O písme

Charakteristika a výhody písma

 1. Jednoduchá veľká abeceda, na rozdiel od zložitých barokových ťahov súčasnej školskej normy, ktoré v praktickom živote takmer nepoužívame.
 2. Písmo má voliteľný sklon. Deti sa s ním zoznamujú až v 2. triede.
 3. Napojovanie písmen je rovnako voliteľné, nemusí byť vôbec. Tým sa eliminuje nečitateľnosť písma, ktoré vzniká mimo iného z neprerušovaného písaného ťahu. Napojovanie štýlom priraďovania je praktické a z hľadiska písania diakritických znamienok – deti ich napíšu ihneď nad písmenom, nie až po napísaní celého slova, ako sa to deje pri písme na princípe jednoťažnosti.
 4. Písmo vychádza v ústrety súčasným potrebám detí, ktoré už pred pubertou jednoťažné písmo opúšťajú. To sa týka už aj detí na 1. stupni ZŠ.
 5. Jednoduchšie písmo môže byť ľahšie čitateľnejšie v zahraničí, a naopak, cudzinci prichádzajúci na Slovensko nášmu písmu lepšie porozumejú a uľahčí sa im komunikácia.
 6. Tým, že sú tvary písma bližšie tlačenému písmu, umožňuje zjednodušiť systém čítania a písania. Deti s nemusia učiť písmená štyri, ale len jedno alebo dve.
 7. Jednoduchšie písmo pomáha viac porozumieť textu, než písmo zložitejšie, ktoré môže odvádzať pozornosť od obsahu.
 8. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.
 9. Pre špeciálne účely je vypracovaná tiež bezserifová forma písma (bez možnosti napojenia), vhodná napríklad pre deti dysgrafické, mentálne či telesne handikapované.
 10. V abecede je niekoľko písmen a číslic, ktoré majú viac tvarových variant. Dieťa si tak samé zvolí, ktoré tvary preferuje. S tvarovými variantami sa deti zoznamujú až v 2. triede.

Veľká abeceda

Abeceda tvarovo vychádza predovšetkým z renesančnej italiky, ale vzhľadom pripomína skôr tlačenú kurzívu. Pre veľkú abecedu bol zvolený príklad z renesancie, ako harmonické spojenie veľkej a malej abecedy v dokonale čitateľný a praktický celok. Aby bola zachovaná presnosť geometrických proporcií, tvary veľkej abecedy vychádzajú priamo z tvarov Rímskej kapitály a nie z ich renesančných modifikácií. Väčšina horizontálnych ťahov začína jemnými prieťah i vľavo (B, D, E, F, P, R ), ktoré vznikajú pri normálnom rytme písanie. Pri rýchlejšom písaní sa môžu ešte viac zvýrazniť, a písmeno tak dostane osobitý výraz.

Malá abeceda

Nejedná sa priamo o renesančnú kópiu, ale o inšpiráciu základnou kostry malej abecedy a tiež písacím postupom, pre ktoré sú charakteristické dierky bez slučiek a priraďovanie renesančnej kostry malej abecedy a tiež renesančným písaným postupom, kostrou malej abecedy a také renesančným písaným postupom, pre ne sú charakteristické drieky bez slučiek a priraďovanie písmen (namiesto napojovania). Základná kresba malej abecedy je poňatá v otvorenejšej forme, ktorá je ľahšie čitateľná, a zároveň pripravená na individuálnu šírku pri u každého dieťaťa.

Ligatúry

Comenia Script obsahuje niekoľko variant prirodzených a praktických napojení – ligatúr.  Žiadne z nich by však nemali byť pre deti záväzné, dôležité je naučiť sa správne čitateľne písať, tzn. zvládnuť  základný tvar písmena v správnej proporcii. Ligatúry sú len praktickým a estetickým odporučením, ktoré zrýchľuje písanie. V prípade napojenia veľkej a malej abecedy u písaného textu platí, že sa spolu nespájajú. Veľká abeceda funguje vo svojej izolovanej forme, malá sa na ňu nenapája.

Sklon

Sklon písma je jedným z individuálnych znakov osobnosti, ktorý je úzko spojený s citovou stránkou človeka. Preto sa domnievam, že by nemal byť striktne stanovený určitým konkrétnym stupňom. Základné písmo Comenia Script nemá žiadny sklon, nechávam ho opäť na tvorivej slobode každého dieťaťa, ktoré si písmo prispôsobuje svojej povahe alebo mu dá sklon rýchlosti svojho písania.

Rezy písma Comenia Script

 • Comenia Script universal
  Rez písma kombinuje prvky už predchádzajúcich rezov písma (A,B), tak aby bolo sprístupnené čo najširšiemu spektru detí (vrátane špeciálnych škôl), ktoré sa tohto overovania zúčastňujú. Písmo má jednoduché voľné drieky a výbehové ťahy. Viac informácia o nácviku písma Comenia Script universal nájdete v Praktickom manuáli universal (súčasťou balíčku Comenia Scrit univesal).
 • Comenia Script B
  Jedná sa o najjednoduchšiu variantu písma, vypracovanú pre špeciálne účely. Jej kostra je rovnaká ako u ostatných abecied, chýbajú jej však serify (pri malej aj veľkej abecede) a všetky výbehové spojovacie ťahy. Jej vzhľad síce pripomína tlačenú, napriek tomu je však určená pre bežnú písomnú komunikáciu. Jej využitie by ocenili napr. učitelia s dysgrafickými deťmi, pre ktoré by bola verzia „univerzal“ alebo „A“ obtiažna, alebo ako prvá fáza ich nácviku. Comenia Script B je možné uplatniť aj v iných predmetoch školského vyučovania, napr. ako nadpisy kapitol v zošitoch, popisky k obrázkom, nápisy na nástenky, pri písaní na tabuľu alebo ako špeciálne technické písmo v matematike či geometrii.
 • Comenia Script A
  Rozvinutejšia varianta písma, ktorá má uplatnenie nielen v bežnej písomnej komunikácii, ale aj pre rôzne výtvarné vyjadrenia. Comenia Script A pracuje s výbehovými ťahmi a tiež so serifami (zakončenia horných driekov v začiatkoch ťahu). Svojím spôsobom je tento rez predprípravou na „kaligrafickú formu“. Písmo má vypracované ťahy pre pravákov a pre ľavákov.
 • Comenia Script kaligrafická forma
  Písmo “Comenia Script A” sa dá rozvíjať ďalej, napr. do kaligrafickej podoby, a použijeme k písaniu iný nástroj alebo zvýrazníme serify pri písmenách. Kaligrafická forma prináša tiež nové, výraznejšie varianty písmen veľkej abecedy. Pre kaligrafickú formu volíme ploché zrezané pero. Môže byť plniace, bombičkové alebo pero s násadkou. Kaligrafická forma je určená len pre nad dá rozvíjať ďalej, napríklad do kaligrafickej podoby, ak použijeme na písanie iný nástroj alebo ak zvýrazníme serify pri písmenách. Kaligrafická forma prináša tiež nové, výraznejšie varianty písmen veľkej abecedy. Pre kaligrafickú formu volíme ploché zrezané pero. Môže byť plniace, bombičkové alebo pero s násadkou. Kaligrafická forma je určená len pre nadšených a šikovných pisárov – deti aj dospelých, dá sa tiež zaradiť aj do predmetu výtvarnej výchovy. Viac informácií o nácviku písania nájdete v praktickom manuáli.

 

Viac informácií k didaktike písania s abecedou Comenia Script nájdete, „Praktickom manuáli Comenia Script“ (nakladatelství Svět, 2008).
_______________________

Poznámky k námietkam:
1) Zväčšená stredná výška je v proporcii písma zámerne, lebo je dôležitá pre čitateľnosť. 

2) Nespojitosť písmen. Sklon písma, rovnako ako šírka písmen je vec individuálna. Ak odstránime zo súčasnej školskej normy len zúženosť, nevyriešime tým základný problém nečitateľnosti. Tá sa týka hlavne malej abecedy. Nečitateľnosť je predovšetkým dôsledkom jednoťahového  písma. Ako budú písať deti v 7. triede, keď píšu nečitateľne už v 3.triede? Ako náročné to budú mať ich učitelia?

3) Niektorí kritici hovoria, že Comenia Script je oproti doterajšiemu písmu pomalé. Toto písmo môže byť možno o niečo pomalšie, ale naopak zas čitateľnejšie. Je mnoho ľudí,  pre ktorých je pomalé spojené písmo. Ak hodnotíme kvalitu písma, nespojené písmo vychádza oproti spojenému ako lepšie čitateľné. Potvrdzuje sa to v písme detí aj dospelých.

4) Comenia Script nie je produkt výtvarného sveta – zakladá na overených princípoch, nesnaží sa parafrázovať určitý typ prežitej estetiky. Tu je na prvom mieste funkcia písma. Pri Comenia Script ide o kvalitu komunikácie.