Ako horieť a nevyhorieť

Ako horieť a nevyhorieť

Chceme byť inšpiratívnymi učiteľmi, používať inovatívne metódy pri vyučovaní, iniciatívne sa vzdelávať, byť vzorom pre žiakov a vzájomnou podporou pre kolegov, no v prvom rade sa potrebujeme postarať o seba. Pretože iba ten kto horí, vie zapáliť ostatných. Učiteľstvo je psychicky veľmi náročná práca a preto je dôležité starať sa o svoj vnútorný oheň. Nech nevyhasne po pár rokoch či v hektických obdobiach, s ktorými sa počas školského roka stretávame. Tak teda, ako na to? Srdečne vás pozývame stráviť plnohodnotný čas v príjemnej spoločnosti. Nájdite si kúsok času pre seba.

  • Na workshope sa budete môcť pútavou formou dozvedieť o tom, čo je (a čo nie je) syndróm vyhorenia, v prípade záujmu sa budete môcť otestovať. Diskutovať budeme aj o príčinách vyhorenia, a najmä o možnostiach jeho prevencie.
  • Workshopom nás prevedie Matúš Bakyta, ktorý pracuje ako psychológ a lektor "na voľnej nohe".  Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov) alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami.  V rokoch 2015-2018 Matúš pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia. Na webovej  stránke vyhorenie.sk pôsobí ako jeden z odborníkov, na ktorých sa môžete obrátiť o pomoc.

Ak Vás táto problematika zaujíma, potom príďte 29.1.2019 o 14,00 hod  do bratislavského EduPointu na Rovniankovú 15 v Bratislave. Seminár je bezplatný.

Ochrana súkromia. 

Na organizáciu podujatia potrebujeme od Vás osobné údaje: meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt. Prístup k osobným údajom má nezisková organizácia Indícia a Nadácia Pontis. Uchovávať ich budú po dobu 5 rokov. Súhlas sa vzťahuje aj na formulár o využití poznatkov z EDUpointu, ktorý Vám pošleme po akcii EDUpointu. Svoj súhlas môžete odvolať na katarina.kalasova@indicia.sk.  Informácie k spracovaniu osobných údajov nájdete tu: http://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov-1.