Skip to content

Súťaž o najlepšiu esej – vyhlásenie výsledkov

Pod heslom “Zamysli sa, napíš a vyhraj” sa počas minulých prázdnin konala súťaž o najlepšiu esej na tému „Ako môže gymnázium vyvážene rozvíjať schopnosti a charakter mladých ľudí?“.  Ako víťaznú vyhodnotila hodnotiaca komisia esej pani riaditeľky Anny Chlupíkovej zo Základnej školy v Novákoch, ktorá tak získala vyhlásenú finančnú odmenu.  Spolu s ňou hodnotiaca komisia určila aj desať najlepších esejí.  Ich autori získali možnosť bezplatnej účasti na Letnej škole moderných učiteľov, ktorá sa konala vo Vyšnej Boci v termíne od 19. do 25. augusta 2012.

Desať najúspešnejších autorov v abecednom poradí:

 • Belan Anton
 • Bystričanová Jana
 • Činčurová Xénia
 • Dományová Mária
 • Chlupíková Anna
 • Repčíková Saskia
 • Richtáriková Anežka
 • Szekely Ondrej
 • Zrníková Jana
 • Židová Drahoslava

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas prázdnin a oddychu zapojili do našej súťaže, a gratulujeme víťazom.

Eseje najúspešnejších autorov, ktorí budú súhlasiť s ich zverejnením, sme plánovali v septembri sprístupniť v zbierke esejí vydanej v podobe e-knihy.  Na sľub sme nezabudli, iba sme sa rozhodli urobiť publikáciu krajšou a dať eseje ilustrovať dielami mladých ľudí, čo trochu zbrzdilo jej vydanie.  Síce s miernym oneskorením, ale čoskoro bude e-knižka na svete.

 

Hodnotiaci proces:

Súťaž esejí hodnotila komisia v zložení: Matej Sapák, Martin Kríž, Iva Kleinová.

Hodnotiaci proces pozostával z troch kôl, pričom hodnotené boli zvlášť jednotlivé atribúty esejí.  Hlavným kritériom hodnotenia bol prínos eseje do uvažovania o gymnáziách, ktoré by efektívne rozvíjali slušnosť, schopnosti a angažovanosť mladých ľudí.

Ďalšími kritériami hodnotenia boli:

 • Inovatívnosť a originalita nápadov
 • Jasne a argumentačne podložené navrhované riešenia
 • Celistvé a vzájomne prepojené spracovanie eseje
 • Efektívnosť navrhovaných riešení (ekonomická a organizačná)

Zápisnica z hodnotenia komisiou je uložená v neziskovej organizácii Indícia.

Partnerom súťaže bola spoločnosť HB REAVIS Slovakia, a.s.

Podmienky Súťaže o najlepšiu esej si môžete pozrieť tu.

 

 

 

 

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ