Hejného metóda

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Princípy Hejného metódy

Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12 základných princípov.

Pre učiteľov

Možnosti aktivít a pomoci

Pre rodičov

Možnosti a podpora

Aktuálne školenia

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie (mierne pokročilí) - Martin - 1/2019

21.01.2019 (08:30) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy zameraný na domáce vzdelávanie (mierne pokročilí) - Martin - 1/2019

V Martine sa bude 21. januára 2019 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie pre pokročilých.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Košice - 1/2019

25.01.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Košice - 1/2019

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať tentokrát na východe, konkrétne v Košiciach 25.-26. januára 2019.

Konferencia Hejného metóda – Bratislava - 2/2019

09.02.2019 (08:00) Hejného metóda

Konferencia Hejného metóda – Bratislava - 2/2019

Konferencia Hejného metóda sa bude v Bratislave konať 9. februára 2019. Prihlasovanie bude otvorené do konca januára 2019, resp. do naplnenia kapacity. Odporúčame vyberať si workshopy podľa tém, ktoré Vás zaujímajú (nie nutne podľa vzdelávacieho stupňa, na ktorom pôsobíte), aby ste tak naplno využili potenciál konferencie a získali dôležitý prehľad o tom, na čo vo Vašej praxi nadväzujete a kam Vaše aktivity so žiakmi smerujú.

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 2/2019

11.02.2019 (08:00) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 2/2019

Ďalší kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 11.2.2019 v Bratislave. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Košice - 2/2019

15.02.2019 (12:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Košice - 2/2019

V Košiciach sa bude 15.-16. februára 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl v rozsahu 16x45 minút.

Ochutnávka Hejného metódy pre rodičov - Martin - 2/2019

15.02.2019 (14:00) Hejného metóda

Ochutnávka Hejného metódy pre rodičov - Martin - 2/2019

Pre rodičov detí, ktoré sa v škole učia Hejného metódou, sme pripravili Ochutnávkový kurz v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Bude sa konať v piatok 15.2.2019 v Martine. Kurz je vhodný aj pre tých, ktorí zvažujú, či je Hejného metóda pre ich deti vhodná, resp. pre rodičov uvažujúcich o domácom vzdelávaní svojich ratolestí Hejného metódou.