Aktuálne školenia

Workshop 4.poschodia

02.10.2018 (13:30) EduPoint

Workshop 4.poschodia

Prvé podujatie EduPointu Bratislava zamerané na aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov.