Skip to content

Semináre Škôl C. S. Lewisa 2012/2013

Po prvých dvoch seminároch zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti spolupráce s rodičmi, rozvoja sociálnych zručností, nového písaného písma a podpory čítania Vám Školy C. S. Lewisa v tomto školskom roku ponúkajú ešte ďalšie 2 semináre zamerané na  neformálneho vzdelávania na stredoškolskej úrovni a podpory učiteľov.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku.

Semináre sú určené najmä vedúcim pracovníkom škôl (zriaďovateľom, manažérom, riaditeľom, zástupcom riaditeľov), ľuďom, ktorí zakladajú alebo sa chystajú na založenie školy, ale aj učiteľom, ktorí už majú podporu “zhora” a ktorí sa snažia o ďalšie zlepšovanie.

Špecifikom týchto seminárov je ponuka skúseností tímu Škôl C. S. Lewisa (CZŠ-Narnia – www.narnia.sk a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa – www.bilgym.sk) spojená s prakticky orientovanou workshopovou časťou zameranou na to, ako jednotlivé zlepšenia preniesť do bežného života školy.

Už uskutočnené semináre:

Termín Lektori
Seminár 1 Ako z rodičov urobiť spojencov 24.11.2012 Daniel Bútora, Andrea Cinegová, Kristína Uhlíková
Seminár 2 Revolúcia v písaní (nové písmo Comenia Script); sociálne zručnosti a projekty na prvom stupni, podpora čítania na druhom stupni 6.4.2013 Daniel Bútora, Andrea Cinegová, Danka Gubková, Viera Hašková, Danka Praženicová
Seminár 4 Ako môžeme pomôcť učiteľom (koučing, skupinová podpora) 18.5.2013 Daniel Bútora, Pavol Kailing, Marek Roháček, Kristína Uhlíková

Nasledujúci seminár:

Termín seminára Lektori * Termín prihlásenia **
Seminár 3 (zmena termínu)Neformálne vzdelávanie pre gymnázium, rozvoj osobnosti a charakteru v prepojení s etickou výchovou a náboženstvom 8.6.2013 Daniel Bútora, Dušan Jaura, Števo Machajdík 31.5.2013

* uvádzame lektorov iba z prostredia našich škôl. Na niektoré semináre ešte pozveme ako lektorov ďalších odborníkov, s ktorými spolupracujeme

**  prípade, že sa na seminár prihlási menej ako 12 účastníkov, bude organizátor hľadať iný termín konania.

Miesto a čas

Semináre sa budú konať v priestoroch Škôl C. S. Lewisa, Beňadická 38 Bratislava, vždy v sobotu v čase od 8.30 do 13.00. Na seminároch budú zabezpečené nápoje, káva a čaj, materiály na skupinovú prácu

Metódy práce

 • časť prednášková – ako to robíme v prostredí Škôl C. S. Lewisa, silné a slabé stránky
 • časť moderovaná diskusia – ako to robia iní – best practices, výmena skúseností
 • časť workshopová – ako to môžeme urobiť v našich konkrétnych prostrediach – práca v skupinách; čo z povedaného môžeme použiť, ako, kedy, ako si to prispôsobíme vlastnej situácii
 • záver – spoločné prezentácie, akčné kroky

Prihlasovanie, poplatky

Prihlásiť sa možno prostredníctvom on-line formuláru, ktorý sa zobrazí po kliknutí na jednotlivé témy seminárov uvedené v tabuľke.

Účastnícky poplatok na pokrytie nákladov na jeden seminár je 10 € na účastníka, členské školy Klubu škôl Pallas Athena môžu prihlásiť jedného účastníka za svoju školu zdarma.

Lektori

 • Daniel Bútora, manažér Škôl C. S. Lewisa, lektor manažérskych zručností a kouč v prostredí biznisu aj školstva
 • Andrea Cinegová, zástupkyňa riaditeľa CZŠ-Narnia pre I. stupeň
 • Kristína Uhlíková, zástupkyňa riaditeľa CZŠ-Narnia pre II. stupeň
 • Dušan Jaura, riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
 • Števo Machajdík, učiteľ Náboženstva a etika, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, riaditeľ spoločnosti
 • Pavol Kailing, kouč, bývalý riaditeľ CZŠ-Narnia, člen Správnej rady Škôl C. S. Lewisa, člen Správnej rady Školy Narnia Banská Bystrica
 • Marek Roháček, kouč, riaditeľ a manažér občianskeho združenia

Uvádzame lektorov iba z prostredia našich škôl. Na niektoré semináre ešte pozveme ako lektorov ďalších odborníkov, s ktorými spolupracujeme.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ