Comenia Script - Ružomberok 2/2019

Comenia Script - Ružomberok 2/2019

Prihlasovanie na podujatie Comenia Script bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.

 • Školenie k nespojitému písmu Comenia Script sa uskutoční v Ružomberku v piatok 22. februára 2019. Prihlasovanie nájdete nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

  Termín: 22. február 2019 od 9:00 (rozsah 5 x 45 minút)
  Miesto: Ružomberok (upresníme neskôr)
  Prihlasovanie: do 15.2.2019 (alebo do naplnenia kapacity) 

  Poplatok a spôsob úhrady:

  • 55 € (zahŕňa 5-hodinové prezenčné školenie, zadanie a vyhodnotenie záverečného testu, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však 11.2.2019)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

  Program školenia:

  • od 9:00 do cca 14:00 (v závislosti od dĺžky prestávok)
  • program je určený primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (ale môžu sa zúčastniť napr. aj rodičia alebo študenti pedagogických smerov, účastník nemusí byť nutne učiteľom)
   preberané témy: O písme, Charakteristika písma, Varianty písma, Písanky CS, Didaktické pomôcky CS, Písanie do písaniek, Písmo z overovania, Hodnotenie písma detí, Diskusia

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez comeniascript@indicia.sk