Metodiky

Metodiky

Tematické výchovno-vzdelávacie plány k učebniciam podľa Hejného metódy:

Doplnky k metodickým príručkám a kľúčom pre SJ verziu učebníc:

Šablóny k Pracovnému zošitu Matematika A:

Šablóny didaktických prostredí využívaných v Hejného metóde určené na tlač a/alebo lamináciu:

  • Univerzálny set (.pdf, verzia 2017-06-27) – autobus, farebné trojice, násobilkový štvorec, šípkový graf, ciferník, súčtové trojuholníky, indické násobenie, stovková tabuľka, štvorcová sieť, násobilková tabuľka, pavučiny, krokovací pás, číselná os, výstavisko
  • Kolekcia pre 2. stupeň – kopírovanie (.pdf, verzia 2015-11-26) štvorcová sieť, šípkové grafy, súčinové štvorce, hodiny, autobus, egyptské delenie, súčtové trojuholníky, stovková tabuľka, optické klamy, grécka abeceda).
  • Kolekcia pre 2. stupeň – laminovanie (.pdf, verzia 2015-11-26) šípkový graf, súčinový štvorec, ciferník, sčítacie trojuholníky, egyptské delenie, autobus, stovková tabuľka

Upozornenie: Pri tlači najmä štvorcovej siete je potrebné dbať na to, aby bola tlačená v skutočnej veľkosti (treba to manuálne navoliť pri nastavení tlače). V opačnom prípade nebude veľkosť hrany 1 cm apod.

Matematika, ktorá baví

Lektori H-mat, o.p.s., vypracovali v spolupráci s MF Dnes seriál o výučbe matematiky Hejného metódou – Matematika, ktorá baví. Seriál vyšiel postupne v denník MF Dnes v októbri 2015, jeho obsahom boli napr.:

  • predstavenie a podrobné vysvetlenie Hejného metódy pri počítaní
  • rozhovory s odborníkmi na tému, či učiť klasicky alebo Hejného metódou
  • testy, v ktorých si deti mohli zábavnou formou otestovať svoj matematický um
  • menej známe zaujímavosti o matematike
  • rady špecialistov, ako motivovať deti nielen k štúdiu matematiky

Príručka pre rodičov

Táto Príručka pre rodičov poskytne rodičom pohľad do problematiky vyučovania matematiky. Predstaví rozdiely medzi tradičnou výučbou matematiky a novou koncepciou vyučovania matematiky, vysvetlí zásady a pojmy novej koncepcie a v neposlednom rade ponúkne praktické ukážky z vybraných prostredí.

Matematika 1. ročník – piesne a texty

Na samostatnej podstránke k matematickým pesničkám nájdete slovenské texty vybraných pesničiek. Zároveň si pesničky môžete stiahnuť ako .mp3 v dvoch verziách, buď len samostatnú melódiu, alebo aj so spevom. (Text, hudba: Bibiana Kľačková, Spev: žiaci SZŠ Dotyk Ružomberok)

Ďalšie materiály približujúce Hejného metódu: