Kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Bratislava - 11/2018

Kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých - Bratislava - 11/2018

Prihlasovanie na podujatie bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.