Comenia Script - Trebišov

Comenia Script - Trebišov

Prihlasovanie na podujatie Comenia Script bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.