Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 12/2018

Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 12/2018

Prihlasovanie na podujatie "Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ - Bratislava - 12/2018" bolo ukončené, a to buď z kapacitných dôvodov, alebo z dôvodu uplynutia termínu na prihlasovanie. V prípade otázok nás kontaktujte na skolenia@indicia.sk.