Geometrické prostredia – Bratislava 9/2018

Geometrické prostredia – Bratislava 9/2018

Prihlasovanie na toto podujatie bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo uplynutím termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.

 

V utorok 25. septembra 2018 bude v Bratislave kurz k matematickým prostrediam Hejného metódy.

Termín: 25. september 2018 (rozsah 4 x 45 minút alebo 6 x 45 minút)
Miesto: Bratislava (Indícia, Rovniankova 15, 85102 Bratislava)
Lektor: Môťovská, Haláková
Prihlasovanie: do 21. septembra 2018 (alebo do naplnenia kapacity)

Tento kurz je určený učiteľom, ktorí už absolvovali buď 16-hodinový Základný kurz HM, alebo aspoň 4-hodinový Úvod do HM, prípadne sa zúčastnili Konferencie alebo Letnej školy HM. Kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorí ešte k Hejného metóde neabsolvovali žiadne vzdelávanie a nemajú s ňou skúsenosti.

Účastnícky poplatok:

 • 30 € (za kombináciu 2 workshopov)
 • 40 € (za kombináciu 3 workshopov)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 21.9.2018)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

 • v utorok WS1 od 9:00 do 10:30, WS2 od 10:45 do 12:15, WS3 od 12:30 do 14:00
 • WS1 – Cyklotrasy (Kocky II boli zrušené)
 • WS2 – Obsah a obvod, štvorcová siet (Ciferník bol zrušený)
 • WS3 – Siete kocky a Telesá, siete telies
 • vybrať si môžete 2 alebo 3 workshopy
 • program je určený pre učiteľov 1. stupňa, a tiež aj učiteľov 2. stupňa ZŠ (avšak nie je podmienkou, aby účastník bol učiteľom)
 • kurz je určený osobám, ktoré už absolvovali buď 16-hodinový Základný kurz HM, alebo aspoň 4-hodinový Úvod do HM, prípadne sa zúčastnili Konferencie alebo Letnej školy HM
 • kurz nie je vhodný pre účastníkov, ktorí ešte k Hejného metóde neabsolvovali žiadne vzdelávanie a nemajú s ňou skúsenosti
 • kurz je zameraný aj na precvičovanie matematických operácií

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.