Skip to content

Roadshow Moderný učiteľ 2013

Roadshow Moderný učiteľ 2013 navštívila tieto mestá:

11.11. Prievidza 25.11. Bratislava
12.11. Lučenec 26.11. Trenčín
13.11. Trebišov 27.11. Trstená
14.11. Košice 28.11. Banská Bystrica
15.11. Ružomberok 29.11. Hurbanovo

Podrobný program Roadshow Moderný učiteľ vo formáte pdf nájdete tu podľa mesta:

Nižšie na tejto stránke nájdete bližšie informácie o programe Roadshow Moderný učiteľ 2013.

Roadshow Moderný učiteľ 2013 organizujeme v spolupráci s Klubmi Moderných učiteľov.

Generálnym partnerom Roadshow Moderný učiteľ 2013 je:

Roadshow ako partneri podporujú:

                          

Mediálnymi partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2013 sú:

       

Anotácie vybraných príspevkov, ktoré odznejú počas Roadshow Moderný učiteľ 2013:

Martin Kríž: Kúzlo spravodlivej známky (tipy a triky)

Martin Kríž - Učiteľ humanitných predmetov so skúsenosťou z viacerých stredných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Okrem učenia sa zaoberá problematikou tvorby vzdelávacích programov ako nezávislý expert spolupracujúci s viacerými mimovládnymi organizáciami. V rokoch 2011 a 2012 bol námestníkom riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu. V súčasnosti sa venuje zavádzaniu inovácií do vzdelávania v školách v SR.

Anotácia príspevku - V diskusii o kvalite vzdelávania sa často hovorí o posune ťažiska od memorovania k tvorivosti, od tematických celkov k zručnostiam a postojom žiakov. Zároveň sa hovorí o monitorovaní kvality, o potrebe porovnávania škôl či žiakov na základe tzv. štandardizovaných testov. Vieme však testami merať tvorivosť či zručnosti žiakov? A je to naozaj iba problém na úrovni ministerstva a jeho organizácií? Vieme si vôbec predstaviť, ako spravodlivo ohodnotiť tvorivosť či kritické myslenie žiaka? Je to vôbec možné? A vieme využívať naozaj všetky možnosti, ktoré nám dáva test ako hodnotiaci nástroj? Sme si istí, že naše písomky sú zostavené korektne a nie sú pre žiakov mätúce? Sú známky získané z písomky objektívne? V príspevku stručne predstavíme základné stratégie a zásady hodnotenia rôznych zložiek obsahu vzdelávania. Po úvodnom slove prednášajúceho bude nasledovať diskusia, v ktorej sa môžeme spoločne zamyslieť nad otázkami praktickej implementácie týchto princípov v každodennej praxi učiteľa.

Mária Grafová: Spolupráca s rodičmi

Mária Grafová - Čerstvá dôchodkyňa, bývalá učiteľka zasiahnutá Infovekom a Indíciou, ktorá rada odovzdá svoje skúsenosti a vedomosti každému, kto prejaví záujem.

Anotácia príspevku – Dosiahnuť, aby škola bola bezpečným prostredím pre dieťa, aby rodičia mohli pokojne pracovať s vedomím, že ich najdrahším je venovaná profesionálna starostlivosť a pozornosť, vyžaduje maximálnu snahu, účasť a spoluprácu oboch zainteresovaných strán – školy aj rodiny. V dnešnej dobe sa školy snažia nadviazať kontakty s rodinou rôznymi netradičnými spôsobmi a formami. Školy majú záujem pritiahnuť pozornosť rodičov, nielen v prípade výchovno-vzdelávacích problémov dieťaťa, ale otvárajú sa im a poskytujú možnosti získať informácie o živote svojho dieťaťa v školskom prostredí  z viacerých zdrojov. Školy, ktoré sa neboja demokracie, naslúchajú hlasu aktívnych rodičov a ich rozumné argumenty vedia využiť na zlepšenie organizácie a chodu školy. Nie je ľahké dosiahnuť súlad a vzájomnú akceptáciu, vytvoriť ideálny trojuholník vzťahov dieťa/žiak –rodič- učiteľ/škola. Na Slovenku sú školy, ktorým sa darí k tomuto ideálu priblížiť. Niekoľko nápadov, ako to dosiahnuť, nájdete na Roadshow Moderných učiteľov 2013.

Peter Halák, Mária Grafová: Matematika v pohybe

Anotácia príspevku - „My musíme začať od životnej skúsenosti dieťaťa, ktorá je základom každého, teda aj matematického poznania.“  –  to sú slová pána profesora Milana Hejného, autora metodiky vyučovania matematiky, o ktorej sa v poslednom čase viac hovorí  aj na Slovensku. Dieťa si na základe skúseností, skúmania, objavovania, rozhovorov so spolužiakmi vytvára schémy, buduje si matematické poznanie založené na porozumení. Učiteľ pôsobí ako koordinátor,  vytvára problémové situácie, moderuje a podporuje diskusiu žiakov o probléme. Žiaci sa učia riešiť problémy, argumentovať, prezentovať, neboja sa chýb, zažívajú radosť z objavu, učia sa tolerovať názor iných, pýtajú sa. Zázrak? Nie. Len dokonalá znalosť psychológie dieťaťa opierajúca sa o históriu vývoja človeka, prepracovaná pánmi Vítom a Milanom Hejnými, dotiahnutá do dokonalosti. Matematika prestáva byť strašiakom, lebo je súčasťou každodenného života. Dieťa rieši úlohy v rôznych prostrediach a vyberá si to, ktoré je mu blízke, v ktorom sa cíti bezpečne. Na Slovensku už učia touto metódou na niektorých  školách, zatiaľ ich nie je veľa. V Čechách je to už viac ako 10% škôl, prvé lastovičky sa objavili v Poľsku, záujem je aj v Amerike.

Mária Tóthová Šimčáková: Kyberšikanovanie v podmienkach školy

Mária Tóthová Šimčáková - Je detskou psychologičkou a odbornou garantkou projektu e-deti. Problematikou prevencie a zvládania následkov šikanovania, mechanizmami jeho vzniku sa zaoberá už 15 rokov, pričom v tejto oblasti má za sebou bohatú publikačnú činnosť.

Anotácia príspevku - Moderné technológie sú výborní pomocníci, no nastokrát sa stretávame s ich nevhodným využívaním, a to je aj kyberšikanovanie. Práve tejto oblasti sa vo svojej ďalšej fáze celoročnej informačno-osvetovej kampane e-deti venujeme. Všetko, čo dieťa robí, povie, napíše na internete, aké je a kto je vo virtuálnom svete, môže byť dôvodom, pre ktorý na neho niekto upriami pohľad a začne ho šikanovať. Ako uvádzajú výsledky prieskumu, ktorý si nechala v lete 2012 vypracovať spoločnosť Orange, až 29 % starších detí nahráva videá a fotí svojich spolužiakov v nepríjemných situáciách. Takéto fotky či videá potom kolujú v rámci vzájomného ukazovania a niekedy končia zavesené na internete. Problematické je, že foriem a možností kyberšikanovania je veľa a primárnym účelom je danú osobu zosmiešniť a zdiskreditovať. V prednáške uvedieme príklady z praxe škôl aj internetovej poradne na www.e-deti.sk a jej súčasťou budú aj poskytnuté materiály s pracovnými listami pre učiteľov.

Andrea Cinegová: Comenia Script na Slovensku

Andrea Cinegová - Úzko spolupracuje s autorkou písma Comenia Script Radanou Lencovou. Je garantkou Comenia Script na Slovensku. Pracuje v CZŠ Narnia v Bratislave ôsmy rok. V minulosti pracovala s deťmi v Centre voľného času a v Detskom parku. Desať rokov pôsobila vo Všeobecnej úverovej banke.

Anotácia príspevku - Príspevok sa zaoberá novým písmom Comenia Script používaným v českých a v slovenských školách. Písmo Comenia Script je nespojité písmo, ktorého autorkou je Radana Lencová. Nové písmo začali používať v 33 českých školách pred troma rokmi. V súčasnosti je už v Čechách 700  vyškolených učiteľov, pričom Comenia Script sa vyučuje na cca 150 školách. V rámci overovania začali písmo Comenia Script vyučovať minulý školský rok i na základnej škole Narnia v Bratislave. Veľkou výhodou písma pre deti je, že miesto štyroch znakov sa učia písať dva znaky písmenka. Tvary sú dostatočne veľké, prispôsobené deťom a ľahko sa píšu. Zvlášť sú tvorené ťahy i pre ľavákov. Písmo je vhodné pre deti so špecifickými potrebami, pretože dĺžne, mäkčene a ďalšie interpunkčné znamienka sa píšu hneď po dopísaní písmenka, nie až po dopísaní celého slova. Pri novom písme sa deti nemusia učiť navyše i spoje medzi písmenami ako sú písané ob, ol, op apod. V rámci príspevku lektorka poskytne informácie o novom písme a podelí sa o skúsenosti z výučby Comenia Script na Slovensku.

 

 

 

 

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ