Pilotné školy

Pilotné školy

V školskom roku 2017 / 2018 máme v projekte zapojených 14 pilotných základných škôl a projekt sme rozšírili na piaty, šiesty a siedmy ročník na predmetoch biológia, geografia, fyzika a chémia.

 • Základná škola Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
 • Základná škola Fándlyho, Pezinok
 • Základná škola Fándlyho, Sereď
 • Základná škola Rozmarínová, Komárno
 • Základná škola Pribinova, Nováky
 • Základná škola Gelnica
 • Základná škola s MŠ Tajovského, Poprad
 • Základná škola Ľ. Fullu, Košice
 • Cirkevná základná škola Narnia, Banská Bystrica
 • Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
 • Evanjelická spojená škola, Prešov
 • Súkromná základná škola BellAmos, Martin
 • Súkromná základná škola Felix, Bratislava
 • 8. ročné gymnázium Angely Merici, Trnava

V školskom roku 2016 / 2017 sme projekt spustili v spolupráci s 9-timi pilotnými základnými školami v piatom ročníku na predmetoch biológia a geografia.

 • Základná škola Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
 • Základná škola Fándlyho, Pezinok
 • Základná škola Rozmarínová, Komárno
 • Základná škola Pribinova, Nováky
 • Základná škola Gelnica
 • Cirkevná základná škola Narnia, Banská Bystrica
 • Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
 • Evanjelická spojená škola, Prešov
 • Súkromná základná škola BellAmos, Martin