Školenia

Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy

20.02.2019 (14:00) EduPoint

Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy

Hodnotenie má obrovský dosah a jeho zdanlivo jednoduché a "malé " súčasti nás (rovnako ako deti) ovplyvňujú a sprevádzajú celý život. O tom, ako sa s touto zodpovednosťou vyrovnávať, ako hľadať a nachádzať to správne pre seba a svojich žiakov, sa príďte porozprávať 20.2.2019.