázky a zaujímať sa o podstatu vecí okolo seba. Cieľom je predviesť, že formou konštruktivistických hier, pohybových aktivít a manipuláciou s predmetmi sa dajú urobiť prvé kroky do počítačovej vedy.

 

Andrea Cinegová úzko spolupracuje s autorkou písma Comenia Script®, Radanou Lencovou. Je garantkou Comenia Script® na Slovensku. Pracuje v CZŠ Narnia v Bratislave ôsmy rok. V minulosti pracovala s deťmi v Centre voľného času  v Detskom parku. Desať rokov pôsobila vo Všeobecnej úverovej banke.

V príspevku Comenia Script® – písanie s radosťou predstaví charakteristiku a ukážky písma, jeho jednoduchosť, čitateľnosť a zohľadňovanie individuálnych potrieb dieťaťa a pisára ako takého. Zodpovedané budú najčastejšie otázky, ktoré sa vyskytujú na školeniach. Súčasťou budú aj informácie pre školy, rodičov, riaditeľov a učiteľov.

 

 

 

Tibor Hujdič (pán Mrkvička) je autorom relácie “detská knižnica” o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej donedávna v Slovenskom rozhlase, propagátorom čítania detí a deťom, vedie semináre pre knihovníkov o práci s detským čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a je neúnavným čitateľom všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať.

 

Martina Chalachánová je učiteľkou 1. stupňa ZŠ a informatiky, autorka metodických materiálov a pracovných zošitov. Propagátorka Daltona a ďalších inovačných metód vzdelávania na Slovensku. Aktuálne pôsobí ako lektorka a kouč učiteľov. Cez svoje Kráľovstvo počítačov a spoluautorstvo učebnice informatickej výchovy sa dostala k tvorbe eUčebníc informatickej výchovy a informatiky.

Príspevok Keď hodina informatiky baví žiakov i učiteľa poskytne informácie o prvých eUčebniciach informatickej výchovy a informatiky na Slovensku. Tie sú postavené nielen na súčasných osnovách, ale aj na inovatívnych formách vzdelávania. Dozviete sa, čo eLaerningové prostredie ponúka žiakom, učiteľom i rodičom. Zistíte, ako gradované úlohy i možnosť voľby zamerania obsahu, umožňujú individualizáciu vzdelávania podľa možností každého žiaka a podmienok školy. Autorky eUčebníc si dali za cieľ, aby hodiny informatiky bavili žiakov aj učiteľov, a v tomto príspevku uvidíte, že to myslia vážne.

 

 

 

Anna Chlupíková je 16. rok riaditeľkou Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. Neznáša formalizmus, prázdne slová, povrchnosť, zbytočnú byrokraciu. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. ŠkVP pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Rada diskutuje v rôznych pracovných i neformálnych skupinách o školstve a cestách k jeho zlepšeniu s cieľom pomôcť každému dieťaťu.

Ani vás už nebaví vyčiarkavať kolónky v triednom výkaze? Nechce sa vám nosiť zošitky na zaznamenávanie poplatkov na lyžiarsky kurz? Radi by ste si zaznamenali prípravu na vyučovaciu hodinu priamo cez internet a v triede ju len spustili? A čo na to naša legislatíva? To všetko sa dozviete z vystúpenia Ako ďalej v elektronizácii školstvakde lektori vystúpia aj s praktickými ukážkami, návodmi a radami.

 

Dada Môťovská je učiteľkou matematiky a informatiky pre žiakov rôzneho veku – od malých prvákov až po učiteľov a rodičov. Má ich rada a sama sa od nich veľa učí. Snaží sa ich inšpirovať a povzbudzovať tak, ako ju vždy podporoval jej učiteľ, profesor Hejný.

V príspevku Nová rola učiteľa sa spolu pozriete na rolu učiteľa z rôznych uhlov pohľadu. Učiteľ je vznešený, odvážny, určovaný školským zákonom, aj históriou, niekedy je zúfalý alebo svojrázny. Ukážete si, ako tieto polohy učiteľa vplývajú na žiaka, či s ním počítajú ako s prázdnou nádobou, do ktorej lejeme múdrosti, alebo ako s inteligentným človekom, ktorému chceme pomôcť, aby nad svojimi poznatkami premýšľal, prehlboval ich, preusporiadaval a používal. Dada predstaví prístup učiteľa, ktorý jej už roky funguje. Učiteľ v ňom nie je dominantný v triede a nevyrušuje žiakov pri ich bádaní. Motivuje a povzbudzuje ich v riešení úloh, podnecuje ich diskusiu a argumentáciu. No najmä dôveruje žiakom a ich schopnostiam, a vie, že matematiku sami vybudujú, a preto aj pochopia. Akých žiakov vychová takýto učiteľ? Čo odkazuje spoločnosti prostredníctvom takýchto žiakov?

 

 

 

Lukáš Zajac pracuje v OZ Človek v ohrození. Je autorom a spoluautorom niekoľkých metodických príručiek pre školy a má skúsenosti s facilitovaním seminárov pre učiteľov. V súčasnosti koordinuje medzinárodný projekt globálneho vzdelávania s názvom Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, ktorého výstupom je i séria predmetových metodických príručiek pre SŠ.

Mnoho ľudí si donedávna myslelo, že procesy, ktoré sa dejú vo vzdialených krajinách sa nás priamo netýkajú a len v obmedzenej forme ovplyvňujú naše životy. I aktuálne udalosti ukazujú, že aj dnešné školy, učitelia, učebnice či celé oficiálne štátne kurikulum len v obmedzenej forme dokážu reflektovať na to, že svet sa stáva globálnou dedinou. Ostatné dva roky strávil Lukáš so skupinami učiteľov SŠ, s ktorými spoločne vytvárali sériu “predmetových” metodických príručiek. Výsledkom je séria aktivít k piatim predmetom, v ktorých sa snažili ukázať, že súčasné globálne procesy a vzájomná previazanosť sa dajú zakomponovať do vyučovania, a to tak, aby boli v súlade so štátnym kurikulom. Aktivity boli vytvárané v štruktúre vyučovacej hodiny E-U-R, teda delením jej časti na evokáciu, uvedomenie a reflexiu. Vystúpenie na Roadshow Vzdelávanie v globálnych súvislostiach bude ukážkou jedného takéhoto učebného plánu z pripravených príručiek. Tie sú distribuované zdarma na bit.ly/prirucky.

Partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2015 sú:

          logo AP Media            

Mediálnymi partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2015 sú:

    

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ