Pre učiteľov

Pre učiteľov

Školenia:

Záujemcovia o Hejného metódu si môžu vybrať zo širokej ponuky školení. Školenia sú určené nielen učiteľom, ale napr. aj rodičom školákov alebo študentom pedagogického smeru. Zároveň ponúkame možnosť pozvať si niektorého z lektorov, ktorý priamo u Vás zrealizuje zvolený seminár (ideálna je klasická trieda s dataprojektorom a tabuľou, prípadne flipchartom). Podrobnejšie o ponúkaných školeniach si prečítajte tu. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj fotogalériu zo školení  a iných akcii k Hejného metóde.

Kluby: 

Zámerom projektu “Kluby učiteľov Hejného metódy” je priebežne poskytovať učiteľom podporu pri využívaní Hejného metódy. V rámci Klubov sa stretávajú absolventi Základného kurzu Hejného vyučovacej metódy a učitelia, ktorí Hejného metódu vo svojej praxi aktívne využívajú. Kluby sa stretávajú 5 až 8 krát za rok, pričom účasť je pre vyškolených učiteľov bezplatná. Bližšie informácie nájdete tu

Učebnice:

Učebnice zostavené podľa Hejného metódy vyučovania matematiky sú dostupné už aj v slovenčine. Preklad a slovenské vydanie zabezpečuje Indícia, s.r.o. Postupne vychádzajú v slovenčine materiály pre jednotlivé ročníky. Bližšie o ponuke učebníc nájdete tu a v eshope si ich môžete zakúpiť tu

Metodiky:

Na pomoc učiteľom, ale aj rodičom sú k dispozícií tématické plány, doplnky k metodikám, šablóny a iné pomocné materiály. Nájdete ich  tu

Ohlasy:

Na tejto stránke nájdete vyjadrenia učiteľov a rodičov o Hejného metóde, ale aj spomienky a názory na prof. Hejného od jeho bývalých žiakov, ktoré priebežne dopĺňame. 

Prednášatelia: 

Chceme  Vám bližšie predstaviť naše lektorky a tiež aj lektorky v príprave. Práve ony vytvárajú programy školení, plánujú pre Vás zaujímavé úlohy a počas kurzov sa Vám budú snažiť odovzdať časť svojho nadšenia pre Hejného metódu vyučovania matematiky. Zoznámte sa  tu

Zľavy:

Pre účastníkov školení, ale aj pre tých, ktorí si zakúpia materiály z eshopu sú pripravené zľavy. Bližšie informácie nájdete  tu.