Ohlasy v médiách

Ohlasy v médiách

Články o Hejného metóde v časopisoch, denníkoch a online médiách:

Děti vzdělávané Hejného metodou lépe pochopí problém a mají lepší výsledky, ukázal průzkum na více než 160 školách (Mrázová Šárka, 7.5.2018, ihned.cz) “Průzkum společnosti Kalibro Projekt ukázal, že Hejného výuka matematiky má na žáky pozitivní vliv. Zúčastnily se ho čtyři tisíce dětí ze 168 základních škol po celém Česku. Průzkum ukazuje i možný pozitivní vliv na další předměty, jako je čeština a angličtina.”


Pedagogická legenda profesor Milan Hejný: Aby deti napredovali, treba učiť inak, než doteraz! (Život 11/2017, 17.3.2017) “Profesor Milan Hejný (80) patrí medzi matematické a pedagogické legendy. Jeho rukami prešli tisícky budúcich matematikov na Slovensku a v Česku, a jeho metóda učenia bude raz možno všade.”


Dôležité nie je sa matematiku nabifľovať, ale získať kultúru myslenia (TREND, 20.1.2015) “Nie je tajomstvom, že matematika patrí medzi najmenej obľúbené predmety na školách. Žiaci sú z nej vystresovaní, učitelia z výkladu unavení a učenie pripomína bifľovanie postupov a vzorcov. Na Slovensku už niekoľko mesiacov funguje nová metóda výučby matematiky, ktorá sa začína presadzovať na prvom stupni základnej školy. Ide o takzvanú Hejného metódu, ktorá obracia spôsoby počítania príkladov naruby. Jej cieľom je urobiť z učiteľa len sprievodcu matematikou, ale postupy si majú žiaci vymyslieť podľa ľubovôle.”

Učil deti na matematike netradične myslieť, preto bol pre komunistov problémom (Denník N, 13.6.2015) “Milan Hejný neučil matematiku ako remeslo, ale ako kultúru. Podporoval deti, aby prichádzali na pravidlá a zákonitosti matematiky vlastnými silami.“

Autor inovatívnej výučby matematiky: Sme egoisti, neinvestujeme do detí (Denník N, 30.7.2015) “Milan Hejný je profesor na Karlovej univerzite. Pokračuje v metóde svojho otca Víta Hejného, ktorý vytvoril hravý a objaviteľský spôsob výučby.“
Články o Hejného metóde v online médiách:

Milan Hejný – Radost z radosti (https://vitalplus.org/milan-hejny-radost-z-radost, 2.11.2016) “Matematice věnoval profesor Milan Hejný celý život. Spolu s týmem spolupracovníků zhmotnil nápad svého otce, jak tento předmět učit tak, aby děti bavil a aby se kromě čísel učily především spolupracovat a mít radost z úspěchů svého kamaráda. Hejného metoda se dnes učí na pětině českých základních škol a míří do zahraničí.”

Ako deti správne motivovať k matematike (www.turieconline.sk, 19.4.2015) “Do svojho rodiska zavítal popredný odborník na didaktiku matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., ktorý s vybranými prvákmi a za účasti pedagógov Evanjelickej základnej školy v Martine absolvoval aj ukážkovú hodinu matematiky, po ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami.“

Vystúpenia a rozhovory:

Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ (konferencia Cesty k dobrej škole 30.5.2014) “Moji kolegovia vypracovali 12 princípov našej metódy. Sedem z nich sa týka učiteľa: Žiaci sa na matematiku tešia. Učiteľ podporuje diskusiu medzi žiakmi i samostatné myslenie žiakov. Dáva žiakom primerané úlohy. Vie, že radosť z vyriešenej úlohy je hlavným nástrojom motivácie. Učiteľ nepoučuje, je organizátorom objaviteľského procesu realizovaného triedou. Chybu vníma ako výzvu – je to impulz k analýze chyby i jej príčin, čo vedie k hlbšiemu poznaniu. K týmto princípom dokladám ôsmy, asi najdôležitejší: má rád žiakov.“

Matematika ako zdroj radosti (TEDx Bratislava 2013) “Profesor Milan Hejný je jednotkou medzi českými matematikármi. Propaguje nový spôsob výučby, pri ktorom môžu deti vychádzať zo svojich každodenných skúseností a kde učiteľ žiakom nič nevysvetľuje, iba medzi nimi organizuje diskusiu. Pri riešení úloh tak deti matematike ľahšie porozumejú a vedomosti sú hlbšie a trvácejšie. Táto pomáha ku kvalitnému matematickému základu, na ktorom sa môže ďalej stavať a vďaka ktorému sa rozvíja intelekt žiakov.“
Tu nájdete odkazy na príspevky o Hejného metóde v českých médiách.