Aktuálne školenia

Comenia Script - Ružomberok 2/2019

22.02.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Ružomberok 2/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Ružomberku v piatok 22. februára 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku - Košice  2/2019

25.02.2019 (08:00) Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku - Košice 2/2019

Seminár pre pedagógov predprimárneho vzdelávania má za cieľ priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Geometrické prostredia – Prešov 2/2019

25.02.2019 (12:30) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Prešov 2/2019

V pondelok 25. februára 2019 sa bude v Prešove konať kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

26.02.2019 (09:00) Hejného metóda

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

V utorok 26. februára 2019 sa bude v Prešove konať kurz k aritmetickým prostrediam Hejného metódy.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Zvolen - 3/2019

04.03.2019 (08:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Zvolen - 3/2019

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude vo Zvolene konať 4.-5. marca 2019.

Emil v Stupave

05.03.2019 (13:00) Informatika s Emilom

Emil v Stupave

Ponúkame unikátne vzdelávanie pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník ZŠ). K softvéru ponúkame aj pracovné listy a metodické materiály pre pedagógov.

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

05.03.2019 (14:00) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Valaská - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 5.3.2019 vo Valaskej. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

08.03.2019 (12:30) Hejného metóda

Úvod do Hejného metódy - Bytča - 3/2019

Krátky kurz Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky v rozsahu 4 x 45 minút sa uskutoční 8.3.2019 v Bytči. Ide o informatívny kurz o základných princípoch vyučovania Hejného metódou. Účastníci sa zoznámia s teóriou schém a s matematickými prostrediami, s novou rolou učiteľa. Predstavíme im koncepciu učebníc a didaktické pomôcky. Načrtneme možnosti ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti.

Otvorená hodina - Hejného metóda - Ružomberok - 3/2019

11.03.2019 (08:00) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Ružomberok - 3/2019

Kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 11.3.2019 v Ružomberku. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Ružomberok - 3/2019

12.03.2019 (09:00) Hejného metóda

Práca s rodičmi (Hejného metóda) - kurz pre učiteľov a vedenie škôl - Ružomberok - 3/2019

V Ružomberku sa bude 12. marca 2019 konať 6-hodinový kurz Práca s rodičmi, ktorý je určený učiteľom a vedeniu škôl. Kurz pomôže nájsť spôsob komunikácie s rodičmi, ktorí nedôverujú Hejného metóde, či spochybňujú jej dosah na osobnostný a vedomostný rozvoj ich dieťaťa.

Emil v Rožňave

14.03.2019 (09:00) Informatika s Emilom

Emil v Rožňave

Ponúkame unikátne vzdelávanie pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník ZŠ). K softvéru ponúkame aj pracovné listy a metodické materiály pre pedagógov.

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

15.03.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Banskej Bystrici v piatok 15. marca 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Comenia Script

Jednoduché a moderné písmo.

EduPoint

Miesto na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní.

ExpEdícia

V školskom roku 2016/2017 rozbehla Indícia, n.o., pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj. Jeho cieľom je pomáhať základným školám meniť sa na miesta, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania a poznávania. Miesta, kde ich učitelia na tejto ceste sprevádzajú v bezpečnom a podpornom prostredí.

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Indícia Roadshow 2018

Informatika s Emilom

Konferencia Učíme pre život

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Školská knižnica ako lusk!

Seminár Školská knižnica ako lusk! pre tých, ktorí hľadajú podnety na budovanie kvalitnej modernej školskej knižnice príťažlivej pre žiakov a učiteľov.

Tvorivá trieda

Ste študentom učiteľského štúdia? Záleží vám na tom, aby sa vaši budúci žiaci do školy tešili? Veríte, že poznanie je viac než výklad a memorovanie? Potom kurz Tvorivá trieda môže osloviť práve Vás.

Letná škola Pytagoras

Letná škola Pytagoras je určená učiteľom matematiky a ľuďom, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež v oblasti záujmovej matematiky a prírodných vied. Program letnej školy je zostavený z odborných prednášok a tvorivých dielní (workshopy) z matematiky a didaktiky matematiky, ale aj z fyziky a informatiky.