Hejného metóda

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

O Hejného metóde

Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12 základných princípov.

Pre učiteľov

Možnosti aktivít a pomoci

Pre rodičov

Možnosti a podpora

Aktuálne školenia

Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

29.09.2018 (08:00) Hejného metóda

Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

Konferencia Hejného metóda sa bude konať v Košiciach, a to 29. septembra 2018. Prihlasovanie bude otvorené do 18.9., alebo do naplnenia kapacity.

Kurz Hejného metódy pre domáce vzdelávanie - Bratislava - 10/2018

09.10.2018 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre domáce vzdelávanie - Bratislava - 10/2018

V Bratislave sa bude 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre domáce vzdelávanie konať 9. októbra 2018. Oboznámite sa so základnými princípmi vyučovania Hejného metódou, s teóriou budovania schém, s matematickými prostrediami a s novou rolou učiteľa.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Zvolen - 10/2018

19.10.2018 (08:15) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Zvolen - 10/2018

Najbližší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ bude vo Zvolene 19.-20. októbra 2018.

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 10/2018

22.10.2018 (08:15) Hejného metóda

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 10/2018

Ponúkame nový formát kurzu Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ. Kurz sa bude konať v pondelok 22.10.2018 v Bratislave. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Žilina - 10/2018

26.10.2018 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Žilina - 10/2018

Ďalší Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ v rozsahu 16-tich vyučovacích hodín sa bude konať 26.-27. októbra 2018 v Žiline.

Kurz Hejného metódy pre pokročilých 1. stupeň ZŠ – KE 11/2018

09.11.2018 (09:00) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre pokročilých 1. stupeň ZŠ – KE 11/2018

Kurzy sú určené učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ. Prihlásiť sa možno na 1 alebo oba kurzy súčasne za zvýhodnenú cenu.