Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ (kontaktné údaje):
Prevádzkovateľom portálu www.indicia.sk je nezisková organizácia Indícia so sídlom Karloveská 6C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 457 362 86, DIČ: 2023310520, bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2920859132/1100. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Telefónny kontakt na prevádzkovateľa je +421 948 895 170, e-mailový kontakt je indicia@indicia.sk.

Spôsob úhrady za objednané služby/podujatia:
Platbu za služby je možné realizovať nasledovným spôsobmi:

  • na faktúru; faktúra bude vystavená na základe zadaných údajov a zaslaná na kontaktný e-mail. Faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do termínu splatnosti na nej uvedenom.
  • bankovým prevodom na účet; zákazník platí bankovým prevodom na základe detailov bankového spojenia zaslaných e-mailom po obdržaní objednávky.
  • službou TatraPay (iba pre klientov Tatra banky); je prístupná všetkým majiteľom účtu v Tatrabanke s aktívnou službou internetbanking bez nutnosti aktivácie dodatočnej služby. Platba cez službu TatraPay prebieha priamo na stránkach Tatra Banky a je zabezpečená (šifrovaná) pomocou protokolu HTTPS, čiže sa nemusíte báť zneužitia Vašich údajov.
  • službou CardPay; je prístupná všetkým majiteľom kreditných kariet. Platba prebieha priamo na zabezpečených (šifrovaných) stránkach banky, čiže sa nemusíte báť zneužitia Vašich údajov.

Platbu je štandardne potrebné vykonať do 14 dní od potvrdenia objednávky, inak zaniká nárok na službu. V prípade žiadosti o zľavu z poplatku za službu je potrebné platbu zrealizovať 3 dni po potvrdení, resp. zamietnutí zľavy.

Storno podmienky:
Objednávku je možné zrušiť pred zaplatením prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (kontakty sú uvedené vyššie, resp. sú zahrnuté v potvrdení objednávky). Objednávku je možné zrušiť aj po zaplatení rovnakým spôsobom. V prípade, že bude objednávka zrušená menej ako 15 dní pred konaním objednaného podujatia, prevádzkovateľ bude účtovať storno poplatok vo výške 30 €. V prípade, ak bude objednávka zrušená 72 a menej hodín pred konaním podujatia alebo ak sa objednávateľ podujatia nezúčastní, stráca nárok na vrátenie poplatku, a ten v plnej výške prepadá v prospech prevádzkovateľa. 

Všeobecné podmienky účasti na podujatiach:
Vystúpenia prezentujúcich v rámci podujatí organizovaných neziskovou organizáciou Indícia bývajú štandardne zachytávané na videozáznam a môžu byť so súhlasom prezentujúcich následne zverejnené na webových stránkach a internetových portáloch spravovaných neziskovou organizáciou Indícia. Z podujatí sa taktiež zhotovuje fotodokumentácia. V oboch prípadoch je primárne snímané pódium a osoba prednášateľa. Za účelom dokumentácie podujatia môžu byť snímané aj hromadné zábery publika.

Zachytávanie tvárí jednotlivcov v rámci záznamov z podujatia nie je primárnym zámerom, napriek tomu môže dôjsť k zachyteniu prítomnosti a rozpoznateľnosti konkrétnych osôb. Indícia, n.o., sa v takom prípade zaväzuje neoznačovať na zverejnených videozáznamoch a fotodokumentácii zachytené osoby menom.

Prihlásením sa na podujatie organizované neziskovou organizáciou Indícia a svojou účasťou na ňom potvrdzujete, že vyššie uvedené skutočnosti beriete na vedomie a súhlasíte s nimi.

Ochrana osobných údajov:
Objednaním služieb a zaregistrovaním sa na stránke www.indicia.sk kupujúci vyslovene súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za nižšie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy.

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky
  • UPŽ 2018 Peter Halák - Otvorenie konferencie

Archív správ