Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

Aritmetické prostredia – Prešov 2/2019

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo uplynutím termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.

Termín: 26. február 2019 (rozsah 4 x 45 minút alebo 6 x 45 minút)
Miesto: Prešov (Autoškola VaV, Hlavná 50, 080 01 Prešov)
Lektor: Môťovská, Čamajová
Prihlasovanie: do 15.2.2019 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

 • 30 € (za kombináciu 2 workshopov)
 • 40 € (za kombináciu 3 workshopov)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 19.2.2019)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

 • v utorok od 9:00 do 12:15 (alebo do 14:00)
 • 9:00-10:30 - WS1 - Biland
 • 10:45-12:15 - WS2 - Abaku
 • 12:30-14:00 - WS3 - Stovková tabuľka
 • vybrať si môžete 2 alebo 3 workshopy
 • program je určený pre učiteľov 1. stupňa, a tiež aj učiteľov 2. stupňa ZŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
 • kurz je určený osobám, ktoré už absolvovali buď 16-hodinový Základný kurz HM, alebo aspoň 4-hodinový Úvod do HM, prípadne sa zúčastnili Konferencie alebo Letnej školy HM
 • kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorí ešte k Hejného metóde neabsolvovali žiadne vzdelávanie a nemajú s ňou skúsenosti
 • kurz je zameraný aj na precvičovanie matematických operácií

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.