Lektorky Hejného metódy

Predstavujeme Vám naše terajšie i budúce lektorky. Sú to dámy, ktoré vytvárajú programy školení, plánujú pre Vás zaujímavé úlohy a počas kurzov sa Vám budú snažiť odovzdať časť svojho nadšenia pre Hejného metódu vyučovania matematiky.

 

  Mária Grafová, Mgr.

Mária Grafová, Mgr.

Lektorka Hejného metódy
  Miroslava Konrádová, Mgr.

Miroslava Konrádová, Mgr.

Lektorka Hejného metódy
RNDr. Dagmar Môťovská PhD.

RNDr. Dagmar Môťovská PhD.

členka správnej rady, lektorka a odborná garantka pre Hejného metódu
  Valéria Knapová, Mgr.

Valéria Knapová, Mgr.

Lektorka Hejného metódy