Partnerstvo s organizáciou H-MAT

Partnerstvo s organizáciou H-MAT
V Bratislave v roku 1974 začal matematik Milan Hejný s kolegami rozpracovávať poznatky svojho otca, Víta Hejného. Vít Hejný skúmal dôvody, prečo sa jeho žiaci nesnažia pochopiť zadaný problém a radšej si pamätajú vzorce, ktoré im však pomôžu len pri štandardných úlohách.
 
Na rozdiel od tradičnej výučby matematiky orientovanej na nácvik štandardných úloh bola nová metóda zameraná na budovanie sietí mentálnych matematických schém, ktoré si žiak vytvára riešením vhodných úloh a diskusiami o svojich riešeniach so spolužiakmi. Tieto inovatívne myšlienky boli ucelene publikované v roku 1987.
 
V deväťdesiatych rokoch sa na Pedagogickej fakulte UK v Prahe vytvoril tím okolo prof. Milana Hejného a metóda tak prenikla do vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov a postupne aj do školskej praxe. Prvé učebnice, pre 1. stupeň ZŠ, boli napísané v rokoch 2007-2012. Odvtedy vyšli mnohé ďalšie, pokrývajúce aj 2. stupeň ZŠ, pričom v pláne sú aj učebné materiály pre materské školy a stredné školy.
 
Za Hejného metódou stojí tím ľudí z organizácie H-MAT, ktorú v roku 2013 založil prof. Hejný spolu so svojou vnučkou Annou Kuřík Sukniak. Cieľom organizácie je rozvoj matematickej gramotnosti žiakov a študentov na všetkých typoch škôl, a to prostredníctvom šírenia metódy vyučovania matematiky orientovanej na budovanie mentálnych schém.
 
Systematická podpora rozvoja metódy prebieha aktuálne nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. H-MAT, o.p.s. (za ČR) a Indícia, n.o. (za SR) sú úzko spolupracujúce organizácie, ktorých partnerstvo spočíva v jednotnom know-how a v príbuzných cieľoch. Obe organizácie majú vlastnú právnu subjektivitu a pôsobia samostatne v oblasti odbornej prípravy lektorov, zabezpečovania vzdelávacích podujatí pre pedagógov, a tiež aj v pri tvorbe a lokalizácii didaktických materiálov.