Skip to content

Roadshow Moderný učiteľ 2016 – program

Inšpiratívne podujatie Roadshow Moderný učiteľ 2016 sa bude konať v termíne 17.- 21. a 25. októbra 2016. Nižšie priamo na tejto stránke nájdete anotácie k jednotlivým vystúpeniam. Na ďalšej podstránke zas nájdete presné adresy miest, kde sa bude Roadshow konaťPrihlásiť sa môžete cez on-line formulár, avšak už len do Bratislavy, a to do nedele 23.10.2016. Vo formáte pdf si môžete stiahnuť aj pozvánku.

Štruktúra programu (zmena programu vyhradená):

 • 8:30 – 10:00
  • Otvorenie a úvodné slovo
  • Ján Gottweis: Všetko bude iné. Ako sa pripravíme na nový svet?
  • Michal Božík: Videohry vo výchove a vzdelávaní – nezmysel, alebo nevyužitá príležitosť?
  • diskusia
 • 10:30 – 12:00
  • Vladimír Dolinay: Doma v cudzej krajine?
  • Katarína Martiňáková: Naša škola žije médiami  (pozn.: všetky mestá okrem Bratislavy)
  • Juraj Hipš: Priestor pre pedagogických disidentov  (pozn.: iba Bratislava)
  • diskusia
 • 13:00 – 14:30
  • Dávid Králik: Ahoj učiteľ, toto je mentoring. Ahoj mentoring, toto je učiteľ. Zoznámte sa, prosím!
  • Zuzana Jankulíková, Eva Lašová (Škola u Filipa): Hodnotenie – dá sa to aj inak
  • Mikuláš Kevély: Zippyho kamaráti – deti si zaslúžia duševné zdravie
  • diskusia
  • Ukončenie programu

Poplatky:

 • účastnícky poplatok zahŕňa účasť na programe, minerálku/kávu/čaj a obed
 • učitelia, asistenti učiteľa a riaditelia škôl, rovnako aj študenti VŠ, majú účasť ZDARMA (z jednej školy sa môže ZDARMA zúčastniť až 10 učiteľov)
 • poplatok pre účastníkov z komerčnej, štátnej a mimovládnej sféry je 18 €

Vyberáme z programu:

Ján Gottweis: Všetko bude iné. Ako sa pripravíme na nový svet?
V posledných týždňoch a mesiacoch počúvame o vývoji nových technológií, ktoré dnešnú realitu zmenia na nepoznanie. Všetko bude iné – práca, komunikácia, voľný čas. Vieme, že tieto zmeny sa nezastavia. Ako môžeme pripraviť deti na život, ktorý si dnes ťažko vieme predstaviť? Mali by sme sa vážne zamyslieť nad tým, ako budeme musieť zmeniť aj naše vzdelávanie.

Michal Božík: Videohry vo výchove a vzdelávaní – nezmysel, alebo nevyužitá príležitosť?
Videohry sú súčasťou našej kultúry už viac ako tridsať rokov. Napriek tejto dlhej dobe sa s nimi vo vzdelávacom procese stretneme len sporadicky, ak vôbec. Prečo je tomu tak? A malo by to byť vôbec inak? Ako môžeme využiť pri svojich hodinách videohry my, učitelia? Tieto a podobné otázky sa pokúsi vo svojom príspevku zodpovedať Michal Božík, psychológ a zástupca webu vĺčatá.sk, ktorý pomáha rodičom a učiteľom orientovať sa vo svete videohier.

Zuzana Jankulíková, Eva Lašová (Škola u Filipa): Hodnotenie – dá sa to aj inak
Hodnotenie: Je to strašiak pre všetkých alebo naopak cesta osobnostného rozvoja každého z nás? Ako to robíme my v Škole u Filipa? Priblížime vám naše skúsenosti s rôznymi formami, metódami hodnotenia a sebahodnotenia počas celého roka v našej škole. Odpovieme si na otázky súvisiace so slobodou a zodpovednosťou, ktoré sú s hodnotením prepojené.

Katarína Martiňáková: Naša škola žije médiami  (pozn.: všetky mestá okrem Bratislavy)
Predstavíme inovatívne formy práce s tradičnými i elektronickými médiami v Základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach. Odprezentujeme naše školské médiá (Prestávka, Mauribox, FullTV). Dozviete sa, čo má spoločné so školskými médiami SENDVIČ a DENKO. Podelíme sa so skúsenosťami z realizácie projektu podporeného Nadáciou Orange a s organizovaním mediálnej konferencie. Prezradíme, aké formy a metódy využívame v práci so žiakmi v školských redakciách, prečo vyučovať mediálnu výchovu, aké kompetencie a životné zručnosti žiakov chceme rozvíjať. Predstavíme konkrétne výstupy, zvukové nahrávky a videá z archívu. Chcete vedieť, čo si myslia žiaci, rodičia, učitelia i odborníci o našej práci v oblasti mediálnej výchovy? Príďte, chceme inšpirovať a motivovať moderných učiteľov, aby sa pustili do podobných projektov.

Juraj Hipš: Priestor pre pedagogických disidentov  (pozn.: iba Bratislava)
Pre reformu školstva nie sú nevyhnutné krajšie učebnice, viac tabletov v triede alebo lepšie pripravené testy. Kľúčoví sú učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie. Nemôžeme stále čakať na osvieteného ministra. Skutočná zmena môže prísť len zdola – od učiteľov v spolupráci s rodičmi a žiakmi. Ukážeme vám, ako sa o to pokúšame v Komenského inštitúte.

Vladimír Dolinay: Doma v cudzej krajine? 
Byť doma v cudzej krajine – aké to je? A je to naozaj cudzia krajina, keď sme tam doma? Aké sú príbehy Slovákov v Rumunsku, vo Vojvodine? V škole sa o nich často vôbec nič neučíme. A pritom to môže byť také poučné! Na radostiach a starostiach našich krajanov sa môžeme stať citlivejšími k pocitom a potrebám našich Rusínov, Maďarov, či príslušníkov iných menšín. Krajanský inštitút pripravuje zaujímavú ponuku pre školy, ako sa k tejto téme priblížiť zaujímavým spôsobom.

Mikuláš Kevély: Zippyho kamaráti – deti si zaslúžia duševné zdravie
Deti sa učia v škole mnohé veci, avšak až program Zippyho kamaráti prináša ucelené vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre každého najpodstatnejšie. A to nielen pre zvládanie školy, ale pre celý ďalší život – vyjadrovanie a spracovávanie emócií; zvládanie hnevu, strachu, žiarlivosti, nervozity; nadväzovanie a udržiavanie kamarátstiev; zvládanie zmeny a straty. Od učiteľov a rodičov detí zapojených do tohoto programu na Slovensku, ako aj v iných krajinách vieme, že prináša veľmi pozitívne výsledky. Deti, ktoré absolvovali tento program, sú komunikatívnejšie, lepšie vedia vyjadrovať svoje pocity, zvládať záťažové situácie, lepšie sa brániť pred šikanou, apod. Program výrazne zlepšuje aj celkovú atmosféru v kolektíve a upevňuje vzťah medzi učiteľom a deťmi.

Dávid Králik: Ahoj učiteľ, toto je mentoring. Ahoj mentoring, toto je učiteľ. Zoznámte sa, prosím!
Pred štyrmi rokmi som mal tú česť zoznámiť sa s “priateľom” menom mentoring. Priateľom, ktorý ma naučil počúvať namiesto hovorenia, sprevádzať namiesto vedenia a klásť otázky namiesto poúčania. Ak máte chvíľku, rád by som Vás s ním zoznámil. Verte, stojí to za to.

Partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2016 sú:

   

Mediálnymi partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2016 sú:

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ