Expertný tím

 doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

FMFI UK, Bratislava
 Mgr. Irina Malkin Ondík, PhD.

Mgr. Irina Malkin Ondík, PhD.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 Mgr. Martin Kríž

Mgr. Martin Kríž

Indícia, n.o.
 Mgr. Monika Chrenková

Mgr. Monika Chrenková

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
 Mgr. Romana Schubertová, PhD

Mgr. Romana Schubertová, PhD

Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela
 Mgr. Viera Lasáková

Mgr. Viera Lasáková

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
 PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.

PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.

Spojená základná škola Sv. Rodiny v Bratislave
 Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
 RNDr. Martina Škodová

RNDr. Martina Škodová

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v BB
 RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta UK