Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy

Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy

Prihlasovanie na podujatie "Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy" bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.