Kurz Hejného metódy pre pokročilých 1. stupeň ZŠ – KE 11/2018

Kurz Hejného metódy pre pokročilých 1. stupeň ZŠ – KE 11/2018

V dňoch 9. a 10. novembra sa v Košiciach uskutočnia hneď dva 8-hodinové Kurzy HM pre mierne pokročilých (II a III). Sú určené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Prihlásiť sa môžete cez formulár nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky budeme považovať za záväzné.

Kurz je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení Hejného metódy, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním touto metódou a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ. 

 • Termín: 9.11.2018 (rozsah 8 x 45 minút) – Kurz HM pre mierne pokročilých II
 • Termín: 10.11.2018 (rozsah 8 x 45 minút) – Kurz HM pre mierne pokročilých III
 • Miesto: b&c language school, Južná trieda 2/A (Hotel Centrum, 7. posch.), 040 01  Košice
 • Lektor: Dagmar Môťovská
 • Prihlasovanie: do 31.10. (alebo do naplnenia kapacity)


Účastnícky poplatok:

 • 50 € za jeden 8-hodinový kurz alebo 80€ za oba (bez stravy a ubytovania)
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 31.10.)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia v piatok 9.11. (kurz II) od 9:00 do 16:30:

 • kurz je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ
 • program je zameraný na hlbšie spoznanie procesu budovania matematických poznatkov, vďaka čomu budú vedieť účastníci prispôsobiť vyučovanie rôzne schopným žiakom vo svojich triedach
 • zameriame sa na osobnostne sociálny rozvoj žiakov, ktorý vedie k väčšej efektivite procesu vzdelávania
 • budeme sa venovať geometrickým prostrediam na 1. stupni ZŠ, cieľom jednotlivých prostredí a ich prepojeniam
 • k výmene skúseností je potrebné priniesť vlastné materiály: fotky, zážitky, príbehy, krátke video-ukážky z vlastnej praxe

Program školenia v sobotu 10.11. (kurz III) zrejme od 9:00 do 16:30 (bude upresnené):

 • kurz je určený učiteľom 1. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali niekoľko školení, majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy a poznajú základné prostredia pre 1. stupeň ZŠ
 • program je zameraný na hlbšie spoznanie základného prostredia Stavby z kociek
 • počas kurzu spoznáte prierezové prostredie rovníc, ktoré je ukryté vo viacerých prostrediach
 • súčasťou bude aj analýza žiackych riešení a ich hodnotenie (je preto vhodné priniesť žiacke riešenia z vlastnej praxe)

Pred prihlásením sa a účasťou na podujatí Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Na Vaše otázky radi odpovieme cez skolenia@indicia.sk.

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.