Aktuálne školenia

Geometrické prostredia – Bratislava 9/2018

25.09.2018 (09:00) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Bratislava 9/2018

V utorok 25. septembra 2018 bude v Bratislave kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

29.09.2018 (08:00) Hejného metóda

Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

Konferencia Hejného metóda sa bude konať v Košiciach, a to 29. septembra 2018. Prihlasovanie bude otvorené do 18.9., alebo do naplnenia kapacity.

Workshop 4.poschodia

02.10.2018 (13:30) EduPoint

Workshop 4.poschodia

Prvé podujatie EduPointu Bratislava zamerané na aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov.

Comenia Script - Prešov 10/2018

06.10.2018 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Prešov 10/2018

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Prešove v sobotu 6. októbra 2018. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Kurz Hejného metódy pre domáce vzdelávanie - Bratislava - 10/2018

09.10.2018 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre domáce vzdelávanie - Bratislava - 10/2018

V Bratislave sa bude 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre domáce vzdelávanie konať 9. októbra 2018. Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa.

ExpEdícia s Indíciou - Martin 10/2018

12.10.2018 (10:00) ExpEdícia

ExpEdícia s Indíciou - Martin 10/2018

Prvé školenie k projektu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - školenie k metodike vyučovania prírodných vied pre 5. ročník ZŠ sa bude konať 12-13. októbra 2018 v Martine

Tvorivá trieda 2018/2019

13.10.2018 (08:00) Tvorivá trieda

Tvorivá trieda 2018/2019

Ste budúcim učiteľom? Záleží vám na tom, aby sa vaši žiaci zo školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve vás.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Zvolen - 10/2018

19.10.2018 (08:15) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Zvolen - 10/2018

Najbližší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ bude vo Zvolene 19.-20. októbra 2018.

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 10/2018

22.10.2018 (08:15) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 10/2018

Ponúkame nový formát kurzu Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ. Kurz sa bude konať v pondelok 22.10.2018 v Bratislave. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Žilina - 10/2018

26.10.2018 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Žilina - 10/2018

Ďalší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v rozsahu 16-tich vyučovacích hodín sa bude konať 26.-27. októbra 2018 v Žiline.

Kurz Hejného metódy pre pokročilých 1. stupeň ZŠ – KE 11/2018

09.11.2018 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre pokročilých 1. stupeň ZŠ – KE 11/2018

Kurzy sú určené učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ. Prihlásiť sa možno na 1 alebo oba kurzy súčasne za zvýhodnenú cenu.

Kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Bratislava - 11/2018

20.11.2018 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Bratislava - 11/2018

V Bratislave sa bude 20. novembra 2018 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých.

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Comenia Script

Jednoduché a moderné písmo.

ExpEdícia

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

INformatika

V spolupráci s FMFI UK v Bratislave sme v roku 2017 rozbehli projekt INformatika s Indíciou s cieľom pomôcť slovenským školám implementovať nové pedagogické postupy a formy podpory učiteľov informatiky, predovšetkým v oblasti algoritmizácie a riešenia problémov.

Tvorivá trieda

Ste študentom magisterského stupňa učiteľského štúdia? Záleží vám na tom, aby sa vaši budúci žiaci do školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve Vás.

Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! pre tých, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

EduPoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.