Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 11/2018

Otvorená hodina - Hejného metóda - Bratislava - 11/2018

Prihlasovanie na kurz Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ bolo ukončené z kapacitných dôvodov. Ak sa chcete prihlásiť ako náhradník, napíšte nám na skolenia@indicia.sk. 

 

Nový formát kurzu Otvorená hodina Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ sa bude konať v pondelok 6.11.2018 v Bratislave. Účastníci budú mať možnosť navštíviť 2 reálne odučené hodiny a s lektormi si prejsť prípravu na hodinu a následne rozbor videného.

Termín: 6. november 2018 (rozsah 6 x 45 minút)
Miesto: CZŠ Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava
Lektori: Dagmar Môťovská
Prihlasovanie: do 31.10.2018 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 40 € (zahŕňa odborný program, bez stravy a ubytovania)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 31.10.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop.ucmeradi.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)

Program školenia:

  • začiatok o 7:30