Skip to content

Program konferencie

Program konferencie Učíme pre život 2017 sa bude niesť v duchu hlavnej témy, ktorou je “Podpora”. Myslíme si, že učitelia aj žiaci dnes naozaj potrebujú oveľa menej príkazov, štandardov, či záväzných opatrení. Omnoho viac potrebujú konkrétnu a cielenú podporu.

Na základe výsledkov preferenčného hlasovania sme zostavili finálnu ponuku workshopov. Záväzné prihlasovanie na workshopy prebehne 2.3. do 8.3.2017. Vo formáte .pdf si môžete pozrieť alebo stiahnuť podrobný rozpis programu podľa času a miestností.

Harmonogram konferencie:

  • piatok 17.3. od 9:30 do 10:45 - registrácia účastníkov
  • piatok 17.3. od 10:45 - začiatok odborného programu
  • nedeľa 19.3. cca 13:00 - ukončenie konferencie

Príspevky sme zoradili do programových línií, ktoré sú definované uhlom pohľadu lektora na školu a vzdelávanie. Programové línie budú nasledovné:

  • Podpora žiakov
  • Podpora učiteľov
  • Podpora kvality vyučovania
  • Vzájomná podpora školy a občianskej spoločnosti

Nižšie na tejto webstránke nájdete mená lektorov, a tiež aj názvy a anotácie vystúpení zoradené podľa programových línií.

Generálny partner:

Partneri:

asc agenda                                    a ERASMUS PLUS TEACHERS

Mediálny partner:

  

Podpora žiakov

Riaditeľský klub: Podpora žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Žiakov so ŠVVP je čoraz viac. Chceme im pomôcť, no často nevieme ako a nemáme ani dostatok zdrojov. A predsa každý z nás niečo v tejto oblasti robí a skúša. Na vzájomnú výmenu skúseností Vás pozýva Roman Baranovič a jeho hostia.  (Panelová diskusia.)

Anna Symington-Maar: Učenie (sa) = nastavenie na rast

Je inteligencia niečím, s čím sa ľudia narodia alebo sa môže v priebehu života meniť? Aký je rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou mysľou? Rozhoduje o mojom úspechu talent alebo tvrdá drina? Objavný koncept otvorenej mysle (angl. growth mindset) a jeho využitie v prostredí školy.

Tím CZŠ Narnia Bratislava: Podporujeme žiakov i rodičov

Podporujeme žiakov, aby si všímali dobro okolo seba a vedeli ho oceniť. Podporujeme aj ich osobný rast – ako sa učiť, ako sa meniť k lepšiemu. A podporujeme aj rodičov v ich rodičovstve. V 90-minútovom bloku ponúkame na inšpiráciu tri aktivity ktoré sa nám osvedčili pri budovaní dobrej klímy školy.

Alžbeta Štofková Dianovská: Ako podporiť žiakov v hľadaní kariéry

Výchovný poradca patrí medzi najkompetentejšie osoby na základnej škole, ktoré poskytujú žiakom poradenstvo v štúdijno-profesijnom vývine. Časový priestor na prácu je celé roky žalostne nepostačujúci. A tak tu máme cestu ku skupinovej poradenskej práci formou predmetu “Voľba povolania” – ocenený Národnou cenou kariérového poradenstva 2016.

Martina Bodnárová – Ľuboš Zaťko: SUPERTRIEDA/SUPERCLASS

Európsky víťaz v celosvetovej sieti Ashoka Changemakers o najlepší školský projekt zameraný na prevenciu šikany. Ozdravuje vzťahy v detskom kolektíve, motivuje deti do práce, uľahčuje prácu pedagógom. Od r.2009 patrí medzi odporúčané školské projekty vo všetkých štátoch EU.

Alexandra Bražinová: Nácvik životných zručností v primárnom vzdelávaní

Viete ako zvýšiť psychickú odolnosť, podporiť a ochrániť duševné a tým celkové zdravie? My áno, vďaka programom, ktoré sprostredkujú výučbu a nácvik týchto zručností u detí v edukačnom procese. Napríklad ako vyjadriť a spracovať emócie, komunikovať, nadväzovať a udržať medziľudské vzťahy, riešiť konflikty, zvládať ťažké situácie.

Martin Burgr: Vedenie študentov formou mentoringu

Realizujeme na Slovensku program, ktorého podstatou je samostatná práca študentov postavená na vnútornej motivácií. Učiteľ v programe pôsobí pre študenta ako mentor a partner. Chcete vedieť ako nám to funguje? Radi sa podelíme o skúsenosti z fungovania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Tomáš Blumenstein: Identifikace a vzdělávání nadaných dětí

Proč je důležité podporovat nadané děti? Jak je poznáme? Jaké jsou typy nadaných dětí? Jaké mají vzdělávací potřeby? V čem se dělají nejčastější chyby? Co dělá Mensa ČR pro nadané děti. http://deti.mensa.cz

Jana Hrčová: Ťažkosti v učení a v správaní a ich súvislosť so zmyslovým spracovaním

Prečo niektorí deti zlyhávajú v školských činnostiach alebo nie sú dostatočne pripravené na školu? Akú úlohu v tom zohráva primeraná úroveň spracovania zmyslových podnetov? Môže byť porucha spracovania príčinou ťažkostí v učení alebo problémov  v správaní? Ako je možné týmto žiakom pomôcť? Aké senzorické stratégie má pedagóg k dispozícii?

Juraj Kováč: Rozbehni svoju (strednú) školu

Slovensko potrebuje ako soľ novú generáciu, ktorá vie tvoriť a rozbiehať a nečakať „že im niekto dá prácu“. Preto sme pripravili projekt Rozbehni svoju školu! s cieľom naučiť mladých ľudí na stredných školách ako nájsť a otestovať podnikateľský nápad čo najrýchlejšie a najlacnejšie. Program ponúkame v roku 2017 pre 100 stredných škôl a 10000 žiakov.

Beáta Ľubová: Koučing v edukačnom procese

Koučing je jedným z najefektívnejších spôsobov  ako  vybaviť žiaka kompetenciami dôležitými pre jeho ďalší život. Uplatnením koučovacích nástrojov vedieme žiakov k samostatnosti k prijatiu zodpovednosti za  vzdelávacie výsledky.  Prezentácia  je doplnená ukážkami dobrej praxe prípadovými štúdiami a ponukou rôznych metodických materiálov.

Martin Kuruc: Motivácia – nemotivácia

V priebehu roku 2016 sme testovali motiváciu žiakov druhého stupňa vo vzťahu aktivitám, ktoré súvisia s vzdelávacím procesom v škole. Do zberu dát sa zapojili, štátne školy, súkromné školy, cirkevné školy a aj osemročné gymnázia z celoslovenským zastúpením. Budeme prezentovať výsledky z nášho zisťovania a ich interpretácie.

Lucia Rosáková – Zuzana Michalíková: Inklúzia a homeschooling detí so ŠVVP

Kedy môže byť homeschooling a individuálne vzdelávanie detí so švvp podporou inklúzie? Benefity a riziká pre dieťa, rodinu, školu aj spoločnosť. (prezentácia s diskusiou na horľavé témy)

Saskia Repčíková: Škola je tu na prácu, na zábavu je cirkus

Schopnosť hlboko sa ponoriť do práce, a zároveň schopnosť prepínať zo zóny výkonu do zóny učenia, sa považuje za jednu z najdôležitejších zručností budúcnosti. Pozrieme sa na nové poznatky, ktoré sa zaoberajú procesom učenia a na to, čo sa z nich dá využiť v škole. Vyskúšame si na sebe, ako túto zručnosť cielene pestovať. Verím, že sa zabavíte.

 

Podpora učiteľov

Marek Kmeť: Čo nás motivuje v práci alebo kam sa podel môj syr?

Čo ľudia očakávajú od svojho zamestnania? Chcú iba vyšší plat? Alebo očakávajú aj istotu, dobré vzťahy s kolegami, možnosť rastu alebo ešte niečo naviac? Sú to dôležité otázky, nakoľko definujú zdroj motivácie človeka. Ak si ich správne zodpovieme, môžeme pracovať s výkonnosťou jednotlivcov aby maximalizovali svoj potenciál.

Michal Keim: Ako odhaliť potenciál ľudí vďaka vzdelávaniu a dobrodružstvu v prírode?

Outward Bound rozvíja hodnoty ako zodpovednosť, sebadôvera, tímová spolupráca a prekonávanie vlastných hraníc. Buduje ducha vzájomného porozumenia a rešpektu, odhaľuje skrytý potenciál v každom z nás. Prednáška o zážitkovom vzdelávaní a kurzoch pre študentov ako aj učiteľov. Outward Bound Slovensko patrí do medzinárodnej siete, dnes v 32 krajinách.

Peter Lengyel: Sieťovanie vo vzdelávaní

Reagujú deti inak na chemika ako na chemikára ? Nebojte sa hľadať vo vzdelávaní partnerov. Tvorba vzdelávacej komunity začína byť nevyhnutnou zložkou vzdelávania. Zaujímaví ľudia, inšpirátori aj rôzne vzdelávacie inštitúcie, či organizácie, môžu spraviť skvelú službu v pluralite vzdelávania a motivovať žiakov bádať viac. Kde ich hľadať ?

 Lenka Urbanová – Radovan Jansa: Google Edu Groups (GEG) – komunita učitelů, kteří mění školství

Baví vás nové technologie? Zkoušíte rádi nové věci? Sdílíte zkušenosti s ostatními? Myslíte si, že učitelé by se měli scházet? Potřebujete novou energii a chuť do práce ve škole? Pokud jste odpověděli ano, pak komunita GEG je pro vás skvělou volbou, ve které poznáte inspirující lidi a budete v bližším kontaktu s Googlem.

Mária Boledovičová: Ako podporiť zmeny v škole?

Zmena – veľa sa o nej v súvislosti so školstvom hovorí. A niekto by aj zmeny robil, ale narazí – na kolegov, vedenie, rodičov… Zopár myšlienok, ako si pripraviť prostredie na zamýšľané zmeny, ako zabezpečiť podporu rodičov, kolegov a okolia.

Michal Haman: Neformálne pravidlá sociálnych sietí a ich užívateľov (diskusia)

Mladí ľudia na sociálnych sieťach majú vlastné pravidlá fungovania. Tie im nezadali ich rodičia, vytvorili si ich sami. Vedia kam postnúť kvalitnú fotku, kam menej kvalitnú, kam dať video. Prirodzení sociálni marketéri. Alebo digitálni domorodci? Život na sociálnych sietiach dnes nie je iba o Facebooku. A ktovie, čo príde…!

Ivan Kalaš: Moja najlepšia chyba

Od septembra 2014 som strávil dva roky na anglických základných školách. Pobehoval som medzi univerzitným laboratóriom a štyrmi spolupracujúcimi štátnymi základnými školami v severnom a južnom Londýne. Zažil som nádherné chvíle so žiakmi a učiteľmi, o ktorých premýšľam a chcem sa o ne podeliť.

Anna Thomková – Zuzana Herbrychová: Nezištne nielen na Vianoce

Aktívni a podporujúci rodičia – to je dar pre každú školu. Ak dokážu preniesť svoje nadšenie aj na ďalších, je to priam výhra. V roku 2016 nezištne nakrútila M. Dorková s deťmi zo Súkromnej základnej školy BellAmos film na motívy novely Ch. Dickensa – A Christmas Carol – a darovala ho škole ako dar k 20. výročiu školy. Film je v anglickom jazyku.

Kristína Uhlíková: Môj učiteľský sen

Prečo sme sa rozhodli pre učiteľské povolanie? Aký sen nás k tomu inšpiroval? A čo z neho zostalo dnes? Aké máme túžby alebo ideály? Akými učiteľmi by sme chceli byť? Čo nám dáva motiváciu, aby sme sa nevzdávali a kráčali ďalej po ceste k našim cieľom?

Lenka Birová: Začať učiť a prežiť

Ako prežíva nový učiteľ svoje prvé kroky v škole? Začíname dosť a správne pripravení? Čoho sa bojíme? Akú podporu dostávame a akú by sme potrebovali? Čo vplýva na náš úspech? Prečo časť začínajúcich učiteľov opustí katedry skôr, ako sa stanú učiteľmi skúsenými? Príbeh začínajúcej učiteľky, diskusia o súčasnom stave témy a pohľad do budúcnosti.

Mária Smreková – Peter Kučera: Slovné hodnotenie ako príkaz?

Robíme to už 26 rokov. Rozhodnutie pre slovné hodnotenie sa musí urobiť konsenzom všetkých učiteľov školy nie zvrchu. Slovnému hodnoteniu sa treba učiť! Aké môžu byť prvé kroky po dohode? Naše skúsenosti.

Tím Gymnázia svätej Edity Steinovej:  Čo robíme, aby rástli žiaci aj učitelia – a s nimi škola ako celok

Riaditeľka bilingválneho gymnázia so svojím tímom predstaví cesty a spôsoby, ako získať a udržať motivovaných učiteľov, aký z toho majú žiaci úžitok – a prečo je to potrebné. A niekoľko tipov, ako sa v škole plnej motivovaných učiteľov nezblázniť, pripraviť si trocha zábavy a rozvíjať sa na aktívnych ľudí, ponúknu žiaci samotní.

Zuzana a Roman Veverkovci: Nedeľné zamyslenie s Bibliou

Nedeľa je časom zamyslenia či načerpania inšpirácie. Tieto veličiny sú v rodine, kultúre, dobrej knihe alebo stíšení. Nájdime si takýto čas aj na konferencii Učíme pre život a spoznávajme, ako vie nedeľu spestriť Biblia, oslava Boha alebo rozhovor s Ním. Pozývame každého, aby skúsil pri počutí Božieho Slova, speve či modlitbe stretnúť Pána Ježiša.

Evelína Trubiansky: Európsky rozvoj škôl – školenia v EU s podporou grantu Erasmus+

Získajte komplexné informácie o možnostiach vzdelávania sa na medzinárodnej pôde a posuňte sa vpred vďaka mobilitnému grantovému programu Erasmus Plus; získajte tiež odpovede na otázky: Čo je to Európsky plán rozvoja školy a ako sa tvorí? Ako napísať úspešný projektový zámer? Aké kurzy v krajinách: UK, IR, BE, FI, DE, PT, AT, IT alebo MT?

Dáša Škodyová: Byť triednou a neučiť vo vlastnej triede

Učím iba prvákov a druhákov na strednej škole. Vo vyšších ročníkoch  už chémiu a fyziku nemajú. Ale triedna zostávam…Aké to je byť triednou a neučiť ? Ako sa dajú podporovať žiaci v triede v rámci triednických hodín ?  Rada sa s vami podelím o skúsenosti.

 

Podpora kvality vyučovania

Martin Cápay: Zážitkové vzdelávanie s tabletmi

Tablety nemusia byť len hračkou v rukách detí, ale aj  prostriedkom, ktorý umožňuje aktivizovať angažovanosť detí, snahu o experimentovanie a získavanie podnetov interakciou s prostredím. Na prednáške predstavíme sumár aktivít, ktoré sme realizovali v rámci projektu Mobilné technológie v škole pre 21. storočie.

Peter Kučera: Programujeme v Pythone

Priblížime vám prechod z vyučovania programovania v Lazaruse/Delphi na jazyk Python. Uvedieme dôvody zmeny, ukážeme metodiku a materiály, ktoré sme vytvorili. Priblížime vám naše skúsenosti a odozvy študentov. Predstavíme kompletnú podporu pre ďalších učiteľov. Čo chceme študentov naučiť čo ich zaujíma? Ako plánujeme ďalej pokračovať?

Andrea Cinegová: Počuli ste už o Comenia Scripte?

Príspevok je určený ľuďom, ktorí sa s písaným nespojitým písmom Comenia Script stretávajú po prvýkrát. Na základe overovania písma v ČR  začali učiť písmo pred 5 rokmi na CZŠ Narnia v Bratislave a neskôr na iných školách v SR. Plusom je, že miesto 4 znakov sa učia písať 2 znaky písmen. Písmená sú dostatočne veľké vytvorené pre deti jednoduché.

Barbora Mikulecká (ÚDiF): Fyzika a experiment – nástroje k myšlení

Fyzika je nejméně oblíbeným předmětem v ČR. Co za tím stojí a můžeme to změnit? Jak správně používat experimenty ve fyzice? Můžeme fyziku učit už na mateřských školách? Fyzika učí lidi přemýšlet. Nechte se inspirovat nejen zajímavými zkušenostmi, ale také ukázkou úžasného vystoupení Divadla fyziky ÚDiF „Vidět zvuk – slyšet světlo“.

Tatiana Belovežčíková – Andrej Belovežčík: Možnosti využitia virtuálnej reality vo vyučovaní

Oboznámenie sa s pojmom virtuálna realita: princíp, druhy a formy realizácie. Možnosti využitia. Virtuálna realita vo vzdelávaní jej výhody a nevýhody. Porovnanie s klasickými pomôckami pri vyučovaní. Ukážky použitia virtuálnej reality vo vyučovacích predmetoch.

Daniel Straka – Jakub Uhlík: Načo je nám noc výskumníkov?

Na prednáške budeme hľadať spôsoby, ako zlepšiť vzdelávací rozmer festivalu Európska noc výskumníkov tak, aby vznikla synergia medzi snahou učiteľa a podujatím.

Juraj Hipš – Michal Bohuš: Učenie dejepisu môže byť zábava – daltonské vyučovanie na 2. stupni

Väčšina odchovancov slovenského školského systému si na hodiny dejepisu pamätá ako na odpočítavanie ručičky na hodinách so sklenými očami počas nezáživného učiteľovho prednášania. Zmeniť sa to dá aj zavádzaním prvkov daltonského vyučovania. V prezentácii vám predstavíme formy a metódy práce pri vyučovaní dejepisu na 2. stupni ZŠ.

Dávid Králik: Učiť pre život? Hračka! :)

Celá myšlienka vznikla pred časom, keď som bol na akejsi konferencii, kde boli zamestnávatelia a sťažovali sa, že absolventi škôl nemajú ani základné zručnosti, potrebné vo väčšine zamestnaní a tiež, že prichádzajú do praxe celkom nepripravení. Pokúsil som sa nájsť riešenie o ktoré sa s vami rád podelím ;o)

Marek Golian: Inovatívne hodnotenie žiakov v EduPage

Inovatívna forma hodnotenia žiakov, ktorá zohľadňuje individuálne predpoklady každého žiaka, nie je obmedzená len na klasickú stupnicu 1-5, zahŕňa v sebe viaceré motivačné prvky, vďaka ktorým sa môžu úspešnými cítiť nielen jednotkári.

Martina Totkovičová: So správnou učebnou metódou a motiváciou môže matematiku zvládnuť každý

Rozprávanie o tom, ako by sme mali deťom veriť, že si s úlohou poradia, a prečo je lepšie mať latku vyššie a nie nižšie. Rozprávanie o tom, že vedieť okamžite správnu odpoveď nie je veľmi pôsobivé – znamená to totiž, že sme sa nič nové nenaučili. Rozprávanie o chybách ako súčasti tvorivého procesu. A to všetko popretkávané množstvom príkladov :)

Peter Farárik: Dosť bolo rečí – nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou

Ako učiť bez zbytočných rečí? Preneste aktivitu na žiakov! Pozrime sa na využívanie metód aktívneho vyučovania na príklade jednej školy, v ktorej sa žiaci naučili, že učiteľ nie je len živým doplnkom k prezentácii. Práca v skupinách, didaktické hry, chuť experimentovať a nebáť sa chýb. Recept na guláš, ktorý vám bude chutiť.

Jakub Stránský – Jana Ferencová: Techambition-pomôcka na MAT, ktorú využíva 78% škôl potom, čo ju vyskúšajú

Hľadáte pomôcku, ktorá by Vám pomohla zatraktívniť matematiku žiakom? Chcete vedieť, čo z preberaného učiva nechápu? Chcete, aby sa matematike venovali so záujmom? Techambition robí všetko preto, aby Vám s tým pomohol. Už dnes získajte zadarmo vstup do aplikácie s viac ako 500 interaktívnymi vizualizáciami a oveľa viac.

Zuzana Berová – Peter Bero: R∙A∙U – najlepšia školská reforma za posledných 25 rokov

Základné princípy dobrej vyučovacej hodiny, obsah a formy vzdelávacích aktivít – na to všetko sa pozrieme optikou Riadeného Aktívneho Učenia.

Michal Božík: Videohry vo vzdelávacom systéme. 

Pozitíva a negatíva videohier, videohry ktoré sa dajú použiť vo vzdelávaní, mýty o videohrách, konkrétne prípady videohier použiteľných na konkrétne predmety.

Danica Božová – Vladimír Boža – Nela Gloríková: Ako prispieť k medailovej žatve v prírodovedných súťažiach

Niekoľko (možno zaujímavých) informácií o podpore pri vyučovaní biológie a príprave na súťaže  v prírodovednej oblasti.

Tomáš Blumenstein: Abaku a další početní hry – změňte vztah dětí k matematice

S pomocí jednoduchých matematických her můžeme změnit výuku aritmetiky ve školách. Děti, které jsou vedeny k Abaku, skládají početní operace z čísel stejně jako slova z písmen. A co je nejdůležitější – baví je to. Profesor Hejný považuje Abaku za vhodný doplněk Hejného metody výuky matematiky. www.abaku.org

Ľubomír Held: Zlé výsledky v PISA alebo zmena paradigmy prírodovedného vzdelávania

Prednáška reflektuje výsledky, ktoré dosahuje SR v prírodovednej gramotnosti. Informuje o aktuálnom pohlade na na prírodovednú gramotnosť. Pre riešenie existujúceho stavu je potrebné zmeniť ciele a najmä nastevenie – paradigmu prírodovedného vzdelávania. Konštruktivistické pozadie súčasných pohybov v prírodovednom vzdelávaní.

Patrik Bubelíny: Aktívne vyučovanie na hodinách geografie s novou Geografiou

V aktívnom učení sa kladie väčší dôraz na rozvoj zručností žiakov. Žiaci namiesto pasívneho získavania informácií riešia praktické cvičenia. Súbor pracovných zošitov Geografia vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana, ktorý predstavíme, umožňuje žiakom pracovať na rozmanitých typoch úloh. Prostredníctvom nich je možné overiť získané znalosti žiakov.

Andrej Mentel: Čo žiaci naozaj robia, keď riešia úlohy na čítanie s porozumením?

Pre efektívne rozvíjanie čítania s porozumením je užitočné vedieť, čo žiaci skutočne robia, keď čítajú. Technológia eye trackingu (očnej kamery) nám umožňuje zobrazovať, kam pri riešení úlohy zameriavajú pozornosť, s akými obsahmi majú problém a čo im naopak pomáha. V príspevku predstavíme ukážky čítania literárneho aj  náučného textu.

Daša Ferková: Interaktívne kocky IMO-LEARN, pri ktorých sa študenti hýbu a učia zároveň

Kocky IMO-LEARN sú jedinečným prostriedkom ako spojiť učenie s pohybom. Študenti môžu po kockách chodiť, vyhadzovať ich do vzduchu, točiť ich, triasť nimi, sedieť na nich, a tým odpovedať na zadané otázky. Odnímateľný senzor pohybu sa bezdrôtovo spojí so softvérom i3LEARNHUB a poskytne študentom a učiteľom okamžitú reakciu, či je odpoveď správna.

Tím ExpEdícia: Meníme prístup k prírodovednému vzdelávaniu

Za posledných 30 rokov prebehlo niekoľko projektov zameraných na zmenu paradigmy prírodovedného vzdelávania (viď príspevok prof. Helda na tejto konferencii). Indícia oslovila nositeľov týchto projektov a prepojila ich so základnými školami. Učíme bádateľsky, pripravujeme k tomu vhodné učebnice. Pozývame Vás diskutovať o prvých skúsenostiach.

Jana Hrčová: Senzorické stratégie v škole

Ponúka návrhy praktických aktivít zameraných na podporu zmyslového vnímania a spracovania, príklady relaxačných, organizujúcich alebo aktivizujúcich činností. Ponúka možnosti ako upokojiť hyperaktívnych/aktivizovať pasívnych žiakov, ako podporiť ich pozornosť alebo im uľahčiť školské činnosti. Ponúka autentický zmyslový zážitok pre účastníka.

 

Vzájomná podpora školy a občianskej spoločnosti

Vladimír Burjan: Budíček alebo pokoj?

Reakcie na dokument Učiace sa Slovensko sú pestré – od nadšeného prijatia po úplné odmietanie. Polemiky sa týkajú nielen jednotlivých návrhov, ale aj zásadnej otázky, či naše školstvo vôbec potrebuje ďalšiu reformu. Mnohí učitelia sa dožadujú “pokoja na prácu”, mimo škôl však silnie volanie po budíčku. Ako sa s tým vysporiadali autori dokumentu?

Katarína Martiňáková – Alena Štrompová – Lukáš Hirko: Mediálna výchova a školské médiá podporujú rozvoj občianskej spoločnosti

Prečo učiť mediálnu výchovu, aké kompetencie a životné zručnosti chceme rozvíjať. Ako prispieva práca žiakov v školských médiách k rozvoju ich kritického myslenia angažovanosti a v budúcnosti podporuje rozvoj občianskej spoločnosti. Čo má urobiť učiteľ, aby jeho žiaci boli skutoční novinári rozhlasoví a televízni redaktori, reportéri, moderátori.

Kateřina Křivánková – Ondřej Chlupáček: Zvol si info, aneb nebuď loutka propagandy

Představení studentského projektu Zvol si info. Přiblížení problematiky propagandy v současném světě a prevence, jak proti ní bojovat ve světě médií. Ten přirovnáváme k obřímu supermarketu (informace jsou zboží jako každé jiné) a my nechceme, aby lidé konzumovali zkažené informace (nepravdivé, pokřivené, ty které “smrdí”), protože po nich jim bude špatně.

Karol Korintuš: Nebojte sa zmien v školstve, sú potrebné

Chceme zmeny v školstve, ale máme rôzne (alebo aj žiadne) predstavy o tom, čoho sa majú týkať a ako ich realizovať. Problémom reforiem školstva na Slovensku za uplynulých 25 rokov bola malá úspešnosť (alebo úplné zlyhanie) pri ich realizácii. Máme aj pozitívne skúsenosti s realizovaním zmien v školstve v tomto období?

Kamil Sládek – Martin Kríž: Patrí politika do školy?

Demokracia nefunguje bez aktívnych občanov. Voľby 2016 ukázali, že mladí netušia či nechcú využiť svoje občianstvo, volia strany núkajúce „priamočiare“ riešenia. Bez ukotvenia v európskych dejinách i hodnotách. Od roku 2000 CEP ponúka priestor na riešenia, ktoré sú zmysluplné pre mladých ľudí, ich okolie, ako i Slovensko.

Vladimír Dolinay: Doma v cudzej krajine

Ako bojovať proti extrémizmu na školách netradičnými metódami. Ako priniesť viac citu a porozumenia vo vzťahu k menšinám žiakom našich škôl. Ponúkneme náhľad do pútavého dejinného príbehu slovenských minorít v zahraničí, do ich vzťahov, kultúry a umenia. Prostredníctvom nich môžeme spoznávať aj minority žijúce na Slovensku.

Miroslav Kocúr: Projekty – keď sa škola a život spoja

Učenie, ktoré je postavené na riešení konkrétnych situácií v našom bezprostrednom okolí či konkrétnych výziev, ktoré zažívame v škole, doma či v komunite, kde trávime najviac času je príležitosťou  spojiť to čo vieme s možnosťou naučiť sa nové veci. Ako to môže vyzerať?

Andrej Návojský: O migrácii bez predsudkov (ako reflektovať túto tému citlivo a kreatívne)

Utečenecká kríza vyvolala mnohé kontroverzie a ako téma prenikla aj na naše školy. Nadácia Milana Šimečku vytvorila 18 unikátnych aktivít k témam migrácia, islam, integrácia utečencov či hoaxy a manipulatívne správy, ktoré testovala v školách. O tom, ako tieto témy reflektovať citlivo a kreatívne vo vyučovaní, bude ponúkaný workshop.

Renáta Králiková: Potrebujeme ďalšiu reformu školstva? To dá rozum, že áno!

Projekt To dá rozum spustila MESA10 vo februári 2016. Cieľom je navrhnúť ucelenú zmenu vzdelávania od predškolskej výchovy až po vysoké školy. Moja prezentácie bude nielen predstavením nášho projektu a toho prečo dáva zmysel. Bude aj priestorom pre otázky a návrhy účastníkov a pre nadviazanie kontaktu nášho tímu s aktérmi zo školstva.

Tím Teach for Slovakia: Má program Teach for Slovakia šancu zmeniť slovenské školstvo?

Panelová diskusia určená najmä riaditeľom, zástupcom a učiteľom základných škôl v BA, PO a KE krajoch, ktorí chcú zlepšovať svoje školy a uvažujú o spolupráci s TfS. Priblížime, ako konkrétne program TfS podporuje zmeny nielen na ich školách, ale aj na úrovni systému a politiky základného školstva.

Norbert Maur: Zmena vo vzdelávaní sa už deje

Vedeli ste, že do roku 2055 zanikne v dôsledku automatizácie až polovica pracovných miest? Vedeli ste, že naša myseľ je nastavená na vytváranie a udržiavanie stereotypov? Riešenia vo vzdelávaní máme a zmena sa už deje. Budem hovoriť o tom ako podporiť existujúce iniciatívy finančne, pro bono, zmeraním dopadu, rozširovaním a vzájomným prepájaním.

Zuzana Kohútová: Holokaust? O ňom mi nehovorte… 

Ako koordinátor výchovy k tolerancii sa venujem celoškolským aktivitám k danej téme. Chcem otvoriť otázku účinných, menej efektívnych spôsobov výchovy, hľadať odpovede na to, prečo je ťažké vysporiadať sa s radikálnymi názormi a odporučiť stránky, kde sa dá hľadať pomoc, návody, metodiky.

Daniel Bútora: Vzdelávanie v post-faktuálnej dobe.

Ako sa môžu školy vysporiadať s tým, že v okolitom svete sa stierajú hranice medi faktami a „alternatívnymi faktami“? A majú si vôbec klásť za úlohu pomôcť deťom získať v tomto svete orientáciu? Odpovedzme si protiotázkou: ak to školy neurobia, kto iný? A aký iný dôležitejší zmysel môže dnes vôbec škola mať?

Janette Motlová (Maziniová): Online živá knižnica – storytellingom k vzdelávaniu prierezových tém ŠVP

Príbehy sú od nepamäti nástrojom učenia sa. Pripravujú na život, ponúkajú inšpiráciu, prebúdzajú zvedavosť a – formujú osobnosť. V zahraničí sa storytelling zaraďuje k najefektívnejším nástrojom rozvoja kritického myslenia v školskom prostredí. Otázkou je, či sú medzi nami vnímaví učitelia, schopní inovovať svoje hodiny o prvky storytellingu…

Predstavitelia reformných tímov: Panelová diskusia o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Za ostatný rok sa na Slovensku objavili najmenej štyri rôzne tímy tvorcov koncepcie rozvoja vzdelávania. Ak budete mať v piatok po večeri ešte silu, príďte si vypočuť, ako o vzdelávaní rozmýšľajú Vladimír Burjan (poradca ministra školstva), Miroslav Kocúr (autor textu “Vzdelávanie na Slovensku budúcnosti” uverejneného na stránke komunita.progresivne.sk)*, Renáta Králiková (MESA 10) a Matúš Pošvanc (nadácia F.A. Hayeka).

___________________________________

*Miroslav Kocúr nie je predstaviteľom o.z. Progresívne Slovensko, ako bolo na tomto mieste nepresne uvedené. Do panelovej diskusie sme ho pozvali v súvislosti s textom “Vzdelávanie na Slovensku budúcnosti”, o ktorom Martin Dubéci na webe komunita.progresivne.sk píše:
” Diskusný text, od Mira Kocúra a tím autorov okolo neho na tému vzdelávania, ktorý pre nás napísal. Jedná sa o diskusný príspevok, ktorý reprezentuje názor autora, nie PS, či organizácii s ktorými Miro spolupracuje.” 
Za nepresnosť sa pánovi Kocúrovi, účastníkom konferencie a návštevníkom nášho webu ospravedlňujeme.

____________________________________

 

Workshopy:

Záväzné prihlasovanie na workshopy prebehne prostredníctvom on-line aplikácie v dňoch 2.3. do 8.3.2017.

Martin Cápay: Robotika na tablete

Ozobot je miniatúrny programovateľný robot s vlastnou inteligenciou založenou na náhodne generovaných rozhodnutiach. Z pohľadu učiteľa je Ozobot vynikajúca pomôcka aj k propredeutike programovania. Na workshope predstavíme úvodné aktivity, vhodné aj na prvý stupeň ZŠ.

Tomáš Varga: Škola hrou – zážitok školou!

Občerstvujúci workshop o zážitkovom učení. Na vlastnej koži zažite hry a aktivity, ktoré môžu byť vám aj žiakom v škole nápomocné. Nechajte sa inšpirovať, hrajte sa a skúšajte.

Zuzana Dugovičová: Pohybové aktivity na hodinách slovenčiny

Spôsob vyučovania založený na pohybových aktivitách, ktoré žiakov motivujú, pomáhajú zapamätať si, či zopakovať učivo, príp. si uvedomiť súvislosti. Primárne ide o zábavu a uvoľnenie prostredníctvom hry.

Barbora Mikulecká (ÚDiF): Náměty na jednoduché pokusy do škol a školek

Nechte se inspirovat jednoduchými známými i méně známými pokusy kterým zvládne porozumět každý bez vhledu do fyziky. Pokusy které vysvětlují proč železné lodě plavou, proč horkovzdušné balóny létají, jak si pohrát s hustotami, jak to vypadá když někde není vzduch, jak si pohrát se světlem apod. Experimenty jsou z dílny Divadla fyziky ÚDiF.

Alena Štrompová: Založme si školskú telku! (90 minút)

Prečo a ako založiť školskú televíziu (aj s minimom prostriedkov), kto je naším divákom a kto redaktorom? Ukážeme, ako môže „na kolene“ vzniknúť kvalitný príspevok a na vlastnej koži okúsime rozvíjanie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Spolu s redaktormi Full TV vytvoríme za niekoľko minút akčný televízny štáb.

Lukáš Hirko: Zmeňte staré “hlásateľne” za moderné rozhlasové štúdiá

Ako vytvoriť a prevádzkovať kvalitné školské rádio? Chcete zmeniť staré “hlásateľne” na vysielacie štúdiá a zaujať žiakov formátom relácií a hudobnou dramaturgiou? Chce to veľa nápadov a úsilia, nie peňazí. Podporte u žiakov tvorivosť, kooperáciu a pocit zodpovednosti. Na ZŠ takéto rádia spravidla nie sú. Príďte a buďte výnimkou.

Eva Uličná: Scratch junior – ako začať s programovaním

Scratch Junior – programovanie pre malých školákov – základy programovania v programe Scratch Junior – na tabletoch aj v počítačoch, pomocou ktorého urobíme deťom v MŠ a na I. stupni svet programovania jednoduchý a hlavne zábavný.

Martina Chalachánová: Prezentácia inak – vyskúšajte Prezi

Na workshope sa naučíte základy tvorby prezentácií vo webovej aplikácii Prezi. Ukážeme si, ako môžete kreatívne využiť jej možnosti, ako naplniť prezentáciu rôznym obsahom i efektami, ako ju zverejniť ale i stiahnuť do počítača pre offline použitie.

Vladimír Burjan: Ako vyzerajú naše školy a ako by mali vyzerať? (90 minút)

K téme fyzického vzhľadu a zariadenia školských priestorov ma priviedol Ivan Kalaš svojím vystúpením na tejto konferencii v roku 2011. Po prečítaní niekoľkých kníh od architektov R. Fieldinga a P. Naira už nepochybujem o tom, že vizuálna podoba interiérov a exteriérov škôl má veľký vplyv na to, čo sa v nich odohráva. Väčší, než si myslíme!

Peter Farárik: Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania. 

Chcete preniesť aktivitu viac na žiakov? Zažite a vyskúšajte si konkrétne metódy aktívneho vyučovania na príklade ich využitia v geografii. Vďaka editovateľným šablónam a inšpiráciám, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť, môžete predstavené metódy uplatniť takmer v akomkoľvek vyučovacom predmete.

Roman Veverka: Systémy a proces v triedach so stredne náročným správaním

V programe Teach for Slovakia som za relatívne krátku dobu troch rokov jeho existencie svedkom efektívnych a rafinovaných systémov správania, ktoré fungovali v triedach našej tridsiatky účastníkov skutočne naprieč celým Slovenskom. Spolu s našimi účastníkmi a absolventmi sme pripravili ukážku toho najlepšieho aj pre Vás. Príďte sa inšpirovať.

Mária Smreková – Peter Kučera: Slovné hodnotenie

Už ste tvorili kŕatke slovné hodnotenie na vysvedčenie? Ak nie, máte šancu si to vyskúšať. Na workshope  budeme tvoriť slovné hodnotenia, upravovať ich a zistíme, ako rozumieme už existujúcim hodnoteniam.

Jolana Kusá: Postoje a presvedčenia – vychovávame príkladom

Aký som, také budú deti, ktoré učím. V rámci sebapoznania potrebuje každý výchovný pracovník poznať svoje základné postoje k sebe, druhým ľuďom a svetu, presvedčenia a hodnoty, aby sa vyhol výchovným nástrahám a nežiadúcim efektom vo výchove, aby mohol konštruktívne a vedome pracovať s deťmi.

Jolana Kusá: Zvládanie záťaže a stresu

Každý sme sa naučili nejakým spôsobom vysporiadať so záťažou a stresom. Je dôležité poznať svoj spôsob ako i ostatné spôsoby, ktoré ľudia majú k dispozícií a využívajú. Ukážeme si modelové situácie a získame manuál k lepšiemu zaobchádzaniu so sebou, aj s druhými ľuďmi. Naučíme sa ako zlepšiť zvládanie záťaže a stresu.

Milan Urda: Interaktívna tabuľa ako nástroj podporujúci aktívne učenie

Dokážeme pomocou interaktívnych softvérov pripraviť vyučovacie hodiny ktoré budú sledovať učiteľom nastavený cieľ? Vnímame správne skutočnosť, že interaktívna tabuľa nie je nevyhnutná počas celej vyučovacej hodiny, ale len v tej fáze ktorá si ju kvôli interaktivite vyžaduje? Odpoveď vám ponúkne praktická ukážka s tematikou ľudských práv a slobôd.

Lucia Kažimírová – Mária Leitnerová: Učiteľ ako líder? 

„Mnoho ľudí sa dostalo ďalej ako mohli, lebo si o nich niekto iný myslel, že môžu.” Tieto slová nepriamo hovoria o dobrých lídroch v spoločnosti. Mal by aj učiteľ byť lídrom pre žiakov? Môže to od neho niekto žiadať? Prečo je vôbec pojem „líder“ v učiteľskom slovníku? Čomu to môže pomôcť? Alebo inak – ako sa takým lídrom v triede môžem stať?

Zuzana Berová – Peter Bero: Symetria v rovnováhe

Čo môže urobiť učiteľ, aby sa poznatky, ktoré odznejú na vyučovacej hodine trvalo zapísali do myslí jeho žiakov? Ukážeme a vyskúšame si princípy efektívnej komunikácie.

Peter Farárik: Život je hra -  jednoduché a efektívne didaktické hry na každú príležitosť

Nezáleží na tom, čo učíte. Každé učivo je možné obohatiť krátkymi hrami, pomocou ktorých budete mať v triede motivovanejších žiakov, ktorí sa viac naučia. Spoznajte desiatky odskúšaných didaktických hier a pridajte ich do databanky svojich vlastných učiteľských “zbraní”. Každý účastník workshopu dostane editovateľné šablóny a opisy hier.

Dagmar Môťovská – Anna Čamajová: Hejného metóda vyučovania matematiky pre 1.stupeň ZŠ – Súčtové trojuholníky

Na workshope bude predstavené jedno z matematických prostredí vyučovania matematiky na 1.stupni základnej školy. V Hejného metóde má svoje špecifiká. Prostredníctvom gradovanej série úloh účastníci zažijú na vlastnej koži ako to na takej hodine podľa Hejného metódy môže vyzerať a nazrú do matematického zázemia tohto prostredia.

Viktor Pončák: iWalks Slovensko (workshop založený na poznávacej prechádzke – tablet/mobil potrebný)

“Holocaust bol vymyslený v nemeckom Osvienčime a genocída bola pred dvesto rokmi.” iWalks využíva ústne pramene na sprítomnenie pocitu doby kedy prestávali platiť ľudské práva.  Sitespecific príbehy konkrétnych životov z mojej ulice pomôžu analyzovať povahu doby a aplikovať zážitok minulosti na súčasnosť.  Tak si urobíme budúcnosť akú chceme.

Zuzana Kohútová: Mlčiaca väčšina medzi nami a v nás

Výchovu k tolerancii si predstavujeme ako parketu občianskej výchovy či dejepisu. Výbornou možnosťou je práca s dielami klasickej či súčasnej literatúry. Workshop na ukážke (na 1-4 dielach, podľa voľby účastníkov),demonštruje ako rozvíjať kritické myslenie, argumentačné schopnosti a tolerantné postoje. Lebo aj literatúra nepatrí len na hodiny SJL.

Kristína Uhlíková a tím TFS: Ako navodiť pracovnú atmosféru v triedach s veľmi náročným prostredím

Zažívate na hodinách situácie, ktoré vám pripadajú nezvládnuteľné? Dá sa pracovať so žiakmi, ktorí o učenie nejavia záujem a ich správanie pôsobí deštruktívne? Workshop, na ktorom síce nezískate 100 % zaručený recept na všetky problémy, ale spolu vyskúšame zopár systémových aj individuálnych tipov pre učiteľov, ktorí to nechcú vzdať.

Tomáš Horváth – Pavla Solivarská: Budovanie charakteru u žiakov – ako na to? 

Ako vhodne zladiť naše očakávania s potrebami žiakov? Ktoré charakterové vlastnosti vieme u detí efektívne rozvíjať? A kedy je ten správny moment, keď môžem žiakom odovzdať čosi viac, než len akademické vedomosti? Zdieľanie praktických tipov ako pracovať s charakterom v triedach aj mimo nich.

Radka Haláková: Hejného metóda vyučovania matematiky pre 2.stupeň ZŠ – Stovková tabuľka

Počas workshopu sa účastníci zoznámia so Stovkovou tabuľkou (tabuľka čísel 0 – 99). Spoločne budeme hľadať vzťahy a zákonitosti medzi číslami v nej. Prostredníctvom gradovanej série úloh zistímei, na čo všetko sa takáto jednoduchá tabuľka dá v matematike využiť.

František Neupauer: Objav nenápadných hrdinov (OZ Nenápadní hrdinovia a ÚPN)

“Študentov” môžeme vtiahnuť do deja, cez ukážku jedného malého predmetu. Postačí výstrižok z kalendára z roku 1952. Čo si doň poznačila mama odsúdeného? Pozrieme sa na tvorbu R. Dobiáša. Jeho tvorba a príbeh sú natoľko silné, že sa o ňom hovorí v súvislosti s Nobelovou cenou za literatúru. Prečo? Na záver: Ako nájsť “nenápadných hrdinovov”?

Andrej Návojský: Multikulti trochu inak

Multikultúrna výchova sa v našich školách tradične zameriava na kultúrne rozdiely, “inakosť” miesto rozmanitosti. Na príklade metodických príručiek pre najmenších školákov a školáčky ukážeme, že rozmanitá je každá trieda a multikulti nemusí byť len o iných kultúrach, ale aj o našich blízkych komunitách. Spoznajte hravú multikulti.

Alžbeta Bojková: Esencia dejepisného vyučovania

Praktická ukážka hodiny dejepisu, ktorá dejepisnej výučbe dá v očiach žiaka zmysel. Dejepis založený na konštruktivistickom prístupe nie je predmet o minulosti ale predmet, ktorý tvorí budúcnosť. K dispozícii pre záujemcov budú nové analyticko-pracovné učebnice dejepsiu zdarma.

 Ľubomír Held: Dokonale zvládnuté základné poznatky o mikrosvete (90 minút) 

Účatníci prejdú zaujímavými pokusmi budujúmi predstavy žiakov o mikrosvete. Pokusy sú realizované s jednoduchými pomôckami v konštruktivistickom (induktívnom) dizajne.

Tomáš Macko – Ján Smolka: Zážitková pedagogika – jedna z ciest osobnostného rozvoja a výchovy na základnej škole

Pozrime sa spoločne na 5-dňový kurz, v rámci ktorého si deviataci na ZŠ v Spišskom Štvrtku vyskúšali reálne dôsledky dosiahnutého vzdelania. 3 dni aktivít, 2 dni reflexie. Vo workshope ponúkame tipy a triky ako využiť prvky zážitkovej pedagogiky a aký mal kurz dopad na našich žiakov. Workshop bude veľmi interaktívny, priďte vo voľnom oblečení.

Andrea Cinegová: Diskusia Comenia Script v praxi

Pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s nespojitým písmom. Podelíme sa o skúsenosti z učenia CS, aký šlabikár používate, čo využívate, čo sa Vám osvedčilo apod. Radi Vám odpovieme na otázky: Ako komunikovať s rodičmi o CS? Ako ošetriť písmo v ŠkVP? Čo testovanie 5 a písmo CS? Máte otázky či deti vo Vašej triede správne píšu? Prineste zošity fotografie.

Juraj Hipš – Katarína Kurčíková: Študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania

Jednou z možností, ako vo formálnom vzdelávaní docieliť, že bude zamerané nielen na osvojovanie si vedomostí, ale aj získanie zručností a formovanie postojov je stratégia Service Learning. V prezentácii vám predstavíme ako sme prepojili prostredníctvom tejto stratégie základnú školu s univerzitou.

Marta Páleníková: Čítaním a športom proti nude

Dnešné deti nešportujú a málo čítajú? Ponúknem vám, ako zaradiť pohyb do vyučovania vo forme energizérov a vhodné športové aktivity  na hodiny TV pre deti na 1. st. ZŠ. Rada by som sa s vami podelila, ako som dosiahla toho, že druháci radi a veľa čítajú. Niekoľko vhodných aktivít, ktoré dokázali deti priviesť k čítaniu nielen kníh.

Zuzana Vojteková: Film na hodine anglického jazyka

Pozeranie filmov, či seriálov je činnosť žiakov určite neodlučiteľná od ich osobného života. Priniesť film do triedy má preto určite svoj zmysel. Film spôsobuje, že proces učenia sa stáva zábavnejším. V prezentácii chcem predstaviť niekoľko príkladov hodín, ale aj webových stránok, ktoré nám učiteľom môžu pomáhať pri našej práci.

Daniel Bútora: Vzdelávanie v post-faktuálnej dobe 

Ako sa môžu školy vysporiadať s tým, že v okolitom svete sa stierajú hranice medzi faktami a „alternatívnymi faktami“? Budeme uvažovať o tom, čo môžeme so žiakmi robiť na svojich hodinách, aby sme  im pomohli zorientovať sa a rozpoznať pravdy, skreslenia a nepravdy. A dáme si ešte ťažšiu otázku: nemali by sme začať s učiteľmi?

Martina Chalachánová: Padlet – veľký pomocník učiteľa a žiaka

Na workshope sa naučíte pracovať s webovou aplikáciou Padlet. Umožňuje učiteľom zozbierať k preberanej téme elektronické materiály rôznej podoby, doplniť ich o komentáre i zadania a takto pripravený materiál využiť na hodine, alebo ho nazdielať žiakom.

Danka Kuchtová: Elektronická triedna kniha

Elektronická triedna kniha dnes svojou funkcionalitou mieri ďaleko nad možnosti papierovej. Cez spojenie s dochádzkovým systémom sa predvypĺňa prítomnosť žiakov, cez spojenie s výchovno-vzdelávacími plánmi sa učiteľovi vytvára prístup na svoje prípravy a iné materiály. „Úradný výkon“ na začiatku hodiny z minulého storočia sa stal minulosťou.

Maroš Fedor: Inteligentné terminály aScSmartbox pre dochádzku a školské stravovanie

Dochádzkový a Stravovací systém aSc dnes dostáva jednoduchú a zároveň výkonnú podporu v podobe technických prostriedkov aScSmartbox. Software systémov je pre školy na Slovensku bezplatný, hardware zostava aScSmartbox začína na cene 149 EUR.

Lucia Rosáková – Zuzana Michalíková: Domáce vzdelávanie – výzva pre rodinu aj školu

Poďme sa prakticky pozrieť na vzdelávanie aj preskúšavanie detí v domácom vzdelávaní, obzvlášť na tie so špeciálnymi potrebami, aj na možný priestor dieťaťa, učiteľa, vzdelávateľa, rodiča, garanta, odborníkov v tomto procese a ako sa môžu navzájom podporovať. Workshop zameraný na roly a možné úlohy, náročný na hravosť a predstavivosť.

Katarína Lucinkiewiczová: Zážitkové učenie -Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, Špania Dolina

Prezentácia unikátnej novovzniknutej jednodňovej zážitkovej školy, určenej pre rôzne vekové kategórie detí a žiakov. Návrat do školských lavíc spred 100 rokov, zaujímavé výtvarné aktivity, dotyk s minerálmi a horninami… a mnohé ďalšie aktivity. Podpora regionálnej výchovy na školách.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ