Hejného metóda

Hejného metóda

V Hejného metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou.

Princípy Hejného metódy

Hejného metóda je založená na rešpektovaní 12 základných princípov.

Pre učiteľov

Možnosti aktivít a pomoci

Pre rodičov

Možnosti a podpora

Aktuálne školenia

Geometrické prostredia – Žilina 4/2019

05.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Geometrické prostredia – Žilina 4/2019

V piatok 5. apríla 2019 sa bude v Žiline konať kurz ku geometrickým prostrediam Hejného metódy.

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

15.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

V Bratislave sa bude v dňoch 15.-16. apríla 2019 konať 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ.

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Banská Bystrica - 4/2019

26.04.2019 (12:30) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre MŠ - Banská Bystrica - 4/2019

V Banskej Bystrici sa bude 26.-27. apríla 2019 konať Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl v rozsahu 16x45 minút.

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

29.04.2019 (09:00) Hejného metóda

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 4/2019

V Bratislave sa bude v dňoch 29.-30. apríla 2019 konať 16-hodinový Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ.

Kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Martin - 5/2019

03.05.2019 (09:30) Hejného metóda

Kurz Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Martin - 5/2019

V Martine sa bude 3. mája 2019 konať 8-hodinový Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých (v programe napr. prostredia Rodina, Váhy a Mince, a tiež aj analýza žiackych riešení, či kombinatorika).

Otvorená hodina pre 2. stupeň ZŠ - Hejného metóda - Ružomberok - 5/2019

10.05.2019 (08:00) Hejného metóda

Otvorená hodina pre 2. stupeň ZŠ - Hejného metóda - Ružomberok - 5/2019

Kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať v piatok 10.5.2019 v Ružomberku. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.