ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Bratislava 2/2019

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Bratislava 2/2019

Prihlasovanie na podujatie "ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Bratislava 2/2019" bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.

Školenie k metodike vyučovania prírodných vied podľa ExpEdície sa bude konať 15. – 16. februára 2019 v Bratislave. ExpEdícia Vám pomôže rozvíjať u žiakov komplexnú prírodovednú gramotnosť a zručnosti spolupráce s rovesníkmi. Naučíte sa viesť výskumne ladenú hodinu, na ktorej žiaci formulujú svoje predpoklady, experimentujú, tvoria modely, rozvíjajú si pozorovacie zručnosti, diskutujú v skupinách, učia sa tvoriť vlastné závery a rozmýšľajú v súvislostiach viacerých predmetov. Zoznámite sa s prvými tromi tematickými celkami pre 5. ročník ZŠ, v ktorých prepájame biológiu a geografiu.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Termín: 15. – 16. február 2019 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Bratislava (Indícia n.o., Rovniankova 15, Bratislava)
Lektori: Romana Schubertová, Monika Chrenková, Martina Škodová, Martin Kuruc, Katka Kotuľáková
Prihlasovanie: do 4.2.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 4.2.2019)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia dostane Pracovný zošit ExpEdícia 1 a 2

Program školenia:

  • v piatok od 9:30 do 17:30 
  • v sobotu od 9:00 do 16:45