Comenia Script

Školenie k nespojitému písanému písmu Comenia Script je jednodňové, v trvaní cca 5 hodín. Školenia vedie certifikovaná lektorka Mgr. Andrea Cinegová z CZŠ Narnia v Bratislave. Po školení absolvujú účastníci ešte záverečnú skúšku, avšak najskôr o 3 týždne po absolvovaní školenia. Skúška prebieha korešpondenčnou formou na základe dohody s lektorkou. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude učiteľovi vydaný certifikát oprávňujúci ho vyučovať písmo Comenia Script®.

Aktuálne školenia

Comenia Script - Prešov 10/2018

06.10.2018 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Prešov 10/2018

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Prešove v sobotu 6. októbra 2018. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.