ExpEdícia s Indíciou - Bratislava 11/2018

ExpEdícia s Indíciou - Bratislava 11/2018

Prihlasovanie na podujatie "ExpEdícia s Indíciou - Bratislava 11/2018" bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.

Školenie k metodike vyučovania prírodných vied podľa ExpEdície sa bude konať 16. – 17. novembra 2018 v Bratislave. ExpEdícia Vám pomôže rozvíjať u žiakov komplexnú prírodovednú gramotnosť a zručnosti spolupráce s rovesníkmi. Naučíte sa viesť výskumne ladenú hodinu, na ktorej žiaci formulujú svoje predpoklady, experimentujú, tvoria modely, rozvíjajú si pozorovacie zručnosti, diskutujú v skupinách, učia sa tvoriť vlastné závery a rozmýšľajú v súvislostiach viacerých predmetov. Zoznámite sa s prvými tromi tematickými celkami pre 5. ročník ZŠ, v ktorých prepájame biológiu a geografiu.

Termín: 16.-17. november 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Bratislava (Indícia n.o., Rovniankova 15, Bratislava)
Lektori: Romana Schubertová, Monika Chrenková, Martina Škodová, Martin Kuruc, Katka Kotuľáková
Prihlasovanie: do 14.11.2018 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 8.11.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód 20% na nákup pracovných zošitov ExpEdícia z biológie a geografie pre piaty ročník ZŠ (bude zaslaný mailom do dvoch týždňov po školení)

Program školenia:

  • v piatok od 9:30 do 17:30 
  • v sobotu od 9:00 do 16:45