Comenia Script

Školenie k nespojitému písanému písmu Comenia Script je jednodňové, v trvaní cca 5 hodín. Školenia vedie certifikovaná lektorka Mgr. Andrea Cinegová z CZŠ Narnia v Bratislave. Po školení absolvujú účastníci ešte záverečnú skúšku, avšak najskôr o 3 týždne po absolvovaní školenia. Skúška prebieha korešpondenčnou formou na základe dohody s lektorkou. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude učiteľovi vydaný certifikát oprávňujúci vyučovať písmo Comenia Script®.

Aktuálne školenia

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

29.03.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Banská Bystrica 3/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Banskej Bystrici v piatok 29. marca 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Comenia Script - Košice 4/2019

12.04.2019 (09:00) Comenia Script

Comenia Script - Košice 4/2019

Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Košiciach v piatok 12. apríla 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.