Kurz Hejného metódy pre domáce vzdelávanie - Bratislava - 10/2018

Kurz Hejného metódy pre domáce vzdelávanie - Bratislava - 10/2018

Prihlasovanie na podujatie "Kurz Hejného vyučovacej metódy pre domáce vzdelávanie" bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.