Skip to content

Program konferencie

Konferencia Učíme pre život sa bude konať 21.-23. marca 2014 a pôjde už o 6. ročník podujatia. Témou tohoročnej konferencie Učíme pre život bude „Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní“. Prihlasovanie na konferenciu už bolo ukončené.

Na tejto stránke nižšie nájdete zoznam vystúpení a lektorov. A okrem program sa môžete tešiť aj na množstvo zážitkov.

Generálnym partnerom podujatia je:

Partnermi podujatia sú:
                                     
Mediálnymi partnermi podujatia sú:
      

Program konferencie na konkrétny deň si môžete stiahnuť vo formáte pdf:

Stručné informácie o programe nájdete nižšie:

 • Adam v škole sedel. Abecedu vedel. Čítať sa nenaučil. (Tibor Hujdič alias pán Mrkvička sa bude spoločne s Vami zamýšľať nad tým, kto má naučiť deti čítať – rodič či učiteľ?)
 • Comenia Script® očami detí (Výhody nespojitého písaného písma predstaví Andrea Cinegová a podelí sa nielen o vlastné skúsenosti, ale predovšetkým o skúsenosti detí)
 • Čo robiť, keď si nerozumieme so žiakom? (Na túto tému budete môcť diskutovať s Martinom Kurucom, ktorý sa venuje poruchám správania u žiakov a korektívnej práci s mládežou)
 • Internetové deti. A čo s tým?! Vieme naučiť deti fungovať na internete so zodpovednosťou voči sebe aj iným ?! (Prednáška a nadväzujúci workshop na aktuálnu tému s psychologičkou Máriou Tóthovou-Šimčákovou)
 • Kamkoľvek ideš, čokoľvek hľadáš, nakoniec hľadáš sám seba (Interaktívny workshop v podaní kolegov zo Štúdia zážitku o expedícii ako o nástroji vzdelávania)
 • Zabudnite na racionálne myslenie (iný pohľad na vyučovanie matematiky a čohokoľvek)Peter Bero sa vo svojej prednáške pokúsi vyvrátiť mýtus, že racionálne myslenie nám pomáha
 • Chcete byť lepším učiteľom? Staňte sa lepším vodičom, surfistom a manželom! (Dávid Králik bude hovoriť o učiteľoch, o ich slobode v triede a o zodpovednosti naučiť nielen vedomosti, ale aj múdrosť)
 • Snažíme sa u študentov rozvíjať  spoločenskú zodpovednosť… A vy? (Matej Sapák porozpráva o tom, ako u študentov rozvíjať líderské zručnosti a angažovanosť)
 • Výchova k ochrane prírody (nielen) na vyučovaní biológie na ZŠ (prednáška s množstvom praktických ukážok v podaní Danice Božovej)
 • Pripravme sa na nové formy vzdelávania (v rámci workshopu Zuzana Christozová predstaví návody na organizáciu a využitie webinárov v práci učiteľa)
 • Zvyšovanie kvality a zodpovednosti vo vzdelávaní na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (blok programu v podaní Márie Grebeňovej-Laczovej, Zuzany Hirschnerovej, Hany Kotlárovej, Tatiany Košinárovej a  Michaely Ujházyovej z NÚCEM-u venovaný filozofii testovania a jeho nastavení vzhľadom na ciele vzdelávania, ktorý bude zahŕňať aj ponuku pre učiteľov zapojiť sa do tvorby testových úloh)
 • Politické školenie žiactva v slobodnej spoločnosti? (prednáška Martina Kríža o tom, či škola je a má byť apolitická, aké úskalia s tým súvisia, apod. a nadväzujúci workshop s praktickými ukážkami)
 • Prírodovedné predmety – moderne a efektívne (prednáška a praktický workshop v podaní Jany Dandelovej z RAABE)
 • Ako sme získali a využili financie z projektov na mimoškolské aktivity s rodičmi a deťmi na ZŠ s MŠ Nižná (Stanislava Opátova porozpráva o možnostiach realizovať mimoškolské – popoludňajšie, prípadne víkendové aktivity, so žiakmi a rodičmi cez projekty)
 • Asertívny učiteľ = zodpovedný žiak (trochu teórie a rôzne praktické cvičenia na tému asertivity v školskom a domácom prostredí v 90-minútovom bloku predstaví Miroslava Konrádová)
 • Komunikácia písanou rečou vo vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ (o slohovej práci a práci s písankami vydavateľstva pohovorí Eva Macáková, redaktorka vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana)
 • Interaktívny šlabikár od K. Štefekovej (Peter Pallo predstaví CD k šlabikáru vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana a tiež aj jeho efektívne využitie v škole i doma)
 • Ako sa zahrať na hodinách matematiky? (hravá prednáška o využití matematických stolových hier v podaní Martiny Totkovičovej, redaktorky vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana)
 • Učíme (sa) naozaj pre život? (prednáška Martina Menšíka, zástupcu portálu EduJobs.sk, o tom, ako sa vyvíja budúca zamestnateľnosť detí podľa dopytu trhu práce)
 • Kto sa málo  pýta, málo sa dozvie. (Vladimír Burjan vo svojej prednáške vysvetlí, prečo sú otázky niekedy omnoho dôležitejšie ako odpovede)
 • Ekonomický štýl myslenia – Homo economicus (o problematike vzácnosti vo svete okolo nás porozpráva Martin Menšík vo svojej prednáške pre učiteľov základných aj stredných škôl)
 • Ako nechať žiakov po škole (ideálne aj bývalých) (Marián Kičinko a Miloš Mantič predstavia inšpiratívne, ale aj provokatívne, aktivity, ktoré na škole robia mimo vyučovania)
 • Novinky zo sveta IKT (blok programu venovaný technologickým novinkám povedie Roman Baranovič, a v rámci neho sa predstaví aj Henrieta Kollárová-Struháriková z eTechnology s programami pre správu učebne a meracími zariadeniami, a tiež aj Peter Spišák zo spoločnosti PMS Delta s najmodernejšími technológiami v školskom laboratóriu s ukážkami prístrojov a experimentov, v bloku vystúpi aj Vanda Gáborová z iStores a predvedie možnosti využitia iPadu vo výučbe a dôvody, prečo ich používať na škole)
  
 • Čítanie na dobrú noc (oddychový večerný program s Lenkou Kunovou o knižkách a čítaní na učiteľské témy)
 • KODU GAME LAB (špecializovaný program, ktorý ponúka priestor pre kreativitu a realizáciu žiackej fantázie, predstaví Peter Pallo) 
 • Scientix II (ukážky práce s portálom Scientix II, ktorý systematizuje materiály a vedecké štúdie využiteľné pre prírodovedné a odborné vzdelávanie, v podaní Zuzany Christozovej)
 • Zodpovednosť za svoj tím (o tom, ako môžu školskí manažéri rozvíjať svoj tím, budú spoločne s prítomnými riaditeľmi škôl diskutovať Daniel Bútora Roman Baranovič)
  
 • Možnosti popisu kvality škôl (Ján Žabka bude s účastníkmi diskutovať o rôznych charakteristikách kvalitnej školy, napr. z pohľadu jej fungovania a perspektívy rastu, zároveň sa bude snažiť školy povzbudiť v kontexte legislatívnych zmien)
 • Nové učivo v matematike (v ŠVP a v učebniciach sa objavilo učivo, ktoré sa v poslednom období nepreberalo, resp. preberalo len okrajovo; o ktoré učivá ide a ako s nimi naložiť, priblíži Ján Žabka)
 • V čom hrá PRIMA prím (o zodpovednosti učiteľov 1. stupňa ZŠ za rodiaci sa vzťah žiakov k vzdelávaniu a o dôležitosti spolupráce učiteľov a rodičov bude hovoriť Ibolya Straussová)
 • Chceme vedieť viac (Zuzana Zimenová predstaví občiansku iniciatívu Nového školstva, ktorá sa snaží oživiť verejnú diskusiu o vzdelávaní a posilniť hlas odbornej a rodičovskej verejnosti v procese reformy školstva)
 • Elektronická triedna kniha a mobilné aplikácie EduPage (o svoje skúsenosti s využívaním ETK sa podelia Jana Kontúrová a Anna Chlupíková, informácie o praktických novinkách EduPage doplnia Daniela Kuchtová a Michal Rjaško z aSc)
 • E-Learning – pracovne prostredie učiteľa a žiaka na tabuli, v mobile alebo tablete a Triedna kniha vo vrecku sú názvy dvoch praktických workshopov, ktoré povedie Daniela Kuchtová z aSc)
 • Aplikácie Windows 8 pre školy a Elektronická škola – ľahko a rýchlo (dva praktické workshopy pod vedením Karla Klatovského prezentujúceho za spoločnosť Microsoft, na ktorých sa dozviete, ako môžete zdarma a jednoducho pre svoju školu získať desiatky vzdelávacích aplikácií a ako ich prakticky využiť)
 • Responsibility Takes (Joshua Ruggiero predstaví tému zodpovednosti vo vzdelávaní tak, ako je vnímaná v USA spoločnosťou, školami a samotnými žiakmi, a zapojí Vás do diskusie o tom, aké sú rozdiely v porovnaní so situáciou na Slovensku a v čom spočívajú jednotlivé výhody a nevýhody)
 • Logico Piccolo a miniLÜK (ako rozvíjať vzdelávací potenciál žiakov základných škôl pomocou inovačného vzdelávacieho systému Vám ukáže Jana Mižúrová zo spoločnosti ProSolutions)
 • Matematika v pohybe (o tom, čo všetko Hejného metodika obnáša a prináša, Vám porozprávajú Dagmar Môťovská, Peter Halák, Miroslava Konrádová, Rastislava Haláková, Mária Grafová a vyskúšať si zopár vecí na vlastnej koži budete môcť počas workshopov venovaných jednotlivým prostrediam (Dedo Lesoň, Stavby) pod vedením Dagmar Môťovskej)
 • Leader in me – I vo mne je líder (Marián Kolník z Franklin Covey bude hovoriť nielen o tom, aké by to bolo, ak by školské lavice zapĺňali žiaci, ktorí sú zodpovední, tvoriví, vedia si stanoviť a dosahovať ciele; ale predovšetkým o tom, ako sa k takémuto stavu dopracovať)
 • Hodnotenie (Tomáš Pivarči bude hovoriť o hodnotení učiteľov, o tom, či sa zamýšľajú aj oni nad svojimi silnými a slabými stránkami, čo ich k tomu “núti” a prečo)
 • Preprogramujme sa k zodpovednosti (Martina Kališová v rámci workshopu ukáže, ako môže programovanie zmeniť prístup detí k vyučovaniu a životu, ako im zábavnou formou pomáha zlepšiť sa v logickom myslení, vytrvalosti, či plánovaní práce)
 • Rozvoj finančnej gramotnosti už na základných školách (v diskusii s Kvetoslavou Dankovou budete hľadať odpovede na to, ako naučiť žiakov zodpovednosti robiť správne finančné rozhodnutia)
 • Maľovanie svetlom – využitie vo vyučovacích predmetoch (Terézia Žigová predstaví techniku maľovania svetlom a jej rôznorodé využitie pri tvorbe edukačných materiálov alebo výstupov v rámci projektového vyučovania)
 • Scenáre vo vyučovaní (skúseností s projektom iTEC) (Jaroslava Janisková porozpráva, ako v rámci projektu odskúšali niekoľko vzdelávacích príbehov, napr. návrh matematickej vzdelávacej hry či tvorbu diela)
 • Aktivator3000 (workshopom Vás bude sprevádzať Juraj Kováč, zakladateľ projektu Rozbehni sa! a autor publikácie “11 krokov ako začať s holou riťou”, a zameria sa na to, ako rozvíjať ambície mladých vo veku 13-17 rokov)
 • Nový směr Merkuru, nejen hračka, ale i učební pomucka pro ZŠ, SŠ, VŠ a univerzity (workshop bude venovaný možnostiam využitia stavebnicového systému Merkur Education vo výučbe)
 • Od práce k spolupráci (Tibor Repček sa podelí o svoj príbeh, vďaka ktorému zistil (zistí), že práca, ktorej výsledok nie je užitočný aj pre ostatných ľudí, človeka primoc neteší)

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ