Ponúkané typy školení

Záujemcovia o Hejného metódu si môžu vybrať zo širokej ponuky školení. Školenia sú určené nielen učiteľom, ale napr. aj rodičom školákov alebo študentom pedagogického smeru.

Zároveň ponúkame možnosť pozvať si niektorého z lektorov, ktorý priamo u Vás zrealizuje zvolený seminár (ideálna je klasická trieda s dataprojektorom a tabuľou, prípadne flipchartom).

Rozpis ponúkaných školení nájdete nižšie na tejto stránke. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť aj fotogalériu zo školení k Hejného metóde.

Aktuálne termíny školení nájdete v Kalendári.

Rozpis ponúkaných školení a konzultácií:

Tréning učiteľa (4 x 45 min)

Pre učiteľa, ktorý začne učiť Hejného metódou, je často najnáročnejšie zmeniť svoju rolu. Ponúkame kurz, v ktorom sa na túto tému pozrieme podrobnejšie a budeme mať možnosť si aktívne vyskúšať, čo to obnáša.

Práca s rodičmi - kurz pre učiteľov a vedenie škôl (6 x 45 min)

Školám, ktoré využívajú Hejného metódu, ponúkame špeciálny kurz v rozsahu 6 hodín. Kurz vám pomôže nájsť spôsob komunikácie s rodičmi, ktorí nedôverujú Hejného metóde, nechápu princípy Hejného metódy, či spochybňujú jej dosah na osobnostný a vedomostný rozvoj ich dieťaťa.

Konzultácia k Hejného metóde pre rodičov (90 min)

Školám, ktoré využívajú Hejného metódu, ponúkame špeciálne konzultácie k Hejného metóde pre rodičov ich žiakov. Ide o jednorazové podujatie v rozsahu 90 minút.

Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ pre mierne pokročilých I (8 x 45 min)

Kurz je určený učiteľom 2. stupňa ZŠ, ktorí už absolvovali základné školenie a majú vlastné skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy.

Kurz Hejného vyučovacej metódy pre 3. ročník ZŠ (4 x 45 min)

Tento kurz učiteľov pripraví na odštartovanie 3. ročníka Hejného metódou, podrobnejšie im predstaví prácu s tretiackymi učebnicami a poskytne praktické rady, ako s tretiakmi pracovať.

Konferencia Hejného metóda (8 x 45 min)

Cieľom konferencie je prispieť k inovácii vyučovania matematiky na 1. a 2. stupni ZŠ, a tiež aj k inovácii predmatematickej výchovy v MŠ v duchu princípov Hejného metódy. Konferencie sa môžu okrem učiteľov zúčastniť aj študenti pedagogických smerov, ale aj rodičia školopovinných detí.

Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky (4 x 45 min)

Seminár je vhodný pre učiteľov, ktorí sa chcú rámcovo dozvedieť o Hejného metóde, pre tých, ktorí sa rozhodujú, či je to pre nich správna cesta, a tiež aj pre tých, ktorí chcú využívať niektoré z prvkov a prostredí tejto metódy.

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1. stupeň ZŠ (16 x 45 min)

Seminár je určený pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť matematiku Hejného metódou, prípadne rozmýšľajú o využití niektorých matematických prostredí vo svojom vyučovaní.