Skip to content

Hejného metóda

Hejného metóda je vyvíjaná od 40. rokov 20. storočia, kedy Vít Hejný začal skúmať, prečo deti, ktoré bez problémov riešia úlohy z učebníc, zlyhávajú pri riešení úloh neštandardných. Pritom by na ich vyriešenie nemali potrebovať žiadne zvláštne znalosti.

Po desiatkach rokov skúmania a overovania poznatkov vyvinul Vít Hejný spolu so svojim synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorčekov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh.

V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Indícia organizuje školenia, konferencie a viacdňové letné školy pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť Hejného metódou alebo prehĺbiť svoje znalosti o vyučovaní matematiky orientovanom na budovanie mentálnych schém. Ďalej vydáva učebnice, metodické príručky a dodáva didaktické pomôcky špecifické pre výučbu Hejného metódou.

V ponuke máme školenia pre učiteľov MŠ, učiteľov 1. stupňa ZŠ, a tiež aj učiteľov 2. stupňa ZŠ. Organizujeme ochutnávkové kurzy pre rodičov a otvorené hodiny. Všetky podujatia sú zamerané na osvojenie si metodiky výučby matematiky podľa Hejného. Viac informácií o Hejného metóde a ponúkaných školeniach (vrátane obsahu, rozsahu a cien) nájdete na portáli www.ucmeradi.sk.

Na UčmeRadi.sk sa môžete zároveň prihlásiť na odber noviniek z oblasti Hejného metódy.

Fotogaléria zo školenia:

  

  

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ