EduPointy na Slovensku

Vďaka Nadácii Pontis máme už tri EduPointy na Slovensku, ktoré predstavujú:

  • miesta na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní,
  • miesta pravidelných stretávaní sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek v regióne, zdieľaní príkladov najlepšej praxe, diskusii, výmeny skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní,
  • zdroje pozitívnych príkladov vo vzdelávaní.

Na východnom Slovensku ho nájdete v Košiciach (v Kechneci).

Druhý rok pôsobí na strednom Slovensku vo Zvolene.

A pre západ krajiny je u nás v Indícií v Bratislave

 

Všetky informácie nájdete na príslušných stránkach. Dovzdelávania priatelia :-)